Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΓΑΜΜΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τους τελευταίους μήνες, υπήρξαν δραστικές αλλαγές στα χρονοδιαγράμματα και σημαντικές αλλαγές στο σχέδιο για την απελευθέρωση του πλανήτη.

Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές πρέπει να παραμείνουν βαθιά απόρρητες, θα αποκαλύψω εδώ όσο μπορώ.

Τον Μάιο, έχουμε μετατοπιστεί από το χρονοδιάγραμμα Βήτα στο χρονοδιάγραμμα Γάμμα. Το νέο χρονοδιάγραμμα Γάμμα απαιτεί την άμεση φυσική παρέμβαση των Φωτεινών Δυνάμεων στις ζωές των Εργατών του Φωτός και των Μαχητών του Φωτός, όσο το δυνατόν συντομότερα, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι toplet βόμβες.


Πριν από το «Γεγονός», μερικοί Εργάτες του Φωτός θα μπορούν να έρθουν σε φυσική επαφή με τους Πλειάδειους σύμφωνα με τα πρωτόκολλα Επαφής και μια άλλη μικρή ομάδα Εργατών του Φωτός θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στην Αντίσταση με βάση τα πρωτόκολλα Εισόδου. Λίγο καιρό μετά την αρχική ομάδα, μια άλλη ομάδα μπορεί να γίνει αποδεκτή στην Αντίσταση και θα μπορέσει να πάρει τα κατοικίδια ζώα τους μαζί. Αυτή η δεύτερη ομάδα δεν θα ενσωματωθεί στην κοινωνία της Αντίστασης και προετοιμάζεται μια ειδική αποικία για αυτούς σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία υπόγεια.

Σε κάποιο σημείο, πράκτορες της Αντίστασης θα μπορούν να δημιουργήσουν φυσική επαφή με ορισμένους Εργάτες του Φωτός στην επιφάνεια και να προσφέρουν βοήθεια.

Μέχρι να συμβεί φυσική παρέμβαση, η επιφανειακή κοινωνία καταρρέει σε πλήρη συμφωνία με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, που δηλώνει ότι η εντροπία σε ένα κλειστό σύστημα αυξάνεται συνεχώς.

Αυτή η κατάρρευση της επιφανειακής κοινωνίας έχει φτάσει στο σημείο όπου τα σώματα πολλών Εργατών του Φωτός δεν μπορούν να χειριστούν την κατάσταση και καταρρέουν επίσης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παράξενων ασθενειών, καταρρεύσεις λειτουργίας του σώματος, καρδιακές προσβολές (με τη βοήθεια κατευθυνόμενων ενεργειακών όπλων) και ασυνήθιστες επιθανάτιες εμπειρίες.

Οι Φωτεινές Δυνάμεις θα πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς φυσική παρέμβαση, η κατάρρευση της επιφάνειας σύντομα θα γίνει μια μη αναστρέψιμη διαδικασία και θα πρέπει να αναλάβουν ορισμένους κινδύνους, να ασκήσουν την ελεύθερη βούλησή τους και να παρεμβαίνουν φυσικά.

Η βούληση του πληθυσμού της επιφάνειας σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι πολύ σαφής:
  


Μέχρι να συμβεί φυσική επέμβαση, οι Εργάτες του Φωτός και οι Μαχητές του Φωτός πρέπει να κρατήσουν το Πλέγμα Φωτός όσο το δυνατόν περισσότερο με:

α) την οικοδόμηση του δικτύου Cintamani λίθων.

β) την οικοδόμηση του πλέγματος των θαλάμων Tachyon

γ) την οικοδόμηση του δικτύου σύνδεσης Ψυχικών Οικογενειών

δ) την οικοδόμηση της φυσικής ομάδας της Αδελφότητας του Ρόδου (Sisterhood of the Rose)

ε) την προετοιμασία για φυσική επαφή με τις Φωτεινές Δυνάμεις σύμφωνα με την εσωτερική τους καθοδήγηση.

στ) την αποφυγή διαπροσωπικών συγκρούσεων επιλέγοντας μη αντίδραση και συνειδητή θετική δράση πάνω από την αντίδραση.

Νίκη του Φωτός!

ΚΕΙΜΕΝΟ: COBRA