Κυριακή, 10 Μαρτίου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΡΚΤΟΥΡΙΩΝ (Μέρος 16ο)

5/3/2013

                                                               Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

  Αγαπητοί Αναλήπτοντες,

Καθώς συνεχίζετε τη διαδικασία της επιστροφής σας στον Πολυδιάστατο ΕΑΥΤΟ σας, θα απελευθερώνετε τα στοιχεία του εαυτού σας που δεν χρειάζονται πλέον. Για παράδειγμα, σαν παιδί χρειαζόσασταν κάποιον έξω από εσάς για να σας πει τι να κάνετε. Ωστόσο, τώρα που είστε ένας ενήλικας, είστε σε θέση να ακούσετε τη δική σας εσωτερική φωνή.

 Από τη στιγμή που επιστρέφετε στον Πολυδιάστατο ΕΑΥΤΟ σας, οι επιλογές και δράσεις του εγώ σας δεν είναι πλέον απαραίτητες ή ευχάριστες. Ως εκ τούτου, θα τοποθετείτε όλο και περισσότερο την προσοχή και την πρόθεσή σας για τον ΕΑΥΤΟ στον οποίο επιστρέφετε. Αυτή η μετατόπιση της εστίασης διευρύνει έτσι τη συνείδησή σας ότι αρχίζετε να θυμάστε τον έμφυτο πολυδιάστατο τρόπο σκέψης σας και διευρυμένης αντίληψης.

  Καθώς συνεχίζετε αυτή τη μεταμόρφωση η μικρή φωνή του Θείου Παιδιού φωνάζει, «Πάρε με μαζί σου.» Σας υπενθυμίζουμε να καλωσορίσετε το Θείο Παιδί σας και να συνειδητοποιήσετε ότι αυτός/αυτή ήταν πάντα μέσα στην Υψηλή Καρδιά σας. Το Θείο Παιδί σας έγινε αυτό που ταυτοποιείτε ως τον εαυτό σας πριν αρχίσετε τη διαδικασία της ανάληψης σας. Τώρα αυτό το «Παιδί» μπορεί να σας οδηγήσει στον ΕΑΥΤΟ σας.

 Το Θείο Παιδί σας αντιπροσωπεύει τα πρώτα οκτώ κύτταρα σας που είναι αποθηκευμένα στο ATMA της Τριπλής Φλόγας της Υψηλής Καρδιάς σας. Μέσα σε αυτά τα πρώτα οκτώ κύτταρα είναι όλα αυτά που έχετε μάθει μέσα από τις πολλές ενσαρκώσεις σας στη φυσική Γη. Αυτά τα οκτώ κύτταρα κατέχουν επίσης το μοτίβο των ζωών στις οποίες αναληφθήκατε (επιστρέψατε στον ΕΑΥΤΟ) στις άλλες ενσαρκώσεις σας.


 Όταν πεθάνατε επιστρέψατε στον Τροχό Ζωής και Θανάτου στην τεταρτοδιάστατη αύρα του πλανήτη Γη. Από την άλλη πλευρά, όταν αναληφθήκατε επιστρέψατε στο πεμπτοδιάστατο Φωτεινό Σώμα σας. Είναι το Φωτεινό Σώμα  σας που σας μεταφέρει μέσα από το Μεγάλο Κενό ανάμεσα στην τέταρτη διάσταση και στους υψηλότερους κόσμους της πέμπτης διάστασης και πέρα.


Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής της πλανητικής μεταμόρφωσης πολλοί αναληπτόμενοι θα αναγνωρίσουν το Θείο Παιδί που θυμάται όλες τις προηγούμενες αναλήψεις τους. Όλο και περισσότεροι αναληπτόμενοι επιλέγουν να συνδεθούν με τον κατώτατο πέμπτο-διάστατο κόσμο, ακόμη και αν θα μπορούσαν να κινηθούν σε υψηλοτέρων διαστάσεων πραγματικότητες. Κάνουν αυτή την επιλογή, προκειμένου να συμμετάσχουν στην μεγάλη τιμή να βοηθήσουν με τη δημιουργία της Νέας Γης.

  Παρακαλούμε να θυμάστε ότι σε κάθε έκδοση της πέμπτης διάστασης και πέρα δεν υπάρχει χρόνος. Ως εκ τούτου, επιστρέφετε σε μια πραγματικότητα που υπήρχε ανέκαθεν και είναι ταυτόχρονα στη διαδικασία της δημιουργίας. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που ταξιδεύετε μεταξύ διαστάσεων, εισέρχεστε σε μια νέα πραγματικότητα με τη βαθμονόμηση της συνείδησής σας στον συντονισμό αυτού του κόσμου. Στη συνέχεια, κατά τη συγχώνευση της μεγάλης πολυδιάστατης ουσίας σας με αυτόν τον κόσμο, θέτετε εκ νέου το σύνολο της πραγματικότητας. Η επαναφορά αυτή δημιουργεί νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που δεν υπήρχαν πριν από την είσοδο σας.

