Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΚΤΟΥΡΙΟΥΣ
 Αγαπητοί μας,

Μιλάμε προς εσάς από την όγδοη δόνηση. Είμαστε oι Αρκτούριοι.

Κατόπιν του δικού μας επιπέδου πυκνότητας, δεν υπάρχει ανάγκη για ονόματα. Είμαστε απλώς ο Πλανήτης μας. Ορισμένοι μας αποκαλούν Πλανητικό Λόγο. 
Η έβδομη διάσταση είναι η Υπερψυχή, η όγδοη είναι ο Πλανητικός Λόγος, η ένατη και δέκατη διάσταση είναι το Ηλιακό Ελοχίμ. Η ενδέκατη και δωδέκατη διάσταση είναι το Αστρικό  Ελοχίμ. Ενώ η συνείδησή σας έχει υπάρξει στη Βιολετί Φλόγα, μπορείτε πιο εύκολα να καταλάβετε την παρουσία των πραγματικοτήτων που είναι πολύ διαφορετική από τον φυσικό σας κόσμο.

 Η έννοια της ατομικότητας, που είναι ισχυρότερη στην τρίτη διάσταση, μειώνεται κάπως στην τέταρτη διάσταση, και είναι μια επιλογή στη χαμηλότερη πέμπτη διάσταση. Μέχρι τις μέσες οκτάβες της πέμπτης διάστασης, η ατομικότητα είναι γνωστή μόνο ως οι ζωές που ζήσατε στους χαμηλότερους κόσμους. 
Η έκτη διάσταση είναι το Βασίλειο της Δυνατότητας και η έβδομη είναι ο Κόσμος των Υπερψυχών. Καμία από αυτές τις πραγματικότητες δεν έχουν την ελάχιστη έννοια της ατομικότητας. Η έκτη διάσταση αγκαλιάζει ολόκληρες τις δυνατές πραγματικότητες, ενώ η Υπερψυχή αγκαλιάζει τις πολλές Ψυχές που επιβλέπει. Από την όγδοη διάσταση και μετά, ακόμη και οι διαστάσεις θολώνουν η μια μέσα στην άλλη.

 Εσείς στη Γη ξεκινήσατε ως δωδεκαδιάστατα Αστρικά Ελοχίμ, που ήσασταν και εξακολουθείτε να είστε, ένα με την Πηγή. 
Τα Ελοχίμ είναι οι κάτοχοι της μορφής στο Πολυσύμπαν, και το Αστρικό Ελοχίμ είναι σαν τον προ, προ, προ, προ-Παππού σας. Αυτό το Ελοχίμ προ-Παππούς επιθυμούσε να επεκτείνει την οικογένειά του, γι 'αυτό έστειλε πολλά μέρη του εαυτού του μέσα από το Πολυσύμπαν να βιώσουν τη ζωή σε μυριάδες κατώτερους κόσμους και διαστάσεις. 
Αυτή η διαδικασία κατακερματισμού μοιάζει πολύ σαν ένα αστέρι που γυρίζει περιστρεφόμενο αφήνοντας γύρω του πλανήτες που το περικυκλώνουν.


Δεδομένου ότι από την αντίληψη της δωδέκατης διάστασης δεν υπάρχει διαχωρισμός, κάθε εμπειρία που κάθε κομμάτι ΕΑΥΤΟΣ έχει, είναι ένα μέρος της εμπειρίας του Ελοχίμ.

Η Γαία, είναι ένα Ον που έχει εξελιχθεί σε μια τέτοια διευρυμένη συνείδηση ​​που μόνο ένας πλανήτης θα μπορούσε να περιλαμβάνει, και μοιράζεται ΟΛΗ την εμπειρία με τον Ήλιο.

Ο Ήλιος, είναι ένα Ον με μια τέτοια διευρυμένη συνείδηση ​​που μόνο ένα αστέρι θα μπορούσε να τη κρατήσει, και μοιράζεται ΟΛΗ την εμπειρία με τον Μεγάλο Κεντρικό Ήλιο.

