Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

Μετρήσαμε τὶς συσκευὲς ποὺ συνήθως χρησιμοποιοῦμε σὲ μία ἡμέρα. Ἡ μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρουσίᾳ τοῦ ἐρευνητῆ τοῦ «Δημόκριτου», κ. Δημήτρη Κοσμόπουλου στὸ σπίτι μίας τετραμελοῦς οἰκογένειας.
Τὸ ὅριο ἀσφαλείας ποὺ θέτουν οἱ περισσότεροι ἐρευνητὲς ἀλλὰ καὶ οἱ κατασκευαστὲς τῶν μετρητῶν εἶναι τὰ 5,8 μιλιβὰτ/τ.μ. ἐφ᾽ ὅσον ἡ ἔκθεσή μας στὴν ἀκτινοβολία εἶναι.. διαρκής.

Οἱ ἐθελοντές μας, ἕνα νεαρὸ ζευγάρι μὲ δύο παιδιὰ 3 καὶ 5 ἐτῶν, παρακολούθησαν μὲ περιέργεια καὶ ἀγωνία τὸ πείραμα καὶ πρὶν φύγουμε, τὰ ἀσύρματα τηλέφωνα εἶχαν ἐξαφανιστεῖ, ὁ πομπὸς τοῦ ἀσύρματου Ἰντερνὲτ εἶχε μπεῖ στὴν ἀποθήκη καὶ ἡ οἰκοδέσποινα θὰ ἀγόραζε ἐπειγόντως hands free! Νὰ λοιπὸν ἡ «ἀκτινογραφία» μιᾶς συνηθισμένης μέρας. …

07.15
Κινητὸ τηλέφωνο
365 φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ ὅριο! Συνήθως ἡ ἡμέρα μας ἀρχίζει μ᾽ ἕνα τηλεφώνημα. Σύμφωνα μὲ τὰ διεθνῆ ὅρια ἀσφαλείας, ἡ ἀκτινοβολία δὲν πρέπει νὰ ξεπερνᾶ τὰ 5 μὲ 6 μιλιβὰτ/ἀνὰ τετραγωνικὸ μέτρο. Ὁ οἰκιακὸς μετρητὴς ἔδειξε 1.827(!) μιλιβὰτ -365 φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ ὅριο -τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ τηλέφωνο καλοῦσε, ὅπως καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας !

Νὰ σημειώσουμε ὅτι στὴν δική μας μέτρηση ἡ ἀπόσταση μετρητῆ – κινητοῦ ἦταν περίπου 10 ἑκατοστά, ἐνῶ ὅταν συνομιλοῦμε χωρὶς hands free, τὸ κινητὸ ἐφάπτεται στὸ κεφάλι καὶ ἡ ἀπόσταση μηδενίζεται. Ὅταν τὸ κινητὸ φορτίζει, ἡ μέτρηση κυμαίνεται σὲ φυσιολογικὰ ὅρια, ὡστόσο οἱ εἰδικοὶ συμβουλεύουν νὰ μὴ φορτίζουμε τὸ κινητὸ δίπλα στὸ κεφάλι μας. Σὲ κλειστούς, μικροὺς χώρους, ὅπως τὸ ἀσανσέρ, τὸ αὐτοκίνητο ἢ τὰ τοῦνελ τῶν αὐτοκινητοδρόμων, ἡ ἀκτινοβολία αὐξάνεται, καθὼς τὸ κινητὸ προσπαθεῖ πιὸ ἔντονα νὰ «πιάσει» σῆμα.

09.30
Ἀσύρματο δίκτυο Ἰντερνὲτ (router)
. Μὴν ξεχνᾶτε νὰ τὸ κλείνετε. Ἡ ἐλευθερία ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ ἀσύρματη τεχνολογία εἶναι πολὺ σημαντική, ἐνῶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποφεύγουμε τὰ ἐνοχλητικὰ καλώδια τὴν κάνει ἀκόμη πιὸ δημοφιλῆ. Τὸ ἀπαραίτητο router τοποθετεῖται τὶς περισσότερες φορὲς στὸ γραφεῖο ἢ σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖο ὑπάρχει ὑποδοχὴ τηλεφώνου, συχνὰ δίπλα στὸν καναπέ, ὅπου περνᾶμε τὴ μισὴ ἡμέρα, ἢ ἀκόμα χειρότερα στὴν κρεβατοκάμαρα.

