Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΡΚΤΟΥΡΙΑΝΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ (Μέρος 1ο)


Suzanne Lie 13/1/2013

                         ΒΙΩΝΩΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ - Μέρος 1


Μιλάει ο Kepier:

Γεια σας, είμαι ο Kepier. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Mytre και εγώ υπηρετούσαμε στο Aρκτουριανό Μητρικό Σκάφος  μαζί για να βοηθήσουμε τους Νυχτερινούς Επισκέπτες με την διαδικασία Ανάληψής τους. Ο Mytre τώρα υπηρετεί με το Θείο Συμπλήρωμα του, την Mytria, και εγώ εργάζομαι με τους Aρκτούριους στα αιθερικά πεδία πάνω από την συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα της Αναληπτόμενης Γαίας. Εργάζομαι άμεσα με την ανθρώπινη έκφραση μου, η οποία κρατά μια μορφή σε πολλές από τις μυριάδες εκδοχές της Αναληπτόμενης Γης του 2013. Μιλάω μαζί σας σήμερα για να σας δώσω μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με τις πολλαπλές πραγματικότητες.

Οι Πολλαπλές Πραγματικότητες περιλαμβάνουν παράλληλες πραγματικότητες, εναλλακτικές πραγματικότητες και Πολυδιάστατες Πραγματικότητες. Ορισμένες Πολλαπλές Πραγματικότητες συντονίζονται στην ίδια συχνότητα της έκφρασης και άλλες πραγματικότητες συντονίζονται σε διαφορετικές συχνότητες έκφρασης. Ως εκ τούτου, οι πολλαπλές πραγματικότητες που όλες συντονίζονται στην τρίτο / τεταρτο-διάστατη ζώνη συχνοτήτων είναι γνωστές ως παράλληλες πραγματικότητες ή εναλλακτικές πραγματικότητες. Από την άλλη πλευρά, οι πραγματικότητες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συχνότητες εκφράσεων της ίδιας εμπειρίας είναι γνωστές ως Πολυδιάστατες Πραγματικότητες.

Επειδή ο πλανήτης Γη μετατοπίζεται στις υψηλότερες διαστάσεις, οι παράλληλες / εναλλακτικές πραγματικότητες του επίσης διέρχονται σε διαφορετικές συχνότητες μορφής. Ως εκ τούτου, οι Παράλληλες και Εναλλακτικές πραγματικότητες είναι ασαφείς σε ένα παρόμοιο μοτίβο εκδόσεων της ζωής που συνεχώς μετουσιώνεται. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια σύντομη περιγραφή του κάθε τύπου της πραγματικότητας. Για να γίνει αυτή η περιγραφή θα το κάνω πιο απλό δίνοντας τίτλο για τη πραγματικότητα στην οποία εσείς που διαβάζετε αυτό το μήνυμα έχετε ως βασική Πραγματικότητα σας.


                                            Παράλληλη Πραγματικότητα

Μια Παράλληλη Πραγματικότητα δημιουργείται κάθε φορά που παίρνετε μια σημαντική ή όχι, απόφαση που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη ζωή σας. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να αφήσετε μια συγκεκριμένη δουλειά, θα υπάρξει μια Παράλληλη Πραγματικότητα στην οποία θα κρατήσετε αυτή τη δουλειά. Το Πρωταρχικό Σημείο της Αντίληψης σας - το ΕΣΕΙΣ στους οποίους μιλώ - μπορεί να μη γνωρίζει για αυτή την Παράλληλη Πραγματικότητα, αλλά οι πολυδιάστατες ψυχές σας τη γνωρίζουν.

Η Πολυδιάστατη Ψυχή σας έχει πάρει το μακρύ ταξίδι κάτω από την Πηγή στον κόσμο της μορφής και θέλει να βιώσει κάθε δυνατή επιλογή για κάθε εμπειρία. Καθώς η συνείδησή σας επιστρέφει στην έμφυτη πολυδιάστατη σκέψη του πεμτοδιάστατου ΕΑΥΤΟΥ σας, θα είστε σε θέση να υπολογίσετε εύκολα τόσο τη βασική γραμμή των  Πραγματικοτήτων σας και όλες τις Παράλληλες Πραγματικότητες που ξεπηδούν προς τα έξω κάθε φορά που παίρνετε, ή όχι, μια απόφαση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να έχετε τη βέλτιστη μάθηση από κάθε εμπειρία και να μοιραστείτε τις Παράλληλες Πραγματικότητες σας με την Πηγή.

