Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝ  Η Μετατροπή ΑΝ (AN conversion) είναι μια μείζων διαδικασία που περνά όλη μας η πραγματικότητα. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η Πηγή, ο Ένας Αυθεντικός Δημιουργός, φέρνει ολόκληρη τη Δημιουργία πίσω στην Ενότητα.

                    
  Το Σύμπαν δημιουργήθηκε ως μια αντανάκλαση του Ενός στο οποίο εξερευνά τον Εαυτό Του. Αυτός/ή/ό είναι πανταχού παρών στο Σύμπαν και ταυτόχρονα είναι πέρα από αυτό. Το Σύμπαν είναι μόνο μια εικόνα καθρέφτη του Ενός, το οποίο δημιουργήθηκε με ένα βασικό πρότυπο: την κβαντική δυναμική. Η κβαντική δυναμική είναι ένα σύστημα στο οποίο η δημιουργημένη ύλη ταλαντώνεται μεταξύ όλων των πιθανών δυνατοτήτων. Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει ποιες δυνητικές εκδηλώνονται, είναι η Βούληση.

   Ο Ένας είναι εξ ορισμού τέλειος/α/ο, πλήρης/ες και απόλυτος/η/ο. Η τελειότητα και η ολότητα σημαίνει ότι όλα σχεδιάζονται με σκοπό. Ωστόσο, δημιουργώντας ένα σύστημα εξερεύνησης όλων των πιθανών δυνατοτήτων, ένα δυναμικό δημιουργήθηκε λογικά ως αντίθετο προς τον σκοπό: το τυχαίο, που ονομάζεται επίσης απρόβλεπτο (contingency):


  Αυτό το Σύμπαν που βρισκόμαστε τώρα, όπως το έχουμε βιώσει μέχρι τώρα, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού τόσο του Ενός όσο και του απρόβλεπτου, του σκοπού και του τυχαίου. Το κακό συνέβη κατά λάθος ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βούλησης και απρόβλεπτου. Τα ατυχήματα ήταν δυνατά στο Σύμπαν επειδή το Σύμπαν δεν είναι το Αγνό Ένα, είναι απλώς μια κατοπτρική εικόνα, γι'αυτό και η εικόνα αυτή δεν είναι απόλυτα ακριβής επειδή περιέχει το απρόβλεπτο και επομένως ο Ένας δεν έχει πλήρη ισχύ μέσα στις σφαίρες του Σύμπαντος. Το κακό είναι μια ορμή στην οποία η βούληση βυθίζεται από το απρόβλεπτο, χάνει τη σύνδεση με το Απόλυτο, αντιστρέφεται προς τα έξω και αρχίζει να χρησιμοποιείται για τον αντίθετο σκοπό αυτού που προοριζόταν αρχικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα «κακά» ξόρκια «υπάρχουν» ανάποδα.

  Ως μέρος της διαδικασίας εξερεύνησης όλων των πιθανών δυνατοτήτων, το Σύμπαν χωρίστηκε σε αρκετά επίπεδα / διαστάσεις (φυσικό, πλασματικό, αιθερικό, αστρικό, κ.λπ.), καθένα από τα οποία περιλάμβανε διάφορες ποσότητες απρόβλεπτου:


   Σε αυτό το γράφημα, όσο υψηλότερο είναι το πεδίο, τόσο μικρότερο είναι το απρόβλεπτο που περιέχει. Όλη η υπάρχουσα Δημιουργία δημιουργείται πρώτα στο υψηλότερο επίπεδο και στη συνέχεια διοχετεύεται προς τα παρακάτω πεδία ένα προς ένα. Όλη η φυσική ύλη έχει πέσει μέσα από όλα τα πεδία πριν γίνει φυσική.
  Η διακεκομμένη γραμμή στο νοητικό (Mental) πεδίο είναι η λεγόμενη μεμβράνη Buddhi Manas, η οποία σηματοδοτεί τη μετατόπιση όπου το ποσό του απρόβλεπτου γίνεται τόσο υψηλό ώστε η πραγματικότητα μετασχηματίζεται αρκετά έντονα. Κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή, το κακό έχει υπάρξει δυνατό. Πάνω από εκείνη τη διακεκομμένη γραμμή, δεν υπάρχει αρκετό απρόβλεπτο για το κακό ώστε να είναι εφικτό, έτσι αυτά τα ψηλότερα επίπεδα ήταν πάντα βασίλεια του καθαρού Φωτός και της Αγάπης.

