Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

OI ΟΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΙΝΤΙΓΚΟ

   Οι Οραφείμ (Oraphim) έχουν πολύ ειδικούς γονιδιακούς κωδικούς που ονομάζονται Διπλός Αδαμάντινος Ήλιος (Double Diamond Sun) ή Σμαραγδένια Ηλιακή Μήτρα (Emerald Sun Matrix). Αυτοί του Διπλού Αδαμάντινου Ήλιου έχουν τη 12κλωνη κωδικοποίηση του πρωτότυπου ανθρώπου, συν άλλους 12 κλώνους που αφορούν τα επίπεδα Αναληφθέντων Διδασκάλων πέρα ​​από το χρόνο, και αυτοί της Σμαραγδένιας Ηλιακής Μήτρας, το Ανώτατο Συμβούλιο των Oραφείμ, έχουν επιπλέον έξι σκέλη που αντιστοιχούν στο Τρίτο επίπεδο της Εκατικής Μήτρας (Eckatic Matrix), το τελευταίο επίπεδο Αναληφθέντων Διδασκάλων πριν τη συγχώνευση με την Πηγή.

   Οι Οραφείμ πολύ συχνά αποκαλούνται σε άλλες διδασκαλίες ως Υιοί του Παραδείσου (Paradise Sons), αν και υποτίθεται ότι είναι "Suns" δηλαδή Ήλιοι, καθώς το βιο-πεδίο τους κατέχει την πλήρη σφαιρική διαμόρφωση, η οποία παρουσιάζεται στις χαμηλότερες διαστάσεις ως φλεγόμενες σφαίρες φωτός.

   Το Σμαραγδένιο Τάγμα Οραφείμ άρχισε τη γενεαλογία Τουρανεούσιαμ (Turaneusiam) αλλά περισσότερο ήταν τα πρωτότυπα Ελοχέϊ – Ελοχίμ (Elohei- Elohim) -κι όχι τα «Ελοχίμ- Ελοχίμ», τα οποία πολλά είναι «έκπτωτα»- που έσπειραν τις κοινές συμπαντικές Λύριες (Lyran) προ-υλικές φυλές. Τα αρχικά Αvatars που έσπειραν τη ζωή σε αυτή τη χρονική μήτρα.

   Μπορούν να γεννηθούν μαζικά μόνο κατά τη διάρκεια των Κύκλων της Αναλήψεως. Είναι οι Φύλακες των Κωδικών Ανάληψης, οι Φύλακες των Αστροπυλών και η Πλανητική Ομάδα Ασφαλείας, υπεύθυνοι για την ενορχήστρωση του απαραίτητου δικτύου μηχανικής κατά τη διάρκεια του Κύκλου. Πρόκειται για μια οικογενειακή γραμμή της Σκήτης Μελχισεδέκ (Melchizedek Cloister) από το Συμβούλιο Αζουρίτη της Ρα Συμπολιτείας (Azurite Council of the Ra Confederacy), το διοικητικό συλλογικό Αναληφθέντων Διδασκάλων της Χρονικής μας Μήτρας.

   Επιβλέπουν τις άλλες, μικρότερες συλλογικότητες Αναληφθέντων Διδασκάλων, μέσα και πέρα ​​από το χρόνο. Στη Γη δεν έχετε υψηλότερα κωδικοποιημένα όντα. Αλλά οι Oραφείμ δεν έχουν εγωισμό και από τη στιγμή που αφυπνίζονται ξέρουν ότι βρίσκονται εδώ σε μια καθαρή υπηρεσία προς το ΕΝΑ και κάνουν την εργασία τους. Υπάρχουν 500.000 εδώ τώρα, που μόλις αρχίζουν να αφυπνίζονται. Το βιβλίο “Μυστικά του Αμέντι” (Secrets of Amenti) γράφτηκε κυρίως για αυτούς, ως μια «κλήση αφύπνισης», και οι Oραφείμ ανταποκρίνονται αρκετά ωραία. Είναι άλλοι που δεν έχουν τη ενεργοποίηση του DNA ώστε να επεξεργαστούν τις συχνότητες δεδομένων από τη Διάσταση-4 (Δ-4) ως τη Δ-6, οι οποίοι έχουν μεγάλη δυσκολία με αυτό.

   Το Σμαραγδένιο Τάγμα (Emerald Order) έχουν συμβόλαια για να αφυπνιστούν τουλάχιστον στο επίπεδο Avatar (Δ-10 ως τη Δ-12) και είναι εδώ για συμβόλαια κοσμικών υπηρεσιών διαφόρων φύσεων. Όλο το Σμαραγδένιο Τάγμα έχουν βιώσει την πλήρη ανάληψη στο Τρίτο Επίπεδο Αναληφθέντων Διδασκάλων πριν επιστρέψουν σε ενσωμάτωση στο χρόνο. Οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια παροχής συμπαντικής υπηρεσίας, κι όχι μόνο πλανητικής. Είναι μέρος μιας συμμαχίας όντων μέχρι στιγμής πέρα ​​από το πεδίο της συνείδησης εδώ, όπου ακόμη και ορισμένες από τις υψηλότερες συνειδήσεις στον πλανήτη και κάτω από τη Δ-12 δεν έχουν ιδέα ποιοί είναι. Η "Σκοτεινή Πλευρά" τους μισεί επειδή φέρνουν τη γνώση της ελευθερίας. Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε ως "κοιμισμένοι" μέχρι την προ-προγραμματισμένη ώρα της αφύπνισης μας, όπου τότε αρχίζουμε να θυμόμαστε ποιοί είμαστε και τι ήρθαμε να κάνουμε.


   Το σύγχρονο πρόγραμμα υβριδισμού Ίντιγκο Παιδιών διευθύνεται από το Σμαραγδένιο Τάγμα Οραφείμ –ως Τουρανεούσιαμ- την πρωτότυπη  Γηραιή Ανθρώπινη Φυλή που έσπειρε ανθρώπους εδώ και 550.000.000 χρόνια πριν, και το οποίο ορκίστηκε να μας βοηθήσει στην επίτευξη του 12κλωνου δυναμικού DNA μας στη