Ενώ η Βασική γραμμή της Πραγματικότητας μας είναι ο φυσικός κόσμος, θα ''χάσετε τις αισθήσεις σας'' από το γεγονός ότι κάθε πιθανή εκδοχή της κάθε δεδομένης πραγματικότητας έχει βιωθεί σε μια Παράλληλη ή Εναλλακτική Πραγματικότητα. Επίσης, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Παράλληλης και Εναλλακτικής Πραγματικότητας.

Η προσωπικότητά σας σε Παράλληλες Πραγματικότητες σας είναι παρόμοια με την προσωπικότητά σας στη Βασική γραμμή της Πραγματικότητας σας.

Από την άλλη πλευρά, σε Εναλλακτικές Πραγματικότητες θα διερευνήσετε εναλλακτικούς τύπους προσωπικότητας σε παρόμοιες καταστάσεις με τη Βασική γραμμή της Πραγματικότητας σας.


Ως εκ τούτου, οι Εναλλακτικές Πραγματικότητες σας είναι συγκρίσιμες με τη Βασική γραμμή της Πραγματικότητα σας αλλά ΕΣΕΙΣ υφίσταστε την ίδια κατάσταση με την άποψη μιας διαφορετικής προσωπικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εξερευνήσετε διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και ακόμη και διαφορετικές εκφράσεις των Θείων Ποιοτήτων μέσα σας. σε παρόμοιες, αλλά ελαφρώς διαφορετικές, καταστάσεις.

Καθώς η πρωταρχική συνείδησή σας επεκτείνεται πάνω από την υψηλότερη τέταρτη και χαμηλότερη πέμπτη διάσταση, οι Παράλληλες και οι Εναλλακτικές Πραγματικότητες συχνά "διαχέονται" στη βασική γραμμή της Πραγματικότητας σας. Με τον τρόπο αυτό, οι Παράλληλες και Εναλλακτικές Πραγματικότητες σας συγκλίνουν στη διαρκώς διευρυνόμενη Ενότητα του εγωικού εαυτού σας που συγχωνεύεται στον Πολυδιάστατο ΕΑΥΤΟ σας.

Είναι δεδομένο πως, όταν το σημείο των αντιλήψεων σας ανεβαίνει στην πέμπτη διάσταση και άνω, θα έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης όλων των Παραλλήλων και Εναλλακτικών Πραγματικοτήτων του τρίτο / τεταρτο- διάστατου εαυτού σας. Ως εκ τούτου, θα είστε σε θέση να κερδίσετε τις περισσότερες πληροφορίες και μάθηση από το χρόνο σας στους χαμηλούς κόσμους. Από τη σκοπιά της Ανώτατης Διαστασιακής Έκφρασής σας θα είστε σε θέση να δείτε πολλές εκφάνσεις του ΕΑΥΤΟΥ σας, χωρίς κρίση.


Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέξατε να ΜΗΝ γνωρίζετε τις Παράλληλες και Εναλλακτικές Πραγματικότητες σας, ενώ διατηρείτε μια 3D μορφή είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό για αυτο-κρίση.
Αυτή η αυτο-κρίση θα εμπόδιζε σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της Ανάληψης σας. Έτσι, οι περισσότεροι Αναλήπτοντες επέλεξαν να περιορίσουν την αντίληψη των άλλων πραγματικοτήτων τους σε εκείνες που πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν ή και να θεραπεύσουν.


Σας δίνω αυτές τις πληροφορίες τώρα, έτσι ώστε να έχετε μια πιο σε βάθος κατανόηση των μυριάδων πολλαπλών πραγματικοτήτων σας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε πιο εύκολα να ακολουθήσετε το ταξίδι του Mytre και της Mytria καθώς βιώνουν τις πολλαπλές πραγματικότητες τους. Θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους μαζί σας έτσι ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να ενώσετε μαζί τις πολλές εκδόσεις της περίπλοκης, πολωμένης πραγματικότητας σας.

