Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΥΛΗ


Ο διαλογισμός μας Επιστροφής του Φωτός δημιούργησε ένα συνεκτικό σήμα συνείδησης σε ολόκληρο το Σύμπαν που τράβηξε την προσοχή της Κοσμικής Κεντρικής Φυλής.

Η Κοσμική Κεντρική Φυλή είναι η πιο προηγμένη φυλή που εξελίχθηκε γύρω από τον Κοσμικό Κεντρικό Ήλιο. Έχει τώρα αρχίσει να εστιάζει την προσοχή της στον πλανήτη Γη και την απελευθέρωσή του, επειδή τώρα υπάρχει αρκετή συνείδηση ​​στην επιφάνεια του πλανήτη για να καταστήσει δυνατή τη συνεργασία με τέτοια εξελιγμένα όντα.
Ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης, ορισμένες πτυχές του σχεδίου απελευθέρωσης θα απελευθερωθούν στον πληθυσμό της επιφάνειας στο ενδιάμεσο μέλλον.

Το ηλιακό μας σύστημα είναι γεμάτο από όντα από την Κοσμική Κεντρική Φυλή και συνεργάζονται με τις δυνάμεις των Φωτεινών Δυνάμεων από τη Διοίκηση του Δία, την Διοίκηση του Αστάρ, τη Διοίκηση της Ατλαντίδας, τον Πλειάδειο, τον Σείριο και Ανδρομέδειο Στόλο, το Κίνημα Αντίστασης, τις θετικές ομάδες της Agartha και ορισμένες ειδικές δυνάμεις που αποκαλούνται SURFACOM.

Τα όντα της Κοσμικής Κεντρικής Φυλής επικοινωνούν επίσης με τα πιο προηγμένα μέλη του πληθυσμού της επιφάνειας στους διαλογισμούς, τα όνειρα και τα οράματά τους.Κατόπιν αιτήματος των Φωτεινών Δυνάμεων, απελευθερώνω ένα διαλογισμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε και να συνεργαστείτε με την Κοσμική Κεντρική Φυλή.

1. Χρησιμοποιήστε τη δική σας τεχνική για να σας φέρει σε μια χαλαρή κατάσταση της συνείδησης.

2. Δηλώστε την πρόθεσή σας να χρησιμοποιήσετε αυτό το διαλογισμό ως εργαλείο για την πλανητική απελευθέρωση.

3. Οραματιστείτε όντα από την Κοσμική Κεντρική Φυλή που προέρχονται από τον Κοσμικό Κεντρικό Ήλιο και στη συνέχεια διασκορπίζονται μέσω των Κεντρικών Ήλιων όλων των γαλαξιών σε αυτό το Σύμπαν. Μετά, οραματιστείτε αυτά τα όντα να εισέρχονται μέσα από τον Κεντρικό Ήλιο του Γαλαξία, μετά να περνούν από την αστρική πύλη Αλκυόνη των Πλειάδων, κατόπιν να περνούν από την αστρική πύλη του Σείριου, να εισέρχονται στο Ηλιακό μας Σύστημα και να τοποθετούνται μέσα στο Ηλιακό μας Σύστημα σε μια μάνταλα του άνθους της ζωής (flower of life mandala), και να επικοινωνούν με όλες τις Φωτεινές Δυνάμεις πάνω από την επιφάνεια, κάτω από την επιφάνεια, και στην επιφάνεια του πλανήτη Γη.

4. Οραματιστείτε όντα από την Κοσμική Κεντρική Φυλή να μετασχηματίζουν όλο το εναπομείναν σκοτάδι αυτού του Σύμπαντος μέχρι να παραμείνει μόνο το Φως. Οραματιστείτε ένα νέο μεγάλο κοσμικό κύκλο που αρχίζει, φέρνοντας καθαρό Φως, Αγάπη και Ευτυχία σε όλα τα όντα σε ολόκληρο το Σύμπαν.Η δίνη της Θεάς στο Lengyel της Ουγγαρίας έχει επιλεγεί ως σημείο εισόδου για τις ενέργειες της Κοσμικής Κεντρικής Φυλής. Οι λόγοι αυτής της επιλογής έχουν να κάνουν με την εισβολή των Αρχόντων το 1996, τα μοντέλα συμπεριφοράς των πιο εξελιγμένων Εργατών του Φωτός, τη θέση των εξωτερικών συνόρων των τελευταίων Ατλάντειων μεσογειακών αποικιών και τη συνειδητή σύνδεση των σαμάνων του πολιτισμού Lengyel με τον Γαλαξιακό Κεντρικό Ήλιο του Γαλαξία μας:


Υπάρχει μια σημαντική αναδιάρθρωση των επιφανειακών ομάδων των Φωτεινών Δυνάμεων ως προς την προετοιμασία για συνεργασία με την Κοσμική Κεντρική Φυλή και τις ειδικές δυνάμεις της SURFACOM. Η δικαιοσύνη έρχεται. Ως εκ τούτου, για τις πρώτες φάσεις ορισμένων επιχειρήσεων πρέπει να διευρύνω τη νομική μου ομάδα και χρειάζομαι έναν δικηγόρο που τουλάχιστον να μπορεί να καταλάβει και να υποστηρίξει την αποστολή μου και να έχει καλή κατανόηση του διεθνούς δικαίου, των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προβλημάτων παρενόχλησης / απειλής / κυβερνοπαρακολούθησης (cyberstalking). Εάν είστε τέτοιος πληρεξούσιος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το cobraresistance@tutanota.com

Ό,τι έχει γίνει θα αναιρεθεί. (All that is Done will be Undone)

Νίκη του Φωτός!

ΚΕΙΜΕΝΟ: COBRA