Ο Μεγάλος Κεντρικός Ήλιος, είναι ένα Ον με μια τέτοια διευρυμένη συνείδηση ​​που μόνο ένας Γαλαξίας μπορεί να τη κρατήσει, και μοιράζεται ΟΛΗ την εμπειρία με το Αστρικό Ελοχίμ που είναι ο Παππούς του Γαλαξία. 
Το Αστρικό Ελοχίμ, όμως, είναι στην πραγματικότητα περισσότερο από ένα αστέρι. Είναι η γεννήτρια των άστρων. 

Ως εκ τούτου, αντί να γυρίζει δημιουργώντας πλανήτες, περιστρέφεται και δημιουργεί αστέρια. Το Αστρικό Ελοχίμ που είναι ο Παππούς του Γαλαξία μας μετέχει σε όλη την εμπειρία με το Αστρικό Ελοχίμ του συνόλου του Γαλαξία.


 Αυτός το Μεγάλος Κεντρικός Παππούς, το Αστρικό Ελοχίμ για τον Γαλαξία μας, είναι η υψηλοτέρων διαστάσεων έννοια της μορφής και η Μεγάλη Κεντρική Γιαγιά είναι η ίδια η μορφή.


Τα Ελοχίμ, ως κάτοχοι της μορφής, είναι η μήτρα μέσα από την οποία το μη-εκδηλωμένο μπορεί να εκδηλωθεί.

Η Βίβλος σας λέει, «εν αρχή ην ο Λόγος» (στην αρχή ήταν ο Λόγος)...τα  Ελοχίμ είναι ο Λόγος, ή η μήτρα του ήχου που παγιδεύει το φως σε κοσμική εκδήλωση. 
Το Αστρικό Ελοχίμ περιστρέφεται αφήνοντας Αστρικά συστήματα και ο πυρήνας του κάθε Αστρικού συστήματος είναι το Ηλιακό Ελοχίμ. 
Το Ηλιακό Ελοχίμ δονείται στην ένατη διάσταση και περιστρεφόμενο δημιουργεί προς τα έξω Υπερψυχές της έβδομης διάστασης. 
Η Υπερψυχή σας θα μπορούσε να είναι ανάλογη με τους πλανήτες, αλλά δεν είναι πλανήτες, δεδομένου ότι δεν έχουν εκδηλωθεί. Ως εκ τούτου, το Αστρικό Ελοχίμ περιστρεφόμενο εκτρέπει Αστρικά συστήματα, το Ηλιακό Ελοχίμ γυρίζοντας δημιουργεί Ηλιακά συστήματα, και τα Ηλιακά συστήματα εκτρέπουν γυρίζοντας Υπερψυχές για τα όντα που τελικά θα λάβουν μορφή μέσα στο Ηλιακό Σύστημα.

 Η Υπερψυχή είναι η Ψυχή της Ψυχής, και είναι υπεύθυνη για όλες τις Ψυχές που κατοικούν σε όλους τους χαμηλών διαστάσεων κόσμους, πραγματικότητες και πλανήτες. Μόλις η Υπερψυχή περιστρεφόμενη εκτρέψει Ψυχές, λειτουργεί ως οδηγός για αυτές τις Ψυχές. Οι Ψυχές, με τη σειρά τους, λειτουργούν ως οδηγοί προς τους ενσαρκωμένους τους. Ακριβώς όπως κάθε Αστρικό Ελοχίμ έχει πολλούς Γαλαξίες, και τα Ηλιακά Ελοχίμ έχουν πολλά Ηλιακά συστήματα, έτσι η Υπερψυχή έχει πολλές Ψυχές και οι Ψυχές έχουν ενσαρκωμένες πολλές πραγματικότητες από την πέμπτη διάσταση μέχρι την τρίτη.


