Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΑΡΚΤΟΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΟΙΧΕΙΩΣΗΣ (Μέρος 14ο)26/2/2013


Αγαπητοί μας Αναληπτόμενοι,

Εμείς, οι Aρκτούριοι θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τα συμπτώματα του μετασχηματισμού που πολλές από τις Γήινες εκφράσεις μας αντιμετωπίζετε. Σας αποκαλούμε ''Γήινες εκφράσεις του εαυτού μας'', όπως ακριβώς μπορείτε να μας αποκαλέσετε ''Aρκτουριανές εκφράσεις του ΕΑΥΤΟΥ'' σας. Γιατί είμαστε μια υψηλοτέρων διαστάσεων έκφραση από ΕΣΑΣ, οι οποίοι είστε οι χαμηλοτέρων διαστάσεων εκφράσεις από ΕΜΑΣ.

Η κατάσταση αυτή δεν δηλώνει ότι είμαστε ανώτεροι από σας, διότι ΕΙΜΑΣΤΕ εσείς. Δεν υπάρχει καμία αίσθηση ιεραρχίας στη δήλωσή μας. Αντ 'αυτού, απλώς δηλώνουμε ότι η συνείδησή σας έχει την κύρια εστίασή της στην φυσική πραγματικότητα της τρίτης / τέταρτης διάστασης, ενώ η συνείδησή μας έχει την κύρια εστίαση της για τις άμορφες διαστάσεις από την όγδοη μέχρι την δέκατη διάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό δεν είναι ένα θέμα προσόντων ή τάξεων. Είναι, αντίθετα, ένα θέμα επιλογής.

Εσείς, οι Γήινες εκφράσεις μας, επιλέγετε να στρέψετε όλο και περισσότερο την προσοχή σας μακριά από τη φυσική έκφραση σας και περισσότερο στις υψηλοτέρων διαστάσεων εκφράσεις σας. Και εμείς, οι Ανώτερες Εκφράσεις σας, έχουμε όλο και περισσότερο μετατοπίσει την προσοχή μας στην τέταρτη και πέμπτη διάσταση για να βοηθήσουμε τους Αναληπτόμενους μας. Κάποιοι από εσάς θα βγείτε απλά τη μορφή σας και θα επιστρέψετε στον άμορφο εαυτό σας. Ωστόσο, άλλοι έχουν μια αφιέρωση για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, καθώς και το πλανητικό σώμα της Γαίας.

Όσοι από εσάς έχετε κάνει αυτή τη δέσμευση βρίσκεστε στη διαδικασία μετουσίωσης της τρίτο / τεταρτοδιάστατης μορφής σας στην πεμτοδιάστατη έκφραση του ΕΑΥΤΟΥ σας. Είναι εξαιτίας αυτής της διαδικασίας που θα αντιμετωπίσετε ενδεχόμενα συμπτώματα του μετασχηματισμού. Αντιμετωπίζετε αυτά τα συμπτώματα, επειδή η λήψη και η ενσωμάτωση του νέου Πολυδιάστατου Λειτουργικού σας Συστήματος και του συνακόλουθου ανοίγματος του Τρίτου Ματιού σας, ενεργοποιεί νέους κωδικούς του DNA στο βιολογικό υπολογιστή / μυαλό σας.


Πρώτα απ 'όλα, ο εγκέφαλός σας ανακτά την πρώην χωρητικότητα του και προγραμματίζεστε εκ νέου έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε χρήση μεγαλύτερου ποσοστού του εγκεφάλου σας. Επιπλέον, το μεσολόβιο σας αντιστρέφει τη λειτουργία του. Πριν το μεσολόβιο σας χώριζε τις αρσενικές και θηλυκές περιοχές του εγκεφάλου, έτσι ώστε η λογική και η διαίσθηση σας παρέμεναν σε διαφορετικά στρατόπεδα.

Τώρα το μεσολόβιο επαναπρογραμματίζεται ώστε να λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει τις δεξιές-θηλυκές, και τις αριστερές-αρσενικές περιοχές του εγκεφάλου σας σε τέτοιο βαθμό που δημιουργείτε πραγματικά ένα νέο εγκέφαλο. Ο παλιός εγκέφαλος λειτουργούσε από την Αρχή του Διαχωρισμού του Είτε-Ή (Either-Or)  ενώ οι νέες λειτουργίες του εγκεφάλου σας βασίζονται από την Αρχή της Ενότητας του Αμφότερα-Πάντα (Both-Always).

Στην πραγματικότητα, όχι μόνο τα αρσενικά και θηλυκά ημισφαίρια τώρα ενοποιούνται, αλλά είναι υπό ενσωμάτωση μεταξύ τους από τους νευρώνες που συνάπτουν εμπρός και πίσω σε όλο το μεσολόβιο με την ταχύτητα της σκέψης.

