Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

                                        Πρώτο Επίπεδο Φωτεινού Σώματος.
Αυτή είναι η αρχή της ενεργοποίησης του DNA (Γεννητικός κώδικας) και η κατάρριψη του πεπρωμένου/ η αλλαγή του πεπρωμένου σας. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια «συμπτώματα γρίπης» που είναι αποτέλεσμα της μεταλλακτικής διαδικασίας.

Άλλα συμπτώματα στο φυσικό φορέα, μπορεί να είναι, πονοκέφαλοι, διάρροιες, εμετοί, ακμή, εξανθήματα, μυϊκοί και σκελετικοί πόνοι.

Το ανθρώπινο DNA κρατά κομμάτια γεννητικού υλικού από όλα τα άλλα είδη της Γής και το γεννητικό υλικό ολογραφικά κωδικοποιημένο με τη συλλογική εμπειρία όλης της ανθρωπότητας αλλά και τις εμπειρίες του προσωπικού μας ολογραφικού πλέγματος των ενσαρκώσεων, καθώς και ένα κομμάτι κωδικοποίησης, προερχόμενο από το αισθαντικό είδος των 383 Αναληφθέντων Πλανητών διαμέσου 5 τοπικών Συμπάντων.

Το DNA επίσης κρατάει τους λανθασμένους γενετήσιους κωδικούς για τη μετάλλαξη των φυσικών σας σωμάτων σε Φωτεινά σώματα.

Μέχρι και το Μάρτιο του 1988 μόνο το 7% αυτών των κωδικοποιήσεων είχαν ενεργοποιηθεί. Μετά από αυτή την ημερομηνία, το Πνεύμα ενεργοποίησε μια ακολουθία αυτών των λανθασμένων γενετήσιων κωδικών εγχέοντας χρωματική ή τονική συχνότητα.

Αυτοί οι γενετήσιοι κώδικες σηματοδότησαν το σώμα σας για να μεταλλάξει το DNA σας και να μεταβάλλει τον τρόπο που τα κύτταρα μεταβολίζουν την ενέργεια.
Τα επίπεδα των Φωτεινών σωμάτων μετρώνται από την ικανότητα των φυσικών κυττάρων στο μεταβολισμό του φωτός μέσα από τα επίπεδα της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤP) στα κύτταρα. (αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ, (adenosine triphosphate), διεθνώς καθιερωμένο συντομογραφικά ATP).

Η ενέργεια πυροδοτεί και προσθέτει μια ομάδα φωσφορικού άλατος στο μόριο ADP για να δημιουργήσει ΑΤΡ. {(H διφωσφορική αδενοσίνη, ή ορθότερα αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ, (adenosine diphosphate), διεθνώς καθιερωμένο συντομογραφικά ADP, ονομάζεται στη Βιοχημεία, το μόριο που αποτελείται από μια ομάδα αδενοσίνης στην οποία είναι προσκολλημένες δύο φωσφορικές ομάδες που ενώνονται με δεσμό υψηλής ενέργειας. H ATP μπορεί να δημιουργηθεί είτε κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής, είτε κατά τη γλυκόλυση στο γενικό κυτόπλασμα, είτε δια του κύκλου του Κρεμπς και του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρονίων, (ETS), στα μιτοχόνδρια, εφόσον υπάρχει οξυγόνο. Επίσης η ΑΤΡ σχηματίζεται και κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης στους χρωμοπλάστες των πράσινων φυτών και πάλι με το ίδιο σύστημα ETS.}

Το μόριο ΑΤΡ τώρα, με την τριπλή φωσφορική ομάδα, μεταφέρεται τώρα περαιτέρω, με ένα προεπιλεγμένο προορισμό, σα να έχουν προγραμματιστεί στο συγκεκριμένο DNA του Μιτοχόνδριο. Εκεί ένα μόριο φωσφορικού άλατος αποσπάται ελευθερώνοντας αποθηκευμένη ενέργεια και ανα- δημιουργεί ένα ADP κύτταρο. Αυτό το κύτταρο είναι τότε έτοιμο να ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο.