Οι 3D παρωπίδες σας αποβάλλονται τώρα. Αν δεν προετοιμάσετε τους εαυτούς σας για τον πραγματικό σας κόσμο, θα είστε τόσο συγκλονισμένοι που θα μπορούσατε να περιορίσετε ή να σταματήσετε την Ανάληψή σας.
Επιπλέον, είναι συχνά πιο εύκολο να καταλάβετε την εμπειρία ενός άλλου από ό,τι τη δική σας. Με την εκμάθηση της αγάπης και της συμπόνιας για τις προκλήσεις των άλλων, μπορείτε να μάθετε οργανικά να είστε πιο στοργικοί και συμπονετικοί σχετικά με τις δικές σας προκλήσεις.

Ίσως ο Mytre και η Mytria να είναι επιτέλους έτοιμοι να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τη συγχώνευση ...


Μιλάει ο Mytre:

Η Mytria και εγώ "προετοιμαστήκαμε" για τη συγχώνευση μας μέσω στενής επικοινωνίας με το μυαλό μας, την καρδιά μας και το σώμα μας. Υπήρξαμε χώρια περισσότερο από ότι υπήρξαμε μαζί, αλλά ο χρόνος μας μαζί είχε στείλει τόσο τις ζωές μας βαθιά μέσα στα Μονοπάτια της Ανάληψης. Κάναμε έρωτα ξανά και ξανά, και κάθε φορά συγχωνεύαμε τα σώματά μας περισσότερο μέσα στην Ενότητα. Στη συνέχεια, είχαμε μια εμπειρία όπου κανείς από εμάς δεν είχε νιώσει ποτέ.

Μας φαινόταν σαν να είχαμε κοιμηθεί, αλλά "ξυπνήσαμε" μαζί σε έναν κόσμο που κανείς από εμάς δεν είχε ποτέ βιώσει συνειδητά. Αρχικά, νιώθαμε σαν να ήμασταν σε μια πυκνή ομίχλη. Ωστόσο, η ομίχλη δεν ήταν κρύα, ζέστη ή υγρή. Στην πραγματικότητα, η ομίχλη φάνηκε να λαμπυρίζει με λεπτά σωματίδια φωτός που εμφανίστηκαν να αναβοσβήνουν. Μπορούσαμε μόνο αόριστα να δούμε ο ένας τον άλλον, έτσι κρατηθήκαμε γερά από τα χέρια καθώς περιπλανηθήκαμε μέσα από την απαστράπτουσα ομίχλη.

Φάνηκε να υπάρχει βαρύτητα και στέρεο έδαφος κάτω από εμάς. Ωστόσο, η βαρύτητα ήταν πολύ λιγότερη από ό,τι είχαμε συνηθίσει, ακόμα και στο Mητρικό Σκάφος, έτσι περπατήσαμε / επιπλεύσαμε μέσα από τον πρωτόγνωρο κόσμο. Τελικά, συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν μεταξύ πραγματικοτήτων και πως θα πρέπει να συνδυάσουμε τις Καρδιές-μυαλά μας για να επικεντρωθούν στη δημιουργία ή και στην εξεύρεση μιας πραγματικότητας με κάποιο βαθμό μορφής.


Τελικά, συνειδητοποιήσαμε ότι ήμασταν μέσα σε κάποια μορφή μεμβράνης που κυλούσε ανάμεσα σε διαφορετικές συχνότητες της πραγματικότητας. Στη συνέχεια, αστραπιαία, και οι δύο κατανοήσαμε ότι ήμασταν στο Ακασικά Αρχεία. Τα Ακασικά Αρχεία είναι ζωντανές μεμβράνες που συντονίζονται μεταξύ κάθε συχνότητας της πραγματικότητας. Κάθε Ακασικό Αρχείο αποθηκεύει το μοριακό πρότυπο της κάθε εμπειρίας και αίσθησης που στριμώχνεται μεταξύ της Ακασικής μεμβράνης και του Ακασικού Αρχείου που συντονίζεται μια οκτάβα χαμηλότερα.

Κανένας από εμάς δεν είχε διαβάσει συνειδητά τα Ακασικά Αρχεία, αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι τώρα θα πρέπει να το πράξουμε, προκειμένου να πάρουμε αυτά που φέρουμε. Για άλλη μια φορά ενώσαμε τη συνείδησή μας για να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας. Η Mytria έχει συνεργαστεί με τη Μεγάλη Μητέρα και είχε συνδεθεί με όλα τα πολυδιάστατα συναισθήματα και τις αισθήσεις της, και εγώ είχα επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τον πολυδιάστατο τρόπο σκέψης μου και τη δύναμη της εκ προθέσεως σκέψης. Μαζί, ήμασταν πολύ περισσότερο από ό,τι ήμασταν μόνοι.

