Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
 Ο πλανήτης Γη είναι ο τελευταίος πλανήτης σε αυτό το Σύμπαν υπό την κατοχή των Σκοτεινών Δυνάμεων, το τελευταίο απομεινάρι των Γαλαξιακών Πολέμων που μαίνονταν σε όλο το Γαλαξία για εκατομμύρια χρόνια.


  Καθώς ο Γαλαξίας απελευθερωνόταν από τη λαβή των Σκοτεινών Δυνάμεων, οι Δυνάμεις του Φωτός εξελίχθηκαν από μια στρατιωτική δύναμη δημιουργημένη λόγω της επείγουσας ανάγκης για την υπεράσπιση των βασικών ελευθεριών των αισθανόμενων όντων, σε μια αρμονική και Γαλαξιακή Κοσμική Κοινωνία. Καθώς τα όντα μέσα στη Γαλαξιακή Συνομοσπονδία εξελίχθηκαν πνευματικά και ευθυγράμμισαν την ένωσή τους με τους Αναληφθέντες Διδασκάλους, ανακαλύψαν ένα εσωτερικό κώδικα που ρυθμίζει όλες τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των όντων του Φωτός και τη σχέση τους προς τις Σκοτεινές Δυνάμεις και τους κατειλημμένους πλανήτες.   Αυτός ο κώδικας ονομάζεται Γαλαξιακός Κώδικας και αποτελεί τη νομική βάση για όλες τις δράσεις της Συνομοσπονδίας σε αυτόν τον Γαλαξία και σε άλλους. Αυτός ο Κώδικας δεν είναι ένα άκαμπτο σύνολο εξωτερικών νόμων, αλλά ένας συστηματοποιημένος κώδικας εσωτερικής δεοντολογίας όλων των ψυχών του Φωτός όπου όλα τα Όντα του Φωτός δέχονται με την ελεύθερη βούλησή τους, διότι αντανακλά την εσωτερική τους αλήθεια.


Θα αναφερθούμε τώρα στο Γαλαξιακό Κώδικα με μια μορφή ώστε να είναι κατανοητή από ένα μέσο αφυπνισμένο ον σε μια ανθρώπινη κοινωνία .

 
                                          Τμήμα Ι : Ο νόμος της Θείας Χάριτος


Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα στη θετική εμπειρία της ζωής.


  Για να εξηγήσουμε το Τμήμα I πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δυστυχία και ο πόνος δεν έχουν καμία αξία στην φωτισμένη Γαλαξιακή κοινωνία η οποία έχει απελευθερωθεί από την επιρροή των Σκοτεινών Δυνάμεων και τις άλλες πτυχές της κοσμικής ανωμαλίας. Το να εκτιμούμε τον πόνο, τις ταλαιπωρίες και τις θυσίες ως μέρος της εμπειρίας ανάπτυξης ήταν ένα μέρος του προγραμματισμού από τις σκοτεινές δυνάμεις, προκειμένου να υποδουλώσουν τον πληθυσμό των κατεχόμενων πλανητών πιο εύκολα.


  Η άνευ όρων θετική εμπειρία της ζωής του κάθε αισθανόμενου όντος στο απελευθερωμένο Σύμπαν είναι εγγυημένη από την εσωτερική σύνδεση του κάθε ζωντανού όντος με την Πηγή και ενισχύεται από τη δύναμη των Αναληφθέντων Διδασκάλων που έχουν πάνω από την ύλη η οποία τους επιτρέπει να βοηθήσουν όλα τα έμβια όντα, όσον αφορά τις προσδοκίες τους προς την Πηγή και με την παροχή των αναγκαίων της ζωής. Η ζωή ποτέ δεν σήμαινε να είναι σκληρή δουλειά και αγώνας, αλλά ένα ταξίδι χαράς και δημιουργικότητας. Διαφορετικά υποτμήματα του τμήματος Ι ρυθμίζουν όλη τη ζωή σε ένα απελευθερωμένο Σύμπαν και όλες τις σχέσεις μεταξύ όντων του Φωτός έτσι ώστε οι συγκρούσεις να μη χρειάζονται να συμβούν.


Ας εξηγήσουμε τις υποενότητες :


    Τμήμα Ι / 1 : Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα στη φυσική και πνευματική αφθονία.


    Το υποτμήμα αυτό εγγυάται μια θετική εμπειρία ζωής για κάθε ύπαρξη στο απελευθερωμένο Σύμπαν. Οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι προβλέπουν για όλες τις ανάγκες της ζωής και για το σωματικό και πνευματικό πλούτο και την ομορφιά χρησιμοποιώντας τη δύναμη που έχουν πάνω στην απολυτρωμένη ύλη του ελεύθερου Σύμπαντος.


    Τμήμα I / 2 : Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα στην Ανάληψη.


    Το τμήμα αυτό εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι χρησιμοποιούν την προηγμένη τους κατανόηση της πνευματικής τεχνολογίας της Αναλήψεως και με την αξιοποίηση της Ηλεκτρικής Φωτιάς της λύτρωσης βοηθούν όλα τα όντα τα οποία μέσω της ελεύθερης βούλησής τους επιλέγουν την Ανάληψη.