Όταν η μετάλλαξη του Φωτεινού σώματος ενεργοποιήθηκε, μια ακολουθία από λανθασμένους γενετικούς κώδικες DNA φωτίστηκαν και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το Μιτοχόνδριο να αναγνωρίζει το Φώς ως πηγή ενέργειας. Το Μιτοχόνδριο (το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο στο φώς) αρχίζει να παράγει πολλές εκρήξεις ΑΤΡ. Τα κύτταρα δεν έχουν απορροφήσει ακόμα αρκετό Φώς για να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς των φωσφορικών αλάτων και έτσι καταρρέουν ταχέως δε ADP προκαλώντας επιτάχυνση του κυτταρικού μεταβολισμού. Συσσωρευμένες τοξίνες, παλιά τραύματα, θαμμένες σκέψεις και συναισθήματα, αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν από το φυσικό σώμα και δημιουργούν παρόμοια συμπτώματα με αυτά της «γρίπης».

                                      Δεύτερο Επίπεδο Φωτεινού Σώματος.
Σε αυτό το επίπεδο το 6ο - Διαστασιακό Αιθερικό Αποτύπωμα ξεκινά να πλημυρίζει από Φώς και απελευθερώνει τις 4 – Διαστασιακές κατασκευές οι οποίες σας κρατούν δέσμιους των καρμικών εμπειριών κατά τη διάρκεια της ζωής.

Η έλλειψη προσανατολισμού μπορεί να εμφανιστεί, μαζί με τα «συμπτώματα της γρίπης».
Είναι η αρχή της αναγνώρισης ότι πρέπει να υπάρχει «κάτι άλλο», το Πνεύμα.

Οι 4- διαστασιακές κατασκευές, αρχίζουν να αλλάζουν την περιστροφή τους στις γεωμετρικές αναλογίες του δικού σας συναισθηματικού, νοητικού και πνευματικού σώματος.
Αρχίζετε να αλλάζετε ταχέως, βιώνοντας στο φυσικό πεδίο και ένα αίσθημα «κόπωσης».

                                          Τρίτο Επίπεδο Φωτεινού Σώματος.
Σε αυτή την ενεργοποίηση οι φυσικές αισθήσεις γίνονται εξαιρετικά ισχυρές με το σεξ και συχνά το «ανακαλύπτουν εκ νέου».
Το φυσικό σώμα γίνεται «δοχείο βιο-μεταφοράς» (Δοχείο Πνεύματος).

Τα σώματα μας, είχαν αρχικά σχεδιαστεί να αποκωδικοποιούν και να εργάζονται με το Ανώτερο Φώς και να το μεταφέρουν στον πλανήτη. Η αποσύνδεση αυτών των τμημάτων ήταν μέρος του «παιχνιδιού» του διαχωρισμού.
Η μεγέθυνση των φυσικών αισθήσεων είναι το πρώτο σημάδι ότι το σώμα αφυπνίζεται ως «Βιο- μεταφορέας».
Στο 1ο και 2ο επίπεδο του Φωτεινού σώματος, το φυσικό σώμα, λούστηκε στο Φώς – τώρα κάθε ένα μόριο έχει συγκεντρώσει φώς μέσα του, μέσω του axiotonal system. (Σύστημα λεπτών αγωγών ενέργειας που συνδέουν τους μεσημβρινούς του αιθερικού σώματος με ανώτερες πηγές ενέργειας, μεταφέρει ειδικότερα συχνότητες χρώματος και ήχων)

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
Το Μιτοχόνδριο αναγνωρίζει το Φώς ως τροφή.
Επειδή τα κύτταρα λαμβάνουν Φώς ως χρησιμοποιούμενη ενέργεια, λιγότερα ATP αλλάζουν σε ADP.
Το Axiotonal system, τοποθετημένο στην επιφάνεια του δέρματος, τροφοδοτεί την ενέργεια από την Ανώτερη Ψυχή μέσα στο κυτταρικό σημείο περιστροφής. Αυτό παράγει συχνότητες Ήχου και Φωτός οι οποίες αλλάζουν την ατομική περιστροφή των κυτταρικών μορίων, ειδικότερα τα άτομα του υδρογόνου.