Είμασταν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλον, δάχτυλα ποδιών με δάχτυλα ποδιών, καρδιά με καρδιά και κεφάλι με κεφάλι και συγχωνεύσαμε τη συνείδησή μας στην Ενότητα. Με την άνεση της αγάπης, παραδόθηκα στη λήψη των ικανοτήτων της σε μένα, καθώς αυτή παραδόθηκε στη λήψη των ικανοτήτων μου σε αυτήν. Αυτή η μεμβράνη πραγματικότητας δεν είχε αίσθηση του χρόνου, γι 'αυτό δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε πόσο καιρό παραμείναμε συγχωνευμένοι. Ωστόσο, λόγω των αμοιβαίων λήψεων μας, μοιραστήκαμε από κοινού ο ένας με τον άλλο κάθε εμπειρία που είχαμε, ενώ ήμασταν χώρια.


Ξαφνικά, τα μάτια μας άνοιξαν, και κοιτάξαμε ο ένας στα μάτια του άλλου, νιώθοντας σαν να μην είχαμε ΠΟΤΕ υπάρξει χώρια. Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια την αλλαγή που συνέβη μέσα μου. Το μόνο που μπορώ να περιγράψω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ολοκληρώθηκα. Η πανταχού παρούσα αίσθηση της νοσταλγίας που είχα υποστεί από τότε που έφυγα αφήνοντας τη Mytria και κατέληξα στο Mητρικό Σκάφος, αντικαταστάθηκε με μια ήσυχη αίσθηση ασφάλειας και ενότητας. Η Mytria μου είπε ότι ένιωθε το ίδιο.


Σταθήκαμε ψάχνοντας μέσα στην καρδιά ο ένας του άλλου μέχρι που συνειδητοποιήσαμε ότι η ομίχλη άρχιζε να μετατοπίζεται. Παρατηρούσαμε, καθώς η αμυδρή λάμψη των φωτεινών σωματιδίων άρχισε να συνδέεται με μεταβλητά πρότυπα ενέργειας. Με ολική ενότητα της σκέψης μας ταυτόχρονα φτάσαμε έξω και αγγίξαμε το πρότυπο που βρισκόταν πλησιέστερα προς εμάς. Αμέσως, μεταφερθήκαμε στην αρχαία Γη, πολλές χιλιετίες πριν από την πτώση της Ατλαντίδας, και είδαμε την πρώτη Πλειάδεια Αποικία μας.

Μόλις είχαμε φτάσει από τη Λύρα, τον οικείο κόσμο μας, αναζητώντας την περιπέτεια. Η κοινωνία μας ξεκίνησε μικρή, αλλά γρήγορα πολλαπλασιάστηκε μέσα σε λίγες γενιές. Ήμασταν ευτυχείς και ειρηνικοί για χιλιάδες χρόνια. Ωστόσο, η εύκολη ζωή, που ενθάρρυνε τη δημιουργικότητα μεταξύ εκείνων που οι καρδιές τους αναζητούσαν την Δύναμη Από Μέσα, δημιούργησε μια ώθηση για έλεγχο από εκείνους που αναζητούσαν την Δύναμη Πάνω στους άλλους.

Εμείς ποτέ δεν είχαμε γνωρίσει την αργή πρόοδο του χρόνου ούτε την ελευθερία να εξερευνήσουμε τον εσωτερικό εαυτό μας που βρήκαμε στη Γη. Ως εκ τούτου, δεν υποψιαστήκαμε ότι κάποιοι από εμάς έτρεφαν την ανάγκη να κυριαρχήσουν και να ελέγξουν τους άλλους. Αρχικά, οι «άλλοι» που κυριαρχήθηκαν δεν ήταν ανθρωποειδή.
Έτσι, τα ζώα, η φυτική ζωή και το σώμα του πλανήτη έτυχαν κακομεταχείρισης χωρίς τύψεις. Τελικά, οι λίγοι επέκτειναν την κυριαρχία τους για να περιορίσουν και να τραυματίσουν το δικό τους είδος.