    Τμήμα I / 3 : Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα να συγχωνευθεί με άλλα όντα, κατά αναλογία με τη θέση του στην Ψυχική Οικογένεια.


    Το τμήμα αυτό είναι ένα μέσο ρύθμισης όλων των σχέσεων μέσα σε μια Ψυχική Οικογένεια. Εγγυάται τη συγχώνευση των όντων της αντίθετης πολικότητας ( δίδυμες ψυχές, αδελφές ψυχές ) και την ευθυγράμμιση όλων των άλλων όντων, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξής τους και τις εξωτερικές συνθήκες.


    Τμήμα Ι / 4 : Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα σε όλες τις πληροφορίες.


    Το τμήμα αυτό είναι μια εγγύηση ότι όλα τα όντα λαμβάνουν όλα τα κομμάτια των πληροφοριών που χρειάζονται για να κατανοήσουν τον ρόλο τους στο Σύμπαν, την ευρύτερη προοπτική της εξέλιξης και όλα τα άλλα κομμάτια που χρειάζονται για τις αποφάσεις, την ανάπτυξη και την ευημερία τους. Όλα αυτά τα στοιχεία παρέχονται από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους ή άλλα όντα που εποπτεύουν τις εξελίξεις των διαφόρων φυλών και πολιτισμών .


    Τμήμα Ι / 5 : Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα στην ελευθερία.


    Το τμήμα αυτό προβλέπει ότι κάθε ον έχει απεριόριστες δυνατότητες ανάπτυξης και εμπειρίες ζωής. Δεδομένου ότι όλα τα όντα στο απελευθερωμένο Σύμπαν δημιουργούν μόνο θετικισμό, η ελευθερία τους δεν αντιτίθεται στην ελευθερία των άλλων όντων .


                    Τμήμα ΙΙ : Ο Νόμος διαιρέσεως των αντιμαχόμενων πλευρών.


Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα να διαχωρίζεται και να προστατεύεται από τις αρνητικές ενέργειες των άλλων όντων.


    Αυτή η ενότητα ρυθμίζει τους όρους στα τμήματα εκείνα του Σύμπαντος που έχουν μόλις απελευθερωθεί από την επιρροή των σκοτεινών δυνάμεων, αλλά που δεν έχουν ακόμη γίνει δεκτά στην Συνομοσπονδία. Προϋποθέτει ότι οι Δυνάμεις του Φωτός διαιρούν πάντα τις αντιμαχόμενες πλευρές για την προστασία τους από την παραγωγή αμοιβαίου κακού του ενός προς τον άλλο. Τότε οι Δυνάμεις του Φωτός μεσολαβούν στη σύγκρουση μέχρι να επιλυθεί. Αυτή η ενότητα χρησιμοποιείται συχνά για τον τερματισμό πολέμων και άλλων ενόπλων συγκρούσεων.


                                         Τμήμα III : Ο Νόμος της ισορροπίας


  Κάθε αισθανόμενο ον που έχει επιλέξει να ζεί και να δρά ενάντια στις αρχές του Γαλαξιακού Κώδικα και αρνείται ή δεν είναι σε θέση, να τις δεχθεί τώρα και να εξισορροπήσει τις συνέπειες των προηγούμενων δράσεων του θα λαμβάνεται για τον Κεντρικό Γαλαξιακό Ήλιο, προς αναδιάρθρωση σε βασική στοιχειώδη ουσία και θα αρχίζει ένα εκ νέου κύκλο εξέλιξης.


    Το τμήμα αυτό ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των Δυνάμεων του Φωτός και των Δυνάμεων του Σκότους. Όταν ηττούνται τα όντα που ανήκουν στις δυνάμεις του σκότους, τους δίνεται η ευκαιρία να αποδεχθούν το Γαλαξιακό Κώδικα, κάνοντας το καλύτερο που μπορούν για να διορθώσουν τα λάθη που έκαναν και να ζήσουν θετικά στη συνέχεια. Εφόσον δέχονται, συγχωρούνται και εντάσσονται στην Συνομοσπονδία. Αν δεν είναι σε θέση ή δεν θέλουν να τον αποδεχθούν, λαμβάνονται στο Κεντρικό Γαλαξιακό Ήλιο, όπου οι προσωπικότητες και οι ουσίες των ψυχών τους αναδιαρθρώνονται με την Ηλεκτρική Φωτιά και η θεϊκή σπίθα τους αρχίζει ένα νέο κύκλο εξέλιξης.


                                         Τμήμα IV : Ο Νόμος της Παρέμβασης


Η Γαλαξιακή Συνομοσπονδία έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα παρέμβασης σε όλες τις καταστάσεις όπου ο Γαλαξιακός Κώδικας παραβιάζεται, ανεξάρτητα από τους τοπικούς νόμους .


