Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

«Είμαστε οι Αρχάγγελοι της Δημιουργίας, που εξυπηρετούμε την Διαδικασία της Εξέλιξης και της Μεταμόρφωσης!»

 Το ρεύμα της ζωής είναι μια δημιουργική διαδικασία, στην οποία μπορείτε να συμμετέχετε με την συν-δημιουργία. Πηγαίνετε με αυτό το ρεύμα! Να είστε ανοικτοί σε αυτό.
Αν προσπαθήσετε να σταματήσετε αυτό το ρεύμα, προβλήματα μπορούν να συμβούν, επειδή η αντίσταση στο ρεύμα μπορεί να δημιουργήσει μερικές φορές ένα "αδιέξοδο" για το σώμα. Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική. Η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι στατικό, είναι μια επένδυση σε μια δημιουργική διαδικασία, που φυσικά ξεδιπλώνεται από την Καρδιά της Ζωής, και από την Καρδιά του Δημιουργού.

Για να ρέετε με αυτό το ρεύμα, και να ρέετε συνειδητά με αυτό, σημαίνει και τα δύο, να το αγκαλιάσετε και να το ακολουθήσετε. Μπορείτε να το ακολουθήσετε ενώ επιτρέπετε τη συνεχή επέκταση του.

Η επέκταση της ζωής είναι μια διαδικασία στην οποία η Θεία Συνείδηση εξελίσσεται, επειδή επιθυμεί να βιώσει τον Εαυτό Της.

Όλες αυτές οι διεργασίες βασίζονται στη Θεία Συνείδηση. Η Συνείδηση που θέλει να βιώσει τον Εαυτό Της, είναι πάντα Ολόκληρη, Ελεήμων, Αγαπημένη και Χαρούμενη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη δημιουργική διαδικασία.

Αυτή η διαδικασία συμβαίνει πάντα στη χαρά της Συνείδησης και ουσιαστικά δεν γνωρίζει περιορισμούς. Είναι η απεριόριστη επέκταση της Συνείδησης ως Δημιουργία.

Αν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία της ίδιας της δημιουργίας, είστε πάντα ευτυχισμένοι. Η ζωή είναι συνεχής επέκταση, μια συνεχής διαδικασία. Με το να αφιερωθείτε σε αυτή στο σύνολό της και στην αφθονία, δεν θα αντιμετωπίσετε ασθένειες.

Αλλά όσο θα αντιστέκεστε σε αυτή την ροή, δημιουργείτε ένταση στο σώμα σας, μια περιττή τριβή, η οποία μπορεί να οδηγήσει μερικές φορές σε ένα σημείο σπασίματος. Ο θάνατος, από αυτή την άποψη, είναι η αντίσταση στη Ζωή.

Πολλές μορφές του στρες είναι το αποτέλεσμα αυτής της αντίστασης κατά της εκδίπλωσης της ζωής.

Τώρα, κατά τη διάρκεια της γέννησης των νέων προτύπων, όπου το επίπεδο ενέργειας στον πλανήτη σας αυξάνεται κατά ένα πολλαπλάσιο, επίσης, ο ρυθμός της ζωής και το πηλίκο της αλλαγής έχουν επιταχυνθεί.

Η δονητική ταχύτητα στην κυτταρική σας δομή, που είναι το ποσοστό των κραδασμών της, έχει επίσης αυξηθεί σημαντικά. Γι 'αυτό θα ήταν σοφό - και φυσικό - να μην αντισταθείτε στην ταυτόχρονη άνοδο της Συνείδησης. Επειδή αυτή η ανύψωση της Συνείδησης συνεπάγεται, επίσης, την αλλαγή και την ταχεία δημιουργία του νέου φυσικού σχεδιασμού.

Το αντιμετωπίσετε αυτό ως το φαινόμενο, όπου ο χρόνος (ένα παράδειγμα που σχετίζεται με τις σωματικές και ψυχικές διαδικασίες) φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα.

Ως εκ τούτου όλες οι κρυμμένες τάσεις, που προσπαθούν να σταματήσουν το χρόνο και τη ροή της ζωής, γίνονται συνείδηση, επειδή διαφορετικές δονήσεις συγκρούονται. Ως εκ τούτου πολλοί χάνουν την ισορροπία τους αυτή τη στιγμή. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε όλα τα είδη των ασθενειών, σωματικών, ψυχικών και συναισθηματικών.

        Σας συνιστούμε να συλλογιστείτε με αίσθημα τις ακόλουθες δηλώσεις:

- Ανοίγω

- Ανοίγω για την ροή της ζωής

- Το ρεύμα της ζωής είναι δημιουργικό

- Είμαι δημιουργικός

- Το ρεύμα της ζωής είναι πάντα θετικό, γιατί είναι επιλογή μου

- Συμμετάσχω δημιουργικά στη ροή της ζωής μου

- Η δημιουργικότητά μου είναι σε συνήχηση με τη Μεγάλη Θεία Δημιουργία, που είναι πάντα θετική, ευγενική και καλοήθης.

- Η Δημιουργία του Θείου Δημιουργού έχει σκοπό να βασίζεται πάντα σε χαρά.

- Γι 'αυτό αφιερώνω ολόκληρη την κυτταρική δομή μου σε αυτή τη χαρούμενη διαδικασία.