Η πέμπτη διάσταση εξακολουθεί να έχει μια ιδέα της ατομικότητας, αλλά η έκτη διάσταση λειτουργεί από την άποψη των πιθανών πραγματικοτήτων. Η έβδομης διάστασης Υπερψυχή, λειτουργεί με όρους των Ψυχών. Η όγδοη ως τη δέκατη διάσταση, οι οποίες δεν είναι ξεχωριστές με τον τρόπο των κατωτέρων επιπέδων, λειτουργούν από την άποψη των ηλιακών συστημάτων. Ενώ η ενδέκατη και δωδέκατη, επίσης σε συνδυασμό, λειτουργούν από την άποψη των Γαλαξιών.

 Καθώς η Υπερψυχή βοηθά στην αύξηση της επίγνωσης των πολλών Ψυχών της, αυξάνει επίσης τη δική της επίγνωση με τη λήψη τμημάτων του ΕΑΥΤΟΥ της από τις διαστάσεις πάνω από την έβδομη. Όταν μια Υπερψυχή αποφασίσει ότι είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνείδησή της, καλεί τον Ανώτερο ΕΑΥΤΟ της και ζητά έναν απεσταλμένο από επίπεδα υψηλότερα από το έβδομο, ο οποίος -λόγω έλλειψης καλύτερων λέξεων- είναι ένας από τους προγόνους της, να έρθει σε αυτή, και να κατευθύνει ένα τμήμα της εντός των χαμηλότερων πεδίων.

Για παράδειγμα, όταν η κλήση εστάλη από τη Γαία την εποχή της πτώσης της Ατλαντίδας, πολλές Υπερψυχές απάντησαν στη κλήση.

 Οι Υπερψυχές ήξεραν ότι η πρόκληση της σωτηρίας ενός πλανήτη από την εξαφάνιση, θα είναι μεγάλη.
Εξαιτίας αυτού, πολλές από αυτές κάλεσαν μια υψηλότερη δόνηση για να ακτινοβολήσει στην Υπερψυχή και προς τα κάτω στις χαμηλότερες δονήσεις ώστε να εκδηλωθεί στη τριτοδιάστατη Γη. Με τον τρόπο αυτό, οι Υπερψυχές ενήργησαν ως μετασχηματιστές -προς τα κάτω- για τα υψηλοτέρων διαστάσεων όντα ώστε να απαντήσουν στην έκκληση της Γαίας για βοήθεια.


 Ακριβώς όπως η Υπερψυχή είχε απαντήσει στη κλήση της Γης από την τρίτη διάσταση, το Ηλιακό και Αστρικό Ελοχίμ απάντησαν στις Υπερψυχές τους στην έβδομη διάσταση. Το Aρκτούριο Αστρικό και Ηλιακό Ελοχίμ ήταν πολύ δεκτικά σε αυτό το κάλεσμα, καθώς είναι η Αποστολή τους να φυλάνε το Διάδρομο μέσα και έξω από την τρίτη διάσταση. Το Αστρικό και Ηλιακό Ελοχίμ από το Σείριο και τις Πλειάδες, επίσης απάντησαν, καθώς υπήρξαν ιδιαίτερα ενεργοί στην πρωτότυπη αστρική σπορά της Γης. Αυτά τα Ελοχίμ περιέστρεψαν τμήματα της ύπαρξής τους στις Υπερψυχές τους. Από την έβδομη διάσταση, οι Υπερψυχές έστειλαν τότε τμήματα της ύπαρξής τους στην πέμπτη διάσταση, όπου ήταν έτοιμα να μειωθούν στην τέταρτη διάσταση, για να περιμένουν την είσοδο στην τριών διαστάσεων Γη.
 

  Για να διευκολυνθεί η ενεργοποίηση του κάθετου άξονα της επίγνωσης σας από τους πολλούς Ανώτερους ΕΑΥΤΟΥΣ σας, είναι χρήσιμο να θυμόσαστε τις τρίτο και τεταρτοδιάστατες ζωές που έχουν βυθίσει τα μαθήματα ζωής στην παρούσα ζωή σας. Τα μαθήματα ζωής από αυτή την ενσάρκωση μπορούν συχνά να συμπληρωθούν και να θεραπευτούν καλύτερα, εάν τα εξετάσετε στην πρώτη ζωής σας, επίσης γνωστή ως Αιτιώδη ζωή, στην οποία κάθε μάθημα ζωής αρχικά συνέβη. 