Στὸ σπίτι, ὅπου ἔγινε ἡ μέτρηση, τὸ router εἶναι τοποθετημένο σ᾽ ἕνα ντουλάπι δίπλα στὸ κρεβάτι. Ἡ μέτρηση ἔδειξε 15,20 μιλιβάτ, τριπλάσια ἀπὸ τὸ ὅριο, σὲ ἀπόσταση 10 ἑκατοστῶν, ἐνῶ δίπλα στὴν κεραία ἡ ἀκτινοβολία ἄγγιξε τὰ 578 μιλιβὰτ (100 φορὲς μεγαλύτερη τοῦ ὁρίου)! Ὑπολογίστε ὅτι αὐτὸ τὸ ποσὸ ἐκπέμπεται συνεχῶς, ὅσο τὸ router παραμένει ἀναμμένο – ἀκόμη κι ὅταν δὲν χρησιμοποιεῖτε τὸ Ἰντερνέτ. Ἄρα, μπορεῖ ἡ ἀκτινοβολία νὰ εἶναι μικρότερη τοῦ κινητοῦ π.χ., ὅμως τὴ λαμβάνετε συνεχῶς.

14.00
Ἀσύρματος back server
Μακριά του, ὅσο λειτουργεῖ. Πρόκειται γιὰ ἕνα σκληρὸ δίσκο, ὁ ὁποῖος συνδέεται ἀσύρματα μὲ τὸν ὑπολογιστή μας καὶ κάνει backup στὰ πολύτιμα ἀρχεῖα μας. Ἡ θέση του συνήθως εἶναι πάνω στὸ γραφεῖο μας, ἀλλὰ στὸ σπίτι, ὅπου ἔγινε ἡ μέτρηση, οἱ οἰκοδεσπότες τὸν εἶχαν τοποθετήσει κάτω ἀπὸ τὸ κρεβάτι τους. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς θέσεις εἶναι ἀκατάλληλες, ἀφοῦ ἡ μέτρηση ἔδειξε 15,20 μιλιβάτ, τρεῖς φορὲς πάνω ἀπὸ τὸ ὅριο.

Η συσκευὴ ἐκπέμπει ἀκτινοβολία φυσικὰ τὴν ὥρα ποὺ λειτουργεῖ, λαμβάνοντας ἀσύρματα καὶ ἀποθηκεύοντας τὰ ἀρχεῖα σας. Τὴν ὥρα ποὺ αὐτὸ συμβαίνει, καλὸ εἶναι νὰ εἶστε μακριὰ ἀπὸ τὴ συσκευή. Ὅταν τὴν ἔχετε κλειστή, μπορεῖτε νὰ τὴν τοποθετεῖτε ὁπουδήποτε θέλετε.

16.00
Φούρνος μικροκυμάτων
Ἀπὸ μακριὰ κι ἀγαπημένοι. Μεσημέρι ἔφτασε, ὥρα γιὰ φαγητό. Ἀπὸ τὶς πλέον δημοφιλεῖς οἰκιακὲς συσκευὲς στὶς σύγχρονες κουζίνες εἶναι ὁ φοῦρνος μικροκυμάτων, ποὺ προσφέρει εὐκολία καὶ χρόνο. Συχνὰ μάλιστα δὲν τὸν χρησιμοποιοῦμε μόνο γιὰ νὰ ζεστάνουμε γιὰ λίγο τὸ φαγητό μας, ἀλλὰ γιὰ πολὺ περισσότερη ὥρα, προκειμένου νὰ ξεπαγώσουμε τρόφιμα, νὰ ψήσουμε ἢ νὰ ζεστάνουμε νερό.