Σύγκρουση προέκυψε μεταξύ των δύο διαφορετικών τρόπων έκφρασης, η οποία γρήγορα επεκτάθηκε σε μάχες και, τελικά, σε οριστικό πόλεμο. Η κλιμάκωση της βίας αυξήθηκε μέχρις ότου η βλάβη στον πλανήτη Γη ήταν τόσο καταστροφική, που αναγκάστηκαμε να εγκαταλείψουμε τον Παράδεισο που είχε μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Η ειρήνη που είχαμε αναζητήσει στο νέο σπίτι μας καταστράφηκε από τους λίγους, καθώς και από τους πολλούς που ζούσαν στην άρνηση έως ότου ήταν πολύ αργά.


Το όραμά μας τελείωσε, καθώς βλέπαμε τα θλιμμένα απομεινάρια της τραυματισμένης κοινωνίας μας να επανέρχονται στα διαστημικά οχήματα τους για να βρουν ένα ακόμη νέο σπίτι. Επιστρέψαμε στη μεμβράνη/ομίχλη γνωρίζοντας ακριβώς γιατί έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ στο Γαλαξιακό Πόλεμο των κοινωνιών σε Υπηρεσία στον Εαυτό κατά των κόσμων σε Υπηρεσία στους Άλλους. Εμείς πάντα θεωρούσαμε τους εαυτούς μας ως θύματα, αλλά ήταν η δική μας κοινωνία που ξεκίνησε τον καρμικό κύκλο του "ενέργεια προς τα έξω είναι ενέργεια που γυρίζει πίσω."

Εμείς τότε κατανοήσαμε ότι ήμασταν στα Ακασικά Αρχεία του πλανήτη Γη, και υποθέσαμε ότι πρέπει να μείνουμε εκεί μέχρι να είμαστε πλήρως ενημερωμένοι για την ΑΛΗΘΙΝΗ ιστορία της Γης. Ως εκ τούτου, έχουμε εργαστεί στο δρόμο μας προς τα εμπρός από την πρώτη προσγείωση μας στη Γη. Ναι, ήρθαμε και πάλι στη Γη για να κάνουμε παρόμοια λάθη. Για άλλη μια φορά έχουμε εγκαταλείψει τη Γη, αφήνοντας τη Γαία να επισκευάσει τον κόσμο της. Είναι για αυτόν τον λόγο που εμείς οι Πλειάδιοι είμαστε τόσο αφιερωμένοι στην Γαία.

Τελικά, βρεθήκαμε στα Ακασικά Αρχεία της Γης γύρω στο 2013 μ.Χ., το χρονοδιάγραμμα της πραγματικότητα που θα επισκεφθούμε. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι πριν ολοκληρωθούν τα μαθήματα μας έπρεπε να διερευνήσουμε τις μυριάδες Παράλληλες και Εναλλακτικές πραγματικότητες αυτού του χρονοδιαγράμματος. Θα έπρεπε να ενημερωθούμε πλήρως για όλες αυτές τις πληροφορίες, καθώς θα είχαμε να εκπαιδεύσουμε τους Αναληπτόμενους ανθρώπους σχετικά με την αληθινή ιστορία τους.

Πολλοί που ήταν οι "σκοτεινοί" σε μια πραγματικότητα ήταν οι ''σωτήρες'' σε μια εναλλακτική πραγματικότητα.
Για να μετατραπεί πλήρως μια τρίτο / τεταρτο-διάστατη πραγματικότητα στην πέμπτη διάσταση και άνω, τα μυριάδες χρονοδιαγράμματα πραγματικοτήτων θα πρέπει να συγχωνευθούν σε ΕΝΑ. Ως εκ τούτου, οι πολωμένες εκφράσεις και εναλλακτικές επιλογές διαφορετικών πραγματικοτήτων απαιτείται να συγχωνευθούν σε ΜΙΑ.

Από τη στιγμή που συγχωνεύονται αυτές οι τρίτο / τεταρτο-διάστατες πολικότητες και πραγματικότητες, η Γαία και οι κάτοικοί της μπορούν πιο εύκολα να συγχωνευθούν με τις υψηλότερες δημιουργίες, επιλογές και εκφράσεις της Πολυδιάστατης Πραγματικότητας τους. Οι Αναλήπτοντες, ανθρωποειδή και μη-ανθρωποειδή, που θα επισκεφθούμε είναι οι πρόδρομοι αυτής της πολυδιάστατης συγχώνευσης.

(συνεχίζεται)


ΠΗΓΗ: http://goldenageofgaia.com/2013/01/suzanne-lie-teachings-from-the-arcturian-mothership-living-multiple-realities-part-1/
ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ: Suzanne Lie
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρίστανδρος Ανδρομέδειος