Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝ  Η Μετατροπή ΑΝ (AN conversion) είναι μια μείζων διαδικασία που περνά όλη μας η πραγματικότητα. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας η Πηγή, ο Ένας Αυθεντικός Δημιουργός, φέρνει ολόκληρη τη Δημιουργία πίσω στην Ενότητα.

                    
  Το Σύμπαν δημιουργήθηκε ως μια αντανάκλαση του Ενός στο οποίο εξερευνά τον Εαυτό Του. Αυτός/ή/ό είναι πανταχού παρών στο Σύμπαν και ταυτόχρονα είναι πέρα από αυτό. Το Σύμπαν είναι μόνο μια εικόνα καθρέφτη του Ενός, το οποίο δημιουργήθηκε με ένα βασικό πρότυπο: την κβαντική δυναμική. Η κβαντική δυναμική είναι ένα σύστημα στο οποίο η δημιουργημένη ύλη ταλαντώνεται μεταξύ όλων των πιθανών δυνατοτήτων. Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει ποιες δυνητικές εκδηλώνονται, είναι η Βούληση.

   Ο Ένας είναι εξ ορισμού τέλειος/α/ο, πλήρης/ες και απόλυτος/η/ο. Η τελειότητα και η ολότητα σημαίνει ότι όλα σχεδιάζονται με σκοπό. Ωστόσο, δημιουργώντας ένα σύστημα εξερεύνησης όλων των πιθανών δυνατοτήτων, ένα δυναμικό δημιουργήθηκε λογικά ως αντίθετο προς τον σκοπό: το τυχαίο, που ονομάζεται επίσης απρόβλεπτο (contingency):


  Αυτό το Σύμπαν που βρισκόμαστε τώρα, όπως το έχουμε βιώσει μέχρι τώρα, είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού τόσο του Ενός όσο και του απρόβλεπτου, του σκοπού και του τυχαίου. Το κακό συνέβη κατά λάθος ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βούλησης και απρόβλεπτου. Τα ατυχήματα ήταν δυνατά στο Σύμπαν επειδή το Σύμπαν δεν είναι το Αγνό Ένα, είναι απλώς μια κατοπτρική εικόνα, γι'αυτό και η εικόνα αυτή δεν είναι απόλυτα ακριβής επειδή περιέχει το απρόβλεπτο και επομένως ο Ένας δεν έχει πλήρη ισχύ μέσα στις σφαίρες του Σύμπαντος. Το κακό είναι μια ορμή στην οποία η βούληση βυθίζεται από το απρόβλεπτο, χάνει τη σύνδεση με το Απόλυτο, αντιστρέφεται προς τα έξω και αρχίζει να χρησιμοποιείται για τον αντίθετο σκοπό αυτού που προοριζόταν αρχικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα «κακά» ξόρκια «υπάρχουν» ανάποδα.

  Ως μέρος της διαδικασίας εξερεύνησης όλων των πιθανών δυνατοτήτων, το Σύμπαν χωρίστηκε σε αρκετά επίπεδα / διαστάσεις (φυσικό, πλασματικό, αιθερικό, αστρικό, κ.λπ.), καθένα από τα οποία περιλάμβανε διάφορες ποσότητες απρόβλεπτου:


   Σε αυτό το γράφημα, όσο υψηλότερο είναι το πεδίο, τόσο μικρότερο είναι το απρόβλεπτο που περιέχει. Όλη η υπάρχουσα Δημιουργία δημιουργείται πρώτα στο υψηλότερο επίπεδο και στη συνέχεια διοχετεύεται προς τα παρακάτω πεδία ένα προς ένα. Όλη η φυσική ύλη έχει πέσει μέσα από όλα τα πεδία πριν γίνει φυσική.
  Η διακεκομμένη γραμμή στο νοητικό (Mental) πεδίο είναι η λεγόμενη μεμβράνη Buddhi Manas, η οποία σηματοδοτεί τη μετατόπιση όπου το ποσό του απρόβλεπτου γίνεται τόσο υψηλό ώστε η πραγματικότητα μετασχηματίζεται αρκετά έντονα. Κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή, το κακό έχει υπάρξει δυνατό. Πάνω από εκείνη τη διακεκομμένη γραμμή, δεν υπάρχει αρκετό απρόβλεπτο για το κακό ώστε να είναι εφικτό, έτσι αυτά τα ψηλότερα επίπεδα ήταν πάντα βασίλεια του καθαρού Φωτός και της Αγάπης.

   Η ύλη διασταλάζεται προς τα κάτω στα πεδία με τη μορφή Κώδικα του Φωτός, που περιέχει τις πληροφορίες για τη Θεία Βούληση. Όσο περισσότερο απρόβλεπτο υπάρχει σε ένα επίπεδο, τόσο περισσότερο αυτή η ροή του Φωτός φιλτράρεται. Επομένως, τα χαμηλότερα πεδία στα οποία κατοικούμε τώρα (φυσικά κ.λπ.), έχουν λάβει μόνο φιλτραρισμένο Φως, όχι ολόκληρο το φάσμα, ειδικά σε αυτόν τον πλανήτη, όπου το κακό έχει ενισχύσει αυτά τα φίλτρα. Ως εκ τούτου, η πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ περιέχει πολλές στρεβλώσεις και δεν αντιστοιχεί πολύ στην Αρχική Βούληση του Ενός.