- Ανοίγω όλα τα κύτταρα του σώματος μου και απελευθερώνω όλα τα προγράμματα, που έχουν εκδηλωθεί κατά τη διαδικασία της δημιουργίας.

- Όλα τα κύτταρα του σώματος μου είναι ευχαριστημένα και λούζονται στο Φως και στην Αγάπη της Νέας Περιόδου.

- Όλα τα κύτταρα του σώματος μου μεταμορφώνονται ως εκ τούτου, έτσι και ολόκληρο το σώμα μου με όλα τα όργανα τις δομές και λειτουργίες.

- Επιτρέπω στον οργανισμό μου τη συνεχή επέκταση και κίνηση προς τα εμπρός στη διαδικασία της Νέας Θείας Δημιουργίας.


Οι δηλώσεις αυτές σταθεροποιηθούν όλες τις κυτταρικές δομές σας, ότι η μετάβαση σε μια νέα έκφραση της Δημιουργίας είναι ως εκ τούτου μεταμορφωτική.

Είναι σημαντικό να επιτρέψετε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού και συνειδητά να συμφωνήσετε με αυτή. Είναι σημαντικό, να αφεθείτε στη δημιουργική χαρά αυτής της Νέας Διαδικασίας, να εισπνεύσετε αυτή τη χαρά και να τροφοδοτήσετε όλα τα κύτταρα του σώματος με αυτή.

Η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί. Η εμπιστοσύνη συντροφεύει τη γνώση ότι η Θεία Δημιουργία, η Θεϊκή Διαδικασία, είναι πάντα καλοήθης.

Αρνητικές εμπειρίες, ειδικά στην πρώιμη παιδική ηλικία, διαταράσουν την καλοήθη διαδικασία της Δημιουργίας, και έτσι αρχίζετε να αντιστέκεστε και να δημιουργείτε τις δικές σας ανθυγιεινές ιδέες γι 'αυτή.

Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι κάθε αρνητική εμπειρία ανήκει στην ψευδαίσθηση της αποτυχημένης δημιουργίας. Η πρόθεση της ''πεσμένης'' δημιουργίας είναι πάντα, να σταματήσει η φυσική ροή της Θείας Δημιουργικής Διαδικασίας, να τη περιορίσει και να τη καταστρέψει.

Ως εκ τούτου, εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη δημιουργία του Νέου Κόσμου, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει τους εσώτατους νόμους.

Συν-δημιουργείτε το Νέο Κόσμο, ενώ αρχικά έχετε ανοίξει εντελώς στα ρεύματα της ζωής, με τον τρόπο που έχουμε ήδη περιγράψει.

Πείτε:

- Ανοίγω στο ρεύμα της ζωής

- Ανοίγω το κυτταρικό σώμα μου στο ρεύμα της ζωής

- Καθώς εγώ ο ίδιος ανοίγω σε αυτό το ρεύμα, αφήνω μέσα μου τη χαρά

- Είναι η χαρά που κινεί τη Θεία Ροή συνεχώς προς τα εμπρός και δημιουργεί έτσι αληθινή Θεία Εμπειρία, που είναι πάντα πιο τέλεια και ευτυχισμένη από μόνη της.

- Οι Δημιουργίες δεν είναι στερεές, ακίνητες μονάδες, είναι ενεργητικές, πάντα αλλάζουν διαδικασίες.Αυτό είναι το σημάδι του Νέου Κόσμου: η εμπειρία της συνεχούς χαρούμενης αλλαγής. Μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις συνεχείς αλλαγές, επειδή ξέρετε ποιοί είστε: Αθάνατη Θεία Συνείδηση.

Τα κύτταρα του σώματος είναι συνειδητές οντότητες. Με το συνειδητό άνοιγμα των κυττάρων του σώματός σας στην ροή της ζωή, είναι ευτυχισμένα!
Η ευτυχία είναι αναζωογονητική και επιτρέπει στα κύτταρα να γίνουν ρευστά, να αφήσουν να φύγει η στερεή δομή τους και να συμμετέχουν συνειδητά στο ρεύμα της Δημιουργίας!

Με τον ίδιο τρόπο, όπως τα κύτταρά σας γίνονται ρευστά, επίσης, το σώμα σας γίνεται πιο ρευστό, και θα αρχίσετε να αισθάνεστε πως επιπλέετε στο ρεύμα της δημιουργίας. Αυτό είναι το πεπρωμένο του σώματός σας.

Σας συνιστούμε να λαμβάνετε όσο το δυνατόν περισσότερα υγρά. Να τρώτε φρούτα και φρέσκα λαχανικά, καθώς περιέχουν υγρά. Αποφύγετε δημητριακά, ψητά και ξηρά τροφή. Και αν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί να τη τρώτε μόνο αφού την έχετε εμποτισμένη καλά. Ζωικά προϊόντα σε αυτή τη διαδικασία είναι ένα συνολικό «όχι», καθώς το σώμα τους είναι σε κατάσταση σοκ και στερεοποίησης, όταν θανατώνονται, για να μην αναφέρουμε ότι είναι αδελφοί και αδελφές σας.


ΠΗΓΗ: http://radiantlyhappy.blogspot.gr/2012/10/creation-and-physical-transformation.html
ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ: Ute Posegga-Rudel
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρίστανδρος Ανδρομέδειος