Η τρίτη διάσταση είναι ένα σύστημα επιτυχίας / αποτυχίας και κάθε πρόκληση θα πρέπει να επαναληφθεί, σε αυτή τη ζωή ή στην άλλη ζωή, μέχρι να έχει περάσει με επιτυχία. 
Όλοι σας έχετε προετοιμαστεί σε πολλές, πολλές ενσαρκώσεις για αυτή τη ζωή της πλανητικής αναλήψεως. Είχατε δεκάδες ζωές για να επεξεργαστείτε και να εφαρμόσετε στην πράξη την υπηρεσία σας σε αυτή τη ζωή. Η πρόκλησή σας είναι τώρα να τελειοποιήσετε τα προβλήματα που έχουν επαναληφθεί, ξανά και ξανά, και σε πολλές άλλες ζωές σας.

Αντιμετωπίζοντας την αιτιώδη ζωή του κάθε προβλήματος μπορεί να σας παρέχει αρκετή αντικειμενικότητα για να το απελευθερώσετε, άπαξ και δια παντός.

 Τα περισσότερα επαναλαμβανόμενα προβλήματα προέρχονται από τον πρωτογενή φόβο του χωρισμού από τους αγαπημένους, από ιδιοκτησίες/κατοχές, από την υγεία, από την ευτυχία, και από τη ζωή. 
Η αιτιώδης ζωή για αυτό το πρωταρχικό φόβο του χωρισμού προέρχεται από τη στιγμή που λάβατε την πρώτη σας ενσάρκωση στην τρίτη διάσταση και βιώσατε τον τρομακτικό διαχωρισμό από τον ΕΑΥΤΟ σας. 
Αυτή η πληγή επαναβιώθηκε, με κάποιο τρόπο ζωή μετά τη ζωή, έτσι ώστε έχετε την παρόρμηση να επανασυνδεθείτε με τον ΕΑΥΤΟ σας στις υψηλότερες διαστάσεις. Αυτός ο πόνος μπορεί να θεραπευτεί με την επανασύνδεση με τις υψηλότερες πτυχές του ΕΑΥΤΟΥ σας, ειδικά τα Θεία Συμπληρώματά σας. Η επανασύνδεση των αρσενικών και θηλυκών πολικοτήτων σας, και η επιστροφή στην αληθινή ανδρόγυνη σας Ψυχή / ΕΑΥΤΟ, είναι η πράξη που καθιζάνει την ικανότητά σας να συναντηθείτε, και να κατεβάσετε, άλλες πτυχές της πολυδιάστατης Ουσίας σας.

  
Θυμηθείτε, πως ο διαχωρισμός από Το Όλα Όσα Υπάρχουν είναι μια ψευδαίσθηση. Αυτή η ψευδαίσθηση υπάρχει μόνο στους χαμηλότερους κόσμους της τρίτης και της τέταρτης διάστασης. Είναι ο πόνος αυτού του διαχωρισμού που κρατά τη μήτρα του φυσικού ολογράμματος στη θέση του. Όταν η ψευδαίσθηση του διαχωρισμού έχει απελευθερωθεί, ο πόνος θα έχει επουλωθεί και η ψευδαίσθηση δεν θα έχει μια δομή για να κρατηθεί επάνω. Στη συνέχεια...Σκάει...σαν σαπουνόφουσκα. Όταν η ψευδαίσθηση του διαχωρισμού απελευθερωθεί, θα μπορείτε να αρχίσετε να θυμάστε τον αληθινό πολυδιάστατο ΕΑΥΤΟ σας και να τον γειώσετε στην τρίτη διάσταση.

Ευλογίες για όλα τα όντα της Γης στη διαδικασία της Αφύπνισης τους,

Είμαστε οι Αρκτούριοι.


ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ: Dr. Suzane Caroll