Οι αρσενικές / θηλυκές, σκέψεις / συναισθήματα, λογικές-επακόλουθες/ολιστικές λειτουργίες της πολικότητας ενώνονται στο σημείο του κέντρου. Ως εκ τούτου:

· Αρσενικό και Θηλυκό γίνονται Ανδρόγυνο (androgynous)

· Σκέψεις και Συναισθήματα γίνονται Συνείδηση

· Επακόλουθα και Ολιστικά γίνονται Αντιλήψεις

Χωρίς την προσπάθεια που έχουν να συγκρίνουν και να αντιθέτουν πολικότητες, το γνωστικό "ενδιάμεσο" συνδέει τις δύο πολικότητες στην "Άπειρη Ενότητα''.

Η εύρεση της κεντρικής ροής στον εγκέφαλό σας, σας βοηθά να βρείτε τη Κεντρική Ροή του Γαλαξιακού Κέντρου, στο οποίο τώρα κινείστε. Μέσα σε αυτή τη Κεντρική Ροή είναι ένα τούνελ προστασίας, που μοιάζει πολύ με τον Aρκτουριανό Διάδρομο μας. Από αυτή την προστατευτική Κεντρική Ροή προέρχεται η ΑΙΣΘΗΣΗ της άνευ όρων αγάπης στην Υψηλή Καρδιά σας και γίνεται αντιληπτή από το Τρίτο Μάτι σας ως πολυδιάστατο φως.


Καθώς το Τρίτο Μάτι σας και η Υψηλή Καρδιά σας συνδυάζουν τα μηνύματά τους της αγάπης και του φωτός, η Θεία Δημιουργική Δύναμη σας ενεργοποιείται. Είναι ο συνδυασμός των σκέψεών σας, προσεκτικά επιλεγμένος από την πρόθεση και την προσοχή σας, σε αρμονία με την άνευ όρων αγάπη σας, όπως παραλαμβάνεται από την Υψηλή Καρδιά σας που ανάβει τη Θεία Δημιουργία του δικού σας, "Πνεύμα εντός Ύλης" Φωτεινού Σώματος.

Ενώ το φυσικό σας σώμα είναι περισσότερο Ύλη και λιγότερο Πνεύμα, το Φωτεινό Σώμα σας είναι περισσότερο Πνεύμα και λιγότερη Ύλη. Στην πραγματικότητα, το Φωτεινό Σώμα σας ξεκινά την μεταστοιχείωση σας από την Ύλη πίσω στην έμφυτη σας μορφή του Πνεύματος. Καθώς γειώνετε τις υψηλότερες συχνότητες της φωτεινής σας ροής από το Γαλαξιακό Κέντρο μέσα στο σώμα της Γαίας του πλανήτη Γη, συνδέεστε στην διαδικασία της προσωπικής και πλανητικής μεταστοιχείωσης.

Οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι Φύλακες της Ξηράς, έχουν προσφερθεί εθελοντικά για να γειώσουν αυτή την επεκτεινόμενη μετουσιωτική δύναμη στη γη, ενώ τα κητώδη έχουν προσφερθεί εθελοντικά να γειωθεί αυτή η δύναμη μέσα στο νερό. Μόλις γειωθεί, οι υψηλότερες συχνότητες του Φωτός αναπαράγονται για να δημιουργήσουν ένα σώμα που έχει περισσότερο Φως και λιγότερη Ύλη.

Αυτή η επέκταση του φωτός διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι το πλανητικό σώμα της Γαίας θερμαίνεται μέσα στη ροή του πολυδιάστατου φωτός και της άνευ όρων αγάπης που αποτελούν τον Πυρήνα του Γαλαξία. Με τον τρόπο αυτό, η ροή από τις υψηλότερες διαστάσεις γειώνεται στο φυσικό επίπεδο με την εισπνοή σας, και μοιράζεται με όλες τις μορφές ζωής μέσω της εκπνοής σας.

Καθώς το υψηλοτέρων διαστάσεων πνεύμα / ενέργεια εντάσσεται στη χαμηλοτέρων διαστάσεων ύλη / μορφή, η συχνότητα της μορφής αρχίζει να μετατρέπεται. Υπάρχουν στοιχεία της συνείδησης, του σώματος και της ζωής σας, που θα πρέπει να απελευθερωθούν τα οποία είναι πολύ πυκνά για να μετατραπούν. Με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν περιοχές του σώματος της Γαίας που είναι πάρα πολύ πυκνές για να μεταλλαχτούν και θα πρέπει να απελευθερωθούν.


Αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης της πυκνότητας αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας μετατροπής της Ύλης πίσω στην υψηλότερης συχνότητας έκφραση του Πνεύματος.
Επιπλέον, αυτή η μεταστοιχείωση περιλαμβάνει όλους τους τομείς της προσωπικής και πλανητικής ζωής, είτε πρόκειται για ένα έντομο, ένα φυτό, ένα ζώο, ένα πρόσωπο, έναν πλανήτη, ένα ηλιακό σύστημα ή ένα Γαλαξία.