  Έτσι, η είσοδος σας σε μια πραγματικότητα που υπάρχει πέρα από τον χρόνο ανα-δημιουργείται από την παρουσία σας. Βλέπετε αγαπητοί αναλήπτοντες πόση δύναμη έχετε μέσα σας; Η συμβολή της ουσίας σας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ένα ολόκληρο τρόπο ζωής. Στην πραγματικότητα, ακόμη και μέσα στους χρονικά περιορισμένους γήινους φορείς σας επηρεάζετε την Συλλογική και Πλανητική Συνείδηση της Γης με κάθε εκπνοή σας.

  Η αναπνοή σας έχει μεγάλη δύναμη. Η πρώτη αναπνοή σας κατά τη γέννηση υποδεικνύει ότι ήσασταν ζωντανοί (συνδεδεμένοι στο 3D παιχνίδι) και η τελευταία πνοή στο θάνατό σας δείχνει ότι είστε νεκροί (αποσυνδεδεμένοι από το 3D παιχνίδι). Με άλλα λόγια, η Πνευματική Ουσία της αναπνοής σας εισέρχεται στη μορφή σας κατά τη γέννηση και αφήνει τη μορφή σας στο θάνατο. Ωστόσο, από τη στιγμή που εσείς είστε η πνευματική ουσία σας, δεν έχετε γεννηθεί, ούτε θα πεθάνετε.

  Είναι η μορφή σας που γεννιέται και η μορφή σας που πεθαίνει. Να θυμάστε ότι για να εισέλθετε σε μια πραγματικότητα που έχει βάση την μορφή, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα σώμα με βάση το μοριακό συντονισμό και τη διαμόρφωση αυτής της πραγματικότητας. Στη συνέχεια, όταν το σώμα σας είναι πλήρως σχηματισμένο, το Πνεύμα σας εισέρχεται σε αυτή τη μορφή. Η Νέα Γη συντονίζεται στο πεμπτοδιάστατο κατώφλι μετά το Μεγάλο Κενό μεταξύ των χαμηλότερων κόσμων όπου το να έχεις μορφή σημαίνει ότι είσαι ζωντανός και των υψηλοτέρων κόσμων όπου το να έχεις μορφή είναι μια επιλογή. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το ταξίδι σας πέραν του Κενού, η φυσική μορφή σας είναι στο στάδιο της μετουσίωσης σε Φωτεινό Σώμα, το οποίο θα σας μεταφέρει δια μέσω του Κενού.

  Ωστόσο, επειδή ο πλανήτης Γη είναι επίσης αναληπτόμενος, καθώς η μορφή σας μετατρέπεται σε μια υψηλότερη συχνότητα της έκφρασης, το ίδιο κάνει και ολόκληρη η πραγματικότητά σας. Ως εκ τούτου, ταυτόχρονα οι άνθρωποι και ο πλανήτης επανακαθορίζουν τη μορφή τους σε όλο και υψηλότερες συχνότητες. Δεδομένου ότι η μορφή / σώμα σας αποτελείται από τα στοιχεία της πραγματικότητας που βιώνετε, όταν η πραγματικότητά σας μετατραπεί σε υψηλότερες συχνότητες, θα πρέπει να ταιριάζετε με την αλλαγή αυτής της συχνότητας ώστε να  παραμείνετε εντός αυτής της πραγματικότητας.

  Ως εκ τούτου, η συνείδησή σας συνεχώς επανακαθορίζεται σε όλο και υψηλότερες συχνότητες του Φωτός, και το σώμα σας θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται το ίδιο επίσης. Αν η κατάσταση της συνείδησης σας γίνει πάρα πολύ υψηλότερη από ό,τι το σώμα σας, θα "πεθάνετε", καθώς η συνείδησή σας θα είναι ενός συντονισμού που δεν θα μπορεί να περιέχεται στον χαμηλότερης συχνότητας φορέα σας.

  Ο φυσικός γήινος φορέας σας αποτελείται από τα τριτοδιάστατα στοιχεία της γης, του αέρα, της φωτιάς, του νερού, και του αιθέρα. Αυτά τα στοιχεία μετουσιώνονται στη τεταρτοδιάστατη τους έκφραση των Στοιχειακών.