   Η ύλη διασταλάζεται προς τα κάτω στα πεδία με τη μορφή Κώδικα του Φωτός, που περιέχει τις πληροφορίες για τη Θεία Βούληση. Όσο περισσότερο απρόβλεπτο υπάρχει σε ένα επίπεδο, τόσο περισσότερο αυτή η ροή του Φωτός φιλτράρεται. Επομένως, τα χαμηλότερα πεδία στα οποία κατοικούμε τώρα (φυσικά κ.λπ.), έχουν λάβει μόνο φιλτραρισμένο Φως, όχι ολόκληρο το φάσμα, ειδικά σε αυτόν τον πλανήτη, όπου το κακό έχει ενισχύσει αυτά τα φίλτρα. Ως εκ τούτου, η πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ περιέχει πολλές στρεβλώσεις και δεν αντιστοιχεί πολύ στην Αρχική Βούληση του Ενός.

   Το Ένα είναι καθαρό Φως και Αγάπη και δεν έχει κανένα κακό στη φύση Του και επομένως δεν σκόπευε ποτέ να συμβεί κακό, δεν φαντάστηκε καν ότι θα μπορούσε να συμβεί. Όταν είδε ότι συνέβη το ατύχημα του κακού, Το Ένα δημιούργησε ένα σύστημα για να διορθώσει την ανωμαλία, να μετατρέψει όλα τα κακά πίσω στο Φως και να επανασυνδέσει όλα το απρόβλεπτο με τη Θεία Βούληση. Αυτό το σύστημα είναι η Μετατροπή AN.

ΑΝ Αστρική Πύλη
   Η Μετατροπή ΑΝ είναι ένα σύστημα άμεσης μετάδοσης του Φωτός που παρακάμπτει τα φίλτρα του απρόβλεπτου και επομένως μεταδίδει τη ροή του Φωτός στην πληρότητα του, σε όλη τη διαδρομή προς τα κάτω. Αυτό επιτρέπει στη Θεία Βούληση να μεταδοθεί από το Φως, στην πυκνή ύλη όλων των πεδίων, μετασχηματίζοντας, θεραπεύοντας και επανασυνδέοντας όλη την πραγματικότητα πίσω με Το Ένα. Αυτό το σύστημα Μετατροπής AN μετατρέπει προοδευτικά το Σύμπαν σε μια πραγματικότητα, όπου Το Ένα είναι πανίσχυρο. Όταν η μετατροπή ΑΝ είναι πλήρης, το σύμπαν θα είναι μια ακριβής κατοπτρική εικόνα του ενός.

Αυτό το σύστημα Μετατροπής AN αγκυροβολήθηκε σε αυτόν τον πλανήτη στις 4 Απριλίου 2012:


Και τέθηκε σε λειτουργία σε αυτόν τον πλανήτη στις 21 Δεκεμβρίου 2012:


  Η βασική άγκυρα για την Μετατροπή AN είναι η αστρική πύλη ΑΝ, που βρίσκεται στο κεντρικό αστέρι της ζώνης του Ωρίωνα. Το αρχικό ατύχημα που δημιούργησε το κακό συνέβη στο Ωρίωνα και επομένως ο αστερισμός έγινε το κεντρικό σημείο για τη μεταστοιχείωση του σκότους. Η ΑΝ αστρική πύλη ήταν πάντα μια πύλη του Φωτός, και μέσα από αυτή την πύλη, πολλές ψυχές κατέβηκαν από τα πεδία πάνω από το Buddhi Manas, κάτω στα πεδία κάτω από αυτό. Αυτές οι ψυχές είναι οι επονομαζόμενοι αστρικοί σπόροι, οι οποίοι ήρθαν με σκοπό να βοηθήσουν στην αγκύρωση του Φωτός στα κατώτερα επίπεδα και να μετατρέψουν τη δυαδικότητα πίσω στην Ενότητα. Κάθε αστρικός σπόρος κατέχει κλειδιά για τη Μετατροπή AN.

Κατά τη διάρκεια των ενσαρκώσεων τους στη Γη, οι αστρικοί σπόροι έχουν κατασκευάσει πολλούς καθρέφτες της ζώνης του Ωρίωνα σε ολόκληρο τον πλανήτη, για να συνδεθούν με την ΑΝ αστρική πύλη:

Ζώνη Ωρίωνος

   Η Μετατροπή ΑΝ θα σταματήσει αποτελεσματικά τη δυαδικότητα και θα μεταμορφώσει ολόκληρη την πραγματικότητά μας σε ένα Σύμπαν καθαρού Φωτός και Αγάπης, όπου η αφθονία, η χαρά και η ευδαιμονία είναι η κατάσταση που υφίστανται άνευ όρων. Είμαστε άγκυρες της μετατροπής ΑΝ μέσω της χρήσης της ελεύθερης βούλησής μας για να επιλέξουμε το Φως. Με αυτόν τον τρόπο ευθυγραμμίζουμε την κβαντική πραγματικότητα έτσι ώστε να μπορεί να λάβει την μετατροπή ΑΝ, και προοδευτικά να θεραπευτεί όλη η Δημιουργία. Μπορούμε να συνδεθούμε με την αστρική πύλη AN με διαλογισμό και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον αρχέγονο ήχο AN, σαν να χρησιμοποιούμε τον ήχο OM, για να καλέσουμε την Μετατροπή AN.

Απελευθέρωση Τώρα!ΚΕΙΜΕΝΟ: Untwine

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΟΥ   Η εκκαθάριση της ομάδας Χίμαιρα (Chimera) συνεχίζεται. Οι Δυνάμεις του Φωτός έχουν ολοκληρώσει "ορισμένες επιχειρήσεις" και τώρα διαλύουν εντατικά την "κεφαλή" της οντότητας Ιαλνταμπαώθ (Yaldabaoth).

   Η κεφαλή είναι τοποθετημένη μέσα στην προσαύξηση δίνης της ανωμαλίας πλάσματος κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη Γη με το εξωτερικό της άκρο γύρω στις 3 ακτίνες του πλανήτη από το πλανητικό κέντρο, όπως περιγράφεται εδώ λεπτομερώς:
                                                        


Η κύρια επιστήμη «έχει ανακαλύψει» εκείνο το εξωτερικό άκρο πριν από μερικά χρόνια:


Τώρα η NASA έχει παραδεχτεί ανοιχτά ότι ανθρωπογενή ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας σχηματίζουν αυτό το εξωτερικό άκρο, δημιουργώντας αποτελεσματικά το εξωτερικό φράγμα του Πέπλου:Εάν αλλάξετε τους "πομπούς VLF για υποθαλάσσια επικοινωνία" στο παραπάνω άρθρο, σε "πομπούς ELF του HAARP και παρόμοια προγράμματα" θα πάρετε μια σαφή εικόνα πώς παράγεται το εξωτερικό φράγμα του Πέπλου.

Τα ανώμαλα νήματα του πλάσματος της κεφαλής Yaldabaoth μαζί με τις toplet βόμβες συνδέονται με το μαύρο λίθο, ένα κορυφαίο συμπύκνωμα quark-antiquark. Ο μαύρος λίθος είναι ένα μεγάλο αδρόνιο κατασκευασμένος από top/antitop κουάρκς που δημιουργήθηκαν από την Χίμαιρα πριν από εκατομμύρια χρόνια σε τεράστιους επιταχυντές σωματιδίων (δακτυλίδια Dyson) που ήταν σε θέση να παράγουν θερμοκρασίες πάνω από την κρίσιμη θερμοκρασία των 2 τρισεκατομμυρίων Kelvin .

Για περίπου 7 εκατομμύρια χρόνια, ο μαύρος λίθος βρισκόταν σε έναν πλανήτη που περιστρέφεται γύρω από το αστρικό σύστημα Rigel (το οποίο ήταν το κέντρο της κοσμικής ανωμαλίας εκείνη την εποχή) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γη από το Rigel μέσω του νήματος πλάσματος σύννεφων του Ταύρου το 1996:


Βρίσκεται πλέον στην υπόγεια εγκατάσταση της Χίμαιρας κοντά στο RHIC collider στο Long Island.

Η αλληλεπίδραση του ανώμαλου πλάσματος με το μαύρο λίθο δημιουργεί μια τεράστια αρνητική δίνη πλάσματος περίπου 1000 μιλίων σε διάμετρο με το κέντρο της στο Long Island:


  Αυτή η δίνη είναι ο σταθμός εκκαθάρισης για την εναπομένουσα πρωτογενή ανωμαλία στην επιφάνεια του πλανήτη. Τα κορυφαία μέλη της Cabal και πολλά μέλη της Χίμαιρας χρησιμοποιούν την ανωμαλία αυτής της δίνης ως ασπίδα ενάντια στο Φως και γι 'αυτό η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ έχει την υψηλότερη συγκέντρωση σε μέλη της Cabal στον πλανήτη.

Η τοποθέτηση των λίθων Cintamani σε σχηματισμό ενός άνθους της ζωής μέσα σε αυτή τη δίνη θα χρησιμεύσει ως πλέγμα διανυσμάτων για τις ενέργειες του Σείριου και θα επιταχύνει τη μεταστοιχείωση αυτής της ανωμαλίας. Είναι επίσης ωφέλιμο να πλημμυρίσει η δίνη με τη Βιολετί Φλόγα:


Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι υπάρχουν Ατλάντειες υποβρύχιες πυραμίδες που χτίστηκαν από τους Πλειάδειους οι οποίες βρίσκονται όχι μακριά από το Long Island:


Αυτές οι πυραμίδες χρησιμεύουν ως το θετικό σημείο αγκύρωσης που εξουδετερώνει τις αρνητικές επιδράσεις της δίνης πλάσματος του Long Island.

Οι Δυνάμεις του Φωτός τώρα εργάζονται άμεσα για να απενεργοποιήσουν το μαύρο λίθο και να αφαιρέσουν τις υπόλοιπες toplet βόμβες και η πρόοδος πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο.

Η αφαίρεση του μαύρου λίθου θα ανατρέψει την κοσμική ισορροπία και θα παύσει να υφίσταται η σημερινή μετασταθερή κατάσταση ψευδούς κενού:


  Το ψευδές κενό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας μεταστατικός τομέας του Σύμπαντος όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ της Πηγής και της πρωτογενούς ανωμαλίας δημιουργεί συνθήκες που είναι η προ-εντροπία και η αντι-ζωή και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η κατάσταση καραντίνας της Γης και η ύπαρξη του κακού είναι ακόμη δυνατόν να υφίστανται.

  Η αφαίρεση του μαύρου λίθου θα δημιουργήσει το γεγονός της μεταστασιμότητας κενού που θα επιτρέψει τη διείσδυση του μετώπου  πυρήνωσης φυσαλίδων στο Πέπλο προς την επιφάνεια του πλανήτη και θα ενεργοποιήσει αποτελεσματικά το Γεγονός. Το Γεγονός είναι η στιγμή της εγκατάστασης πραγματικών κβαντικών συνθηκών κενού στο εσωτερικό του Πέπλου και έτσι την αφαίρεση του τμήματος της πρωτογενούς ανωμαλίας που είναι άμεσα υπεύθυνη για την ύπαρξη του κακού. Η υποκείμενη δύναμη που επέτρεπε την ύπαρξη της Cabal και του πόνου θα πάψει να υπάρχει.

  Εν τω μεταξύ, η επιχείρηση PrisonBreak συνεχίζει με ήπια αποκάλυψη της εξωγήινης ζωής:Και με δημόσιες πρωτοβουλίες προγραμμάτων που θα θέσουν την ανθρωπότητα πέρα ​​από το Πέπλο:Νίκη του Φωτός!ΚΕΙΜΕΝΟ: COBRA

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 12/2/2017(ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑΛΝΤΑΜΠΑΩΘ)

   Η εκκαθάριση της ομάδας Χίμαιρα συνεχίζεται. Υπήρξε μια δραστική βελτίωση της κατάστασης στο Ηλιακό μας Σύστημα τον τελευταίο καιρό. Οι Δυνάμεις του Φωτός έχουν καταφέρει να καθαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος της ανωμαλίας πλάσματος από το Ηλιακό Σύστημα και πέρα ​​από αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία της ανωμαλίας πλάσματος με τις περισσότερες εναπομείνασες toplet βόμβες συσσωρεύεται τώρα κοντά στη Γη μέσα σε 3 Γήινες ακτίνες από το κέντρο της Γης.
   Αυτή είναι η περιοχή της "κεφαλής" της οντότητας Yaldabaoth και η περιοχή της κβαντικής ανωμαλίας στην οποία βρίσκεται η καραντίνα της Γης. Η άκρη αυτού του ανώμαλου πεδίου πλάσματος περιγράφεται ως ασπίδα πλάσματος σε αυτό το άρθρο:

   Η ομάδα της Χίμαιρας διατηρεί αυτό το ανώμαλο πλάσμα στη θέση του με ένα βαθμωτό πεδίο με τις περισσότερες εμφανείς συχνότητες συντονισμού 11,76 Hz (που αντιστοιχούν σε κύματα εγκεφάλου Άλφα) και 15,68 Hz (που αντιστοιχούν σε Βήτα εγκεφαλικά κύματα). Αυτές οι δύο συχνότητες είναι οι βασικές συχνότητες του Πέπλου. Μπορείτε να εξουδετερώσετε μερικές από τις βλαβερές συνέπειες του κλιμακωτού πεδίου του Πέπλου με διωνικούς τόνους της ίδιας συχνότητας:
   Τα λεγόμενα "πλοκάμια" της οντότητας Γιαλνταμπαώθ δεν είναι ακριβώς πλοκάμια, αλλά στην πραγματικότητα τα νημάτια του πλάσματος που μετατοπίζονται και αλλάζουν και δεν αφαιρούνται ένα προς ένα, αλλά διαλύονται σταδιακά καθώς το Φως εξελίσσεται. Πρέπει να καταλάβετε ότι η οντότητα Γιαλνταμπαώθ είναι παράσιτο πλάσματος που τρέφεται από το υγιές ηλιακό πλάσμα που εκπέμπεται όλη την ώρα από τον Ήλιο και διανέμεται σε όλο το Ηλιακό Σύστημα από τον ηλιακό άνεμο:   Η πυκνότητα των ανώμαλων νηματίων πλάσματος της οντότητας Γιαλνταμπαώθ μαζί με τις toplet βόμβες σε όλο το Ηλιακό Σύστημα μειώνονται τώρα γρήγορα στο σημείο να διαλύονται σχεδόν τελείως και τώρα βασικά μόνο το "κεφάλι" της οντότητας Γιαλνταμπαώθ παραμένει. Αυτό το "κεφάλι" αποτελείται από πολλά στρώματα ανώμαλου πλάσματος που έχουν τοποθετηθεί στην επιφάνεια του πλανήτη τα τελευταία 26.000 χρόνια.

  Η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του Ηλιακού Συστήματος πέρα ​​από την τροχιά της Γης-Σελήνης βρίσκεται τώρα στα χέρια των Δυνάμεων του Φωτός και των στόλων τους.

  Την ίδια στιγμή, η μάχη για το ενεργειακό πλέγμα πιο κοντά στην επιφάνεια του πλανήτη είναι σε πλήρη ισχύ και αυτό δυστυχώς περιλαμβάνει βίαιες βαθμωτές επιθέσεις στους βασικούς Εργάτες Φωτός και Μαχητές του Φωτός:


  Όταν αφαιρεθεί η κεφαλή της οντότητας Γιαλνταμπαώθ με τις toplet βόμβες της, οι εκδηλώσεις θα επιταχυνθούν εκθετικά προς την κύρια Επανάσταση (Breakthrough):


  Εν τω μεταξύ, στην επιφάνεια του πλανήτη, οι δυνάμεις πίσω από τον πρόεδρο Trump ενοποιούνται.

  Πρώτον, υπάρχει ο Erik Prince ως ο μυστικός σύμβουλος του Trump και to Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας πίσω του:
  Το Κυρίαρχο Στρατιωτικό Τάγμα της Μάλτας (SMOM) ελέγχεται από τους Ιησουίτες:


   Οι κύριες δυνάμεις που ελέγχουν άμεσα το SMOM είναι οι παλιές Ευρωπαϊκές οικογένειες σκοτεινών ευγενών «Αρχόντων», όπως οι Pallavicini και Ortolani και ο πρώην βασιλιάς Juan Carlos της Ισπανίας.

Η δεύτερη δύναμη πίσω από τον Trump είναι η Goldman Sachs:   Οι Ιησουίτες χρησιμοποιούν το Trump ως εργαλείο για να πολώσουν τον πληθυσμό των ΗΠΑ σε «αριστερούς» και «δεξιούς», δημιουργώντας τεχνητά μια εθνική σύγκρουση. Περιττό να πούμε ότι δεν θα είναι επιτυχείς.

  Καθώς πλησιάζουμε στο Γεγονός, είναι πολύ σημαντικό να αναζωογονήσουμε τις ομάδες Prepare for Change σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ακολουθούν εξαιρετικές οδηγίες από την ομάδα της Τσεχικής Prepare for Change για τη δημιουργία και επέκταση της ομάδας σας "Prepare for Change":


Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε μαζί μας στo νέo μας Συνέδριο Ανάληψης στην Ταϊπέι της Ταϊβάν στις 11 έως τις 12 Μαρτίου:


Πολλές νέες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της Ανάληψης θα κυκλοφορήσουν εκεί, επειδή ο καιρός είναι σωστός.

Νίκη του Φωτός!


ΚΕΙΜΕΝΟ: COBRA