Εἰδικὰ δὲ τὰ τελευταῖα χρόνια, στὶς καινούργιες κουζίνες, ἡ θέση του βρίσκεται περίπου στὸ ὕψος τοῦ κεφαλιοῦ καὶ συνήθως, ὅση ὥρα λειτουργεῖ, στεκόμαστε μπροστά του σὲ μικρὴ ἀπόσταση. Ἡ μέτρησή μας ἔδειξε 11,53 μιλιβάτ, διπλάσια τοῦ ὁρίου, σὲ μία ἀπόσταση 20 – 30 ἑκατοστῶν. Ἐν ὀλίγοις: ἀφῆστε τὸν νὰ δουλεύει μόνος του, ὅση ὥρα λειτουργεῖ καλὸ εἶναι νὰ ἀπομακρύνεστε, καὶ ἐσεῖς καὶ κυρίως τὰ μικρὰ παιδιά. Αὐξημένη σὲ σχέση μὲ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια εἶναι ἡ ἀκτινοβολία ποὺ ἐκπέμπει καὶ ὁ συμβατικὸς φοῦρνος, ὅταν λειτουργεῖ, ὁπότε καλὸ εἶναι καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση νὰ κάνετε τὸ ἴδιο.

20.50
Ἐνδοεπικοινωνία Baby Phone
Χαμηλή ἀκτινοβολία, ἀλλὰ ὄχι γιὰ παιδιά. Τὴν πολὺ χρήσιμη αὐτὴ συσκευὴ οἱ γονεῖς τὴν χρησιμοποιοῦν σὲ καθημερινὴ βάση, κυρίως τὸ βράδυ, ὅταν τὸ μωρὸ ἢ τὸ παιδὶ κοιμᾶται. Πολλοὶ δέ, γιὰ νὰ εἶναι σίγουροι ὅτι θὰ ἀκούσουν καὶ τὸν παραμικρὸ θόρυβο ποὺ θὰ κάνει τὸ παιδί, τὸ τοποθετοῦν ἀκόμα καὶ μέσα στὸ κρεβατάκι ἢ τὴν κούνια του.

Η μέτρηση δίπλα στὴν κεραία ἔδειξε 3,20 μιλιβάτ, κάτω τοῦ ὁρίου, ἐνῶ σὲ ἀπόσταση 20 ἑκατοστῶν ἡ ἀκτινοβολία ἔπεσε κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν. Ὡστόσο, τὰ παιδιὰ καὶ εἰδικὰ τὰ βρέφη εἶναι πολὺ εὐαίσθητα ἀκόμα καὶ σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα ἀκτινοβολίας. Καλὸ εἶναι λοιπὸν νὰ τὸ τοποθετεῖτε σὲ μία ἀπόσταση μεγαλύτερη τοῦ μέτρου. Ἄλλωστε, οἱ συσκευὲς αὐτὲς εἶναι ὑπερβολικὰ εὐαίσθητες καὶ πιάνουν καὶ ἀπὸ μεγαλύτερη ἀπόσταση τοὺς ἤχους.

23.05
Ἀσύρματο τηλέφωνο. Η ὕπουλη ἀκτινοβολία.
Στὰ περισσότερα σπίτια ἡ θέση τοῦ ἀσύρματου τηλεφώνου εἶναι στὸ κομοδίνο δίπλα στὸ κρεβάτι, στὸ τραπεζάκι τοῦ καναπὲ ἢ στὸ γραφεῖο, σὲ σημεῖα δηλαδὴ στὰ ὁποῖα περνᾶμε πολλὲς ὧρες τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας μας. Ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν μιλᾶμε ὅμως μὲ τὸ ἀσύρματο τηλέφωνο, ἡ βάση του ἐκπέμπει συνεχῶς ἀκτινοβολία, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὕπουλο σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση.

Η μέτρηση ἔδειξε 31,40 μιλιβάτ, πενταπλάσια τοῦ ὁρίου, δίπλα στὴ βάση τοῦ τηλεφώνου. Ὅταν τοποθετήσαμε τὸν μετρητὴ στὸ μαξιλάρι, στὸ σημεῖο δηλαδὴ ποὺ βρίσκεται τὸ κεφάλι μας ἐπὶ τουλάχιστον ὀχτὼ ὧρες κάθε βράδυ, ἔδειξε 10,76 μιλιβάτ, νούμερο δύο φορὲς πάνω ἀπὸ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια. Σκεφτεῖτε ὅτι μπορεῖ νὰ μὴν ἀγγίζει τὴν τιμὴ τοῦ κινητοῦ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας, αὐτὸ ὅμως ἐκπέμπει χωρὶς καμιὰ διακοπή!

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
· ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

· ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

· ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΟΨΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ

· ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ HANDS FREE ΩΣ ΜΟΝΙΜΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ (σαν ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΣΑΣ)

· ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