· Τα Στοιχειακά της Γης έχουν το τίτλο Γεωνόμοι (Gnomes)

· Τα Στοιχειακά του Αέρα έχουν το τίτλο Συλφίδες (Sylphs)

· Τα Στοιχειακά της Φωτιάς είναι Σαλαμάνδρες (Salamanders)

· Τα Στοιχειακά του Νερού είναι Οντίνες (Undines)

· Τα Αιθερικά Στοιχειακά αντιπροσωπεύουν την ανάμειξη του πνεύματος-σε-ύλη.
Τα τεταρτοδιάστατα Στοιχειακά φέρουν την αναπνοή της Γαίας στο εσωτερικό τους και μοιράζονται την ουσία Της με σας μέσω της εισπνοής σας. Με κάθε εισπνοή σας τα Στοιχειακά φέρουν την υψηλότερη συχνότητα της τεταρτοδιάστατης Γαίας:

· Το Στοιχειακό της Γης στο σώμα σας

· Το Στοιχειακό του Αέρα στην αναπνοή σας

· Το Στοιχειακό της Φωτιάς στις νευρικές συνάψεις σας

· Το Στοιχειακό του Νερού στο αίμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό σας

· Το Στοιχειακό του Αιθέρα στην αύρα σας


 Ο γήινος φορέας σας πρέπει στη συνέχεια να προσαρμοστεί σε αυτές τις υψηλότερες συχνότητες της ενέργειας. Συχνά, αυτή η προσαρμογή ξεκινά με την απελευθέρωση εκείνου που ήταν μέρος του εαυτού σας που υποτίθεται πως ήσασταν. Μόλις απελευθερώσετε τις πτυχές του εαυτού σας που έχουν γίνει πάρα πολύ χαμηλές ενός συντονισμού για τη μορφή σας που μετουσιώνεται, θα είστε σε θέση να εκπνέετε την υψηλότερη συχνότητα της αναπνοής σας στον κόσμο της Γαίας. Ως εκ τούτου, θα μοιραστείτε τη μεταστοιχείωση σας με τη Γαία, όπως ακριβώς κι αυτή έχει μοιραστεί την μετάλλαξη της με εσάς.

  Με τον τρόπο αυτό:

· Μετατρέποντας το σώμα σας (Γη) ευθυγραμμίζεται με το μετουσιώμενο σώμα της Γαίας.

· Μετουσιώνοντας την αναπνοή σας (Aέρας) ευθυγραμμίζεται με την μετουσιώμενη ατμόσφαιρα της Γαίας.

· Μετουσιώνοντας το νευρικό σύστημα σας (Φωτιά) ευθυγραμμίζεται με το μετουσιώμενο νευρικό σύστημα όλης της ζωής στην Γαία.

· Το μετουσιώμενο υγρό του σώματός σας (Νερό) ευθυγραμμίζεται με τις υψηλότερες συχνότητες των υδάτων της Γαίας.

· Καθώς η αύρα σας μετουσιώνεται από Αιθερική (τεταρτοδιάστατη) σε Πνευματική (πεμπτοδιάστατη), η προσωπική συνείδηση σας ευθυγραμμίζεται με την πλανητική συνείδηση, η οποία μετουσιώνεται από τρίτο / τεταρτοδιάστατη σε πεμπτοδιάστατη.


  Η φυσική αναπαράσταση της Γαίας είναι η τρίτο / τεταρτοδιάστατη Γη και η πεμπτοδιάστατη αναπαράσταση της Γαίας είναι η Νέα Γη. Καθώς εσείς, οι αναλήπτοντες, παρασύρετε την προσωπική συνείδησή σας με την πλανητική συνείδηση της Γαίας και όλων των κατοίκων της, συμβάλετε τα μέγιστα στην πλανητική ανάληψη.
  Ταυτόχρονα, η μεγάλη μάζα του αναληπτόμενου σώματος της Γαίας συμβάλλει στην προσωπική σας ανάληψη.
Στη συνέχεια, επίσης αποκτάτε το πρόσθετο όφελος της ειρηνικής μετάβασης στη Νέα Γη, καθώς περιβάλλεστε και προστατεύεστε από όλο τον αναληπτόμενο πλανήτη.

  Η πρόκληση με αυτή τη διαμόρφωση της αναλήψεως (καθώς υπάρχουν πολλές εκδοχές της ανάληψης) είναι ότι θα μπορούσατε εύκολα να αμφισβητήσετε ότι είστε αναληπτόμενοι γιατί δεν αφήνετε τίποτα. Αν αναληπτόσασταν πέρα από τον πλανήτη, θα τραβιόσασταν μακριά από την πραγματικότητα και θα αισθανόσασταν σαν να εγκαταλείπετε τη Γη. Έτσι, θα είχατε φυσικές αποδείξεις της ανάληψης σας.

  Ωστόσο, το να είστε εξαρτώμενοι σε φυσικές αποδείξεις δεν συνάδει με την ανάληψη. Αντ 'αυτού, είναι καλύτερα να απελευθερώσετε την εγωική σας ανάγκη για απόδειξη και να εμπιστευθείτε την εσωτερική γνώση σας ότι, από τη στιγμή που εσείς και η Γαία είστε ένα, είστε και οι δύο μαζί αναληπτόμενοι.

  Με αυτόν τον τρόπο, Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ αφορά τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη.


(συνεχίζεται)


ΠΗΓΗ: http://www.suzanneliephd.blogspot.be/2013_03_01_archive.html
ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ: Suzanne Lie
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρίστανδρος Ανδρομέδειος