Τα φύλλα το μπουμπουκιού που κρατούν το λουλούδι πεθαίνουν, έτσι ώστε το λουλούδι ανθίζει.

Το λουλούδι που κρατά το σπόρο πεθαίνει, έτσι ώστε ο σπόρος να μπορεί να γίνει ένας καρπός.

Ο καρπός πέφτει επάνω στο έδαφος και πεθαίνει έτσι ώστε οι εσωτερικοί του σπόροι να μπορούν να απελευθερωθούν στο έδαφος για να γεννήσουν ένα νέο δένδρο.

Ο θάνατος είναι απλά μια άλλη λέξη για τη μεταστοιχείωση.

Ο γήινος φορέας που έχετε φορέσει πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα φωτεινό φορέα. Το δέντρο (το Δέντρο της Ζωής) αντιπροσωπεύει τη συνείδησή σας, η οποία επαναλαμβάνεται πάντα σε διαφορετικούς πλανήτες, χρονικούς ρυθμούς, παράλληλες πραγματικότητες, ηλιακά συστήματα, Γαλαξίες και διαστάσεις. Το δέντρο δεν πεθαίνει ποτέ, καθώς έχει δημιουργήσει τόσες πολλές εκδοχές του εαυτού του, όπου μία έκδοση του είναι σε μορφή κάπου, σε κάποιο χρονικό διάστημα και με κάποια μορφή εκδήλωσης.

Ωστόσο, το δέντρο μπορεί να αποφασίσει ότι θέλει να επιστρέψει στην επισκόπηση (υψηλότερες διαστάσεις), έτσι ώστε να μπορεί να παρατηρεί όλες τις εκδηλώσεις του μέσα από την προοπτική του ΕΝΟΣ. Σε αυτή την περίπτωση, η συνείδηση ​​επιστρέφει στην Πηγή της για να παρατηρεί όλες τις δημιουργίες της και για να τις συγκεντρώσει στη συνείδηση ​​του ΕΝΟΣ.

Εν τω μεταξύ, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μία από τις πολλές δημιουργίες που ετοιμάζεται να αφήσει τη δυαδικότητα και να υπάρξει στη σφαίρα της ενότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Μυστικός Γάμος του αρσενικού και του θηλυκού, πρέπει να σφραγίζονται στο Φως, έτσι ώστε το παιδί τους, προερχόμενο από αγάπη - Φωτεινό Σώμα- μπορεί να αρχίσει να επεκτείνεται πέρα ​​από το κουκούλι του φυσικού γήινου φορέα.


Καθώς, η βασισμένη στο φύλο, έκδοση του εγκεφάλου αρχίζει να συγχωνεύεται σε ΕΝΑ Βιολογικό Υπολογιστή, οι κωδικοί του DNA ενεργοποιούν το σύστημα των μονάδων και μηδενικών  για να δημιουργήσετε τον ''σπόρο της ανάληψης," ο οποίος θα επαναλάβει τον εαυτό του στον υψηλότερο συντονισμό της συνείδησης για να ταιριάζει με την υψηλότερη συχνότητα του Φωτεινού Σώματος σας.
Δεδομένου ότι το υψηλότερο φως από το Γαλαξιακό Κέντρο εισέρχεται δια μέσω της Κορώνας σας (Crown), ο γήινος φορέας σας δέχεται, γειώνει, και ενσωματώνει την υψηλότερη πολυδιάστατη ενέργεια στο φυσικό γήινο φορέα σας. Είναι σε αυτό το σημείο όπου τα συμπτώματα του μετασχηματισμού κλιμακώνονται καθώς το υψηλότερο φως ξεπλένει χαμηλοτέρων συχνοτήτων, σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις, και φυσικές τοξίνες.

Με τον τρόπο αυτό, ο γήινος φορέας σας γίνεται αρκετά ελαφρύς για να ξεκινήσει τη μεταστοιχείωση του από το πυκνό, φυσικό σώμα που έχετε φορέσει στην υψηλότερης συχνότητας μορφή του Φωτεινού Σώματος σας. Ωστόσο, τα συμπτώματα της Μεταστοιχείωσης μπορεί να είναι αρκετά άβολα. Ως εκ τούτου, εμείς θα απαντήσουμε τώρα κάποιες κοινές ερωτήσεις:(Οι απαντήσεις στις προετοιμασμένες ερωτήσεις έρχονται μέσα από διοχέτευση με τη μορφή του παρακάτω συνδέσμου βίντεο το οποίο θα μεταφραστεί σύντομα στα Ελληνικά υπό τη μορφή κειμένου.)

ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ: Suzanne Lie