    Αυτή η ενότητα περιγράφει την πολιτική των Δυνάμεων του Φωτός σχετικά με τους κατεχόμενους πλανήτες.  
Η Συνομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να παρεμβαίνει σε όλους τους τομείς, τους πολιτισμούς, τους πλανήτες ή τα ηλιακά συστήματα όπου ο Γαλαξιακός Κώδικας παραβιάζεται. Έχει το δικαίωμα να το κάνει ανεξάρτητα από τη θέση των τοπικών πολιτισμών σχετικά με την παρέμβαση αυτή. Έχει πάντα το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όλα τα ειρηνικά μέσα εκπαιδεύσεως και ρυθμίσεως. Αν η κρίσιμη μάζα των αρχών του Γαλαξιακού Κώδικα παραβιάζεται, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη. Ειδικές περιπτώσεις είναι οι πλανήτες που βρίσκονται υπό την άμεση κατάληψη των σκοτεινών δυνάμεων. Οι Σκοτεινές Δυνάμεις συνήθως λαμβάνουν τον τοπικό πληθυσμό ως όμηρο για να παρεμποδίσουν την πρόοδο των Δυνάμεων του Φωτός. Στη Γη έχουν απειλήσει με πυρηνικό πόλεμο αν οι Δυνάμεις του Φωτός παρέμβουν . Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Φωτεινές Δυνάμεις δεν έχουν απελευθερώσει ακόμα αυτόν τον πλανήτη (και όχι η λεγόμενη ανοησία «εμείς δε θα παρέμβουμε γιατί σεβόμαστε την ελεύθερη βούληση, απλά παρατηρούμε καθώς ο πόνος συνεχίζεται») . Όπως σε κάθε κατάσταση ομηρίας, αυτό απαιτεί πολλή επιδέξια διαπραγμάτευση και τακτική προσέγγισης. Αυτή η κατάσταση έχει τώρα επιλυθεί και ο πλανήτης Γη θα απελευθερωθεί σύντομα.


   Τμήμα IV / 1 : Κάθε αισθανόμενο ον έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα να καλέσει την Γαλαξιακή Συνομοσπονδία όταν έχει ανάγκη και η Γαλαξιακή Συνομοσπονδία έχει το δικαίωμα να βοηθήσει, ανεξάρτητα από τους τοπικούς νόμους.


    Το τμήμα αυτό δίνει μια νομική βάση για παρέμβαση και βοήθεια σε όλους τους ομήρους των Σκοτεινών Δυνάμεων. Οι Δυνάμεις του Φωτός κάνουν πάντα το καλύτερο που μπορούν για να βοηθήσουν και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης όλων των αισθανόμενων όντων, ακόμα και στη Γη. Η κατάσταση στη Γη υποδεικνύει πόσο πολύ περισσότερη δύναμη είχε το σκότος από το Φως σε αυτόν τον πλανήτη. Ευτυχώς, αυτό αλλάζει τώρα.


   Τμήμα IV / 2 : Η Γαλαξιακή Συνομοσπονδία έχει αναφαίρετο και άνευ όρων δικαίωμα για την εφαρμογή του Γαλαξιακού Κώδικα και της κατάκτησης των τομέων που παραβιάζουν το Γαλαξιακό Κώδικα με στρατιωτική δύναμη αν χρειαστεί.


    Το τμήμα αυτό δίνει μια νομική βάση για την απελευθέρωση των κατεχόμενων πλανητών με στρατιωτική δύναμη. Οι στρατιωτικές δυνάμεις της Συνομοσπονδίας αφαιρούν ή παρέχουν βοήθεια στην απομάκρυνση των εκπροσώπων των Σκοτεινών Δυνάμεων και απελευθερώνουν τους ομήρους. Στη συνέχεια, άλλες Συνομοσπονδιακές Δυνάμεις καθοδηγούν τη διαδικασία αποδοχής του πλανήτη στη Συνομοσπονδία με την καθοδήγηση του τοπικού πληθυσμού.


    Ίσως μερικοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η Συνομοσπονδία δεν έχει το δικαίωμα να παρέμβει και ότι η ανθρωπότητα έχει το δικαίωμα να λύσει τα προβλήματά της από μόνη της. Αυτό απλά δεν είναι αλήθεια. Πολλοί πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη και η συνεχής καταπάτηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αποδείξει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι σε θέση να χειρίζεται την κατάστασή της. Γι 'αυτό είναι πολύ καλύτερα που λαμβάνει σοφούς κηδεμόνες να την καθοδηγήσουν. Η Συνομοσπονδία θα δώσει βοήθεια στην αντικατάσταση των σημερινών χειριστών μαριονέτων ( Σκοτεινών Δυνάμεων ) όπου η ανθρωπότητα είχε καλέσει εδώ και πολύ καιρό στην Ατλαντίδα. Στη συνέχεια, ο Γαλαξιακός Κώδικας θα γίνει τελικά ο καθολικός κώδικας δεοντολογίας σε όλο το Σύμπαν και το σκοτάδι δεν θα υπάρχει πιά.
ΠΗΓΗ:  http://2012portal.blogspot.ca/2012/04/galactic-codex-normal-0.html
ΚΕΙΜΕΝΟ:  Cobra
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρίστανδρος Ανδρομέδειος