Η αλλαγή στην ατομική περιστροφή του ΑΤΡ ατόμου, αλλάζει την ομάδα φωσφορικών αλάτων σε δέκτη Αδιαπέραστου Φωτός το οποίο έχει σαν επακόλουθο η συμμετρική επιφάνεια/κεφαλή του μορίου να συμπεριφερθεί σαν πρίσμα, διασπώντας το Φώς σε λεπτά χρωματικά φάσματα, προς χρήση των αδρανών γενετικών κωδικών DNA.

Το Ριβονουκλεϊκό Οξύ (RNA) πρίν λειτουργούσε σαν ενιαίος μεταφορέας οδηγιών από το 7% ενεργό DNA στα κύτταρα προς εκτέλεση. Μετά την ενεργοποίηση, γίνεται αμφίδρομος μεταφορέας. Τώρα μεταφέρει το διασπασμένο φώς από τον πρισματικό ΑΤΡ δέκτη, μέσα στο παγιωμένο/αναλλοίωτο/σταθερό DNA. Οι αδρανείς γενετικοί κώδικες σταδιακά ξυπνούν με κάθε συχνότητα (sequence=ακολουθία) ενεργοποίησης του Φωτεινού σώματος και περνούν τις πληροφορίες τους στο RNA το οποίο τις επαναμεταφέρει στο κύτταρο.

Στην ενεργοποίηση του 1ου και 2ου Φωτεινού σώματος, η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί, διότι τα ATP και RNA δεν έχουν αυτή τη νέα λειτουργεία. Μετά το 3ο επίπεδο Φωτεινού σώματος γίνεται συνεχής μετάλλαξη η οποία είναι μη αναστρέψιμη.

Σε αυτό το επίπεδο δημιουργήθηκε ένα σημείο αναφοράς/ καθοριστικό σημείο ανάμεσα σε αυτό τον πλανήτη και άλλων αναληφθέντων πλανητών πέρα από αυτό το πεδίο.

                                      Τέταρτο Επίπεδο Φωτεινού Σώματος.
Σε αυτό το επίπεδο εισέρχεστε σε ψυχικές καταστάσεις.
Μαζικές αλλαγές στη χημεία του εγκεφάλου και ηλεκτρομαγνητικές αλλαγές αρχίζουν να εμφανίζονται.
Ρυθμιστικοί κρύσταλλοι στο αιθερικό σώμα μπορεί να γίνουν δυσάρεστοι, προκαλώντας συμπλέγματα πονοκεφάλων, επιληπτικών κρίσεων, πόνων στο στήθος, θαμπή όραση ή ακόμα και προβλήματα ακοής. Αυτοί οι κρύσταλλοι τοποθετήθηκαν για να εμποδίζουν την επαφή με τις γραμμές του Φωτός.

Σε αυτό το επίπεδο, η καρδιά ανοίγει όλο και σε βαθύτερο επίπεδο προκαλώντας/ παράγοντας πόνους στο στήθος και ταχυπαλμίες.
Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου θέλουν να ξεκινήσουν μια ταυτόχρονη πυροδότηση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. (ενεργοποίηση εγκεφάλου). Στην περίπτωση που υπάρχουν μπλοκαρίσματα, θα αισθάνεστε απαίσια.

Θα αισθανθείτε σαν ηλεκτρικό ρεύμα να διατρέχει το κεφάλι/κρανίο σας ή ηλεκτρικές ενώσεις σαν γαργαλητό να τρέχουν κατά μήκος του κρανίου και της σπονδυλικής σας στήλης.

Σε αυτό το σημείο, παίρνετε την πρώτη γεύση της μη- γραμμικής/ όχι-λογικής σκέψης και περνάτε μέσα από ψυχική μετατόπιση.
Αρχίζεις να θεωρείς το Πνεύμα μέσα από μια μεγαλύτερη και ευρύτερη εικόνα της Πραγματικότητας. Καθώς αυτό το σχέδιο (patterning) αποκαλύπτεται, τα ενεργειακά σου σώματα και το ψυχικό σου σώμα αρχίζει να ανησυχεί ότι τελικά δεν έχει τον έλεγχο. Σαν αποτέλεσμα να άρεσαι και να φέρεσαι σχετικά με το τι είναι αληθινό και ποιος έχει τον έλεγχο.