   Το Ένα είναι καθαρό Φως και Αγάπη και δεν έχει κανένα κακό στη φύση Του και επομένως δεν σκόπευε ποτέ να συμβεί κακό, δεν φαντάστηκε καν ότι θα μπορούσε να συμβεί. Όταν είδε ότι συνέβη το ατύχημα του κακού, Το Ένα δημιούργησε ένα σύστημα για να διορθώσει την ανωμαλία, να μετατρέψει όλα τα κακά πίσω στο Φως και να επανασυνδέσει όλα το απρόβλεπτο με τη Θεία Βούληση. Αυτό το σύστημα είναι η Μετατροπή AN.

ΑΝ Αστρική Πύλη
   Η Μετατροπή ΑΝ είναι ένα σύστημα άμεσης μετάδοσης του Φωτός που παρακάμπτει τα φίλτρα του απρόβλεπτου και επομένως μεταδίδει τη ροή του Φωτός στην πληρότητα του, σε όλη τη διαδρομή προς τα κάτω. Αυτό επιτρέπει στη Θεία Βούληση να μεταδοθεί από το Φως, στην πυκνή ύλη όλων των πεδίων, μετασχηματίζοντας, θεραπεύοντας και επανασυνδέοντας όλη την πραγματικότητα πίσω με Το Ένα. Αυτό το σύστημα Μετατροπής AN μετατρέπει προοδευτικά το Σύμπαν σε μια πραγματικότητα, όπου Το Ένα είναι πανίσχυρο. Όταν η μετατροπή ΑΝ είναι πλήρης, το σύμπαν θα είναι μια ακριβής κατοπτρική εικόνα του ενός.

Αυτό το σύστημα Μετατροπής AN αγκυροβολήθηκε σε αυτόν τον πλανήτη στις 4 Απριλίου 2012:


Και τέθηκε σε λειτουργία σε αυτόν τον πλανήτη στις 21 Δεκεμβρίου 2012:


  Η βασική άγκυρα για την Μετατροπή AN είναι η αστρική πύλη ΑΝ, που βρίσκεται στο κεντρικό αστέρι της ζώνης του Ωρίωνα. Το αρχικό ατύχημα που δημιούργησε το κακό συνέβη στο Ωρίωνα και επομένως ο αστερισμός έγινε το κεντρικό σημείο για τη μεταστοιχείωση του σκότους. Η ΑΝ αστρική πύλη ήταν πάντα μια πύλη του Φωτός, και μέσα από αυτή την πύλη, πολλές ψυχές κατέβηκαν από τα πεδία πάνω από το Buddhi Manas, κάτω στα πεδία κάτω από αυτό. Αυτές οι ψυχές είναι οι επονομαζόμενοι αστρικοί σπόροι, οι οποίοι ήρθαν με σκοπό να βοηθήσουν στην αγκύρωση του Φωτός στα κατώτερα επίπεδα και να μετατρέψουν τη δυαδικότητα πίσω στην Ενότητα. Κάθε αστρικός σπόρος κατέχει κλειδιά για τη Μετατροπή AN.

Κατά τη διάρκεια των ενσαρκώσεων τους στη Γη, οι αστρικοί σπόροι έχουν κατασκευάσει πολλούς καθρέφτες της ζώνης του Ωρίωνα σε ολόκληρο τον πλανήτη, για να συνδεθούν με την ΑΝ αστρική πύλη:

Ζώνη Ωρίωνος

   Η Μετατροπή ΑΝ θα σταματήσει αποτελεσματικά τη δυαδικότητα και θα μεταμορφώσει ολόκληρη την πραγματικότητά μας σε ένα Σύμπαν καθαρού Φωτός και Αγάπης, όπου η αφθονία, η χαρά και η ευδαιμονία είναι η κατάσταση που υφίστανται άνευ όρων. Είμαστε άγκυρες της μετατροπής ΑΝ μέσω της χρήσης της ελεύθερης βούλησής μας για να επιλέξουμε το Φως. Με αυτόν τον τρόπο ευθυγραμμίζουμε την κβαντική πραγματικότητα έτσι ώστε να μπορεί να λάβει την μετατροπή ΑΝ, και προοδευτικά να θεραπευτεί όλη η Δημιουργία. Μπορούμε να συνδεθούμε με την αστρική πύλη AN με διαλογισμό και επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον αρχέγονο ήχο AN, σαν να χρησιμοποιούμε τον ήχο OM, για να καλέσουμε την Μετατροπή AN.

Απελευθέρωση Τώρα!ΚΕΙΜΕΝΟ: Untwine