Όλοι σε αυτή τη περίοδο/ φάση, αρχίζουν να γίνονται εμπαθείς.

                                       Πέμπτο Επίπεδο Φωτεινού Σώματος.
Σε αυτό το επίπεδο, το νοητικό σώμα αρχίζει να ψάχνει στοιχεία για το τι συμβαίνει.
Αρκετοί έχουν αναλαμπές του εαυτού τους να κάνει άλλα πράγματα σε μια ονειρική κατάσταση/ dream sequences, αλλάζουν και/ ή ονειρεύονται συνειδητά.

Αυτό, ίσως σας κάνει να αισθάνεστε ότι «τρελαίνεστε» - μπορείτε να επιβιώσετε; Καθώς το σχέδιο επιβίωσης ξεκινά να ευθυγραμμίζεται με το νοητικό σώμα αλλάζει τον τρόπο κινείται και ξεκινά να απορρίπτει το σχέδιο/ patterning.

Αρχίζετε να παρατηρείτε ότι είστε περισσότερο από όσα πιστεύατε ότι είστε με το νοητικό σώμα να ανταποκρίνεται αρνητικά- όχι δεν είστε. Αισθάνεστε λίγο σαν μανιοκαταθλιπτικοί. Είναι σε αυτή την κατάσταση ύπαρξης/ 

Είναι σε αυτό το επίπεδο που χρειάζεται να ζητήσετε από το νοητικό σας σώμα να παραδώσει τον έλεγχο ώστε να γίνετε ένα ενεργά ενσωματωμένο Πνεύμα σε αυτό τον πλανήτη, με πλήρη συνείδηση σε κάθε διαστασιακό επίπεδο.

Επίσης, αρχίζετε να αναγνωρίζετε ότι εμφανίζετε συμπεριφορές/ πράξεις που σας θυμίζουν συγγενείς σας. Αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε εικόνες της πραγματικότητας που δεν είναι δικές σας οι οποίες σας εγκλωβίζουν ορισμένες φορές./ και οι οποίες ενίοτε σας κάνουν να αισθάνεστε εγκλωβισμένοι.
Αυτές οι εικόνες της πραγματικότητας ξεκινούν να αλλάζουν την εικόνα της πραγματικότητας σας.

Δεν θα προχωρήσω στα άλλα. Φτάνει μέχρι το 12ο.

Τα σπουδαία όμως και πιο δύσκολα για το φυσικό σώμα είναι τα πρώτα. Μετά το 4ο έχεις πλήρη συνείδηση και κατανοείς τι σου συμβάινει... και με μόνη συμπλήρωση: 
Στο έβδομο επίπεδο του Φωτεινού σώματος το καρδιακό τσάκρα ανοίγει με μια πολύ βαθύτερη λειτουργία όπως ποτέ πρίν και αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνους στο στήθος – αυτό δεν είναι δυσλειτουργικό για το φυσικό σώμα. Δεν μοιάζει με καρδιακή προσβολή αλλά είναι επικεντρωμένο στην καρδιά και ακτινοβολεί προς τα έξω. Είναι το άνοιγμα της Πύλης της Καρδιάς./ Καρδιακής Πύλης αν εύχεστε να ταξιδεύετε πολυδιαστασιακά σε κατάσταση διαλογισμού, μέσα από το κέντρο της καρδιάς είναι ο μόνος τρόπος να το επιτύχετε.

Μέσα στο τσάκρα της καρδιάς βρίσκεται μια μεμβράνη που ονομάζεται οι «Πύλες του Παραδείσου». Αυτή η μεμβράνη, τοποθετήθηκε εκεί για να σας εμποδίσει να ταξιδεύετε πολυδιαστασιακά. Έχει τοποθετηθεί εκεί ως μέρος του παιχνιδιού του διαχωρισμού, σταματά να συμβούν διάφορα στο φυσικό πεδίο με το να πηγαίνετε υψηλότερα από το Αστρικό πεδίο. Αυτή η μεμβράνη έχει πλέον ανοίξει για όλους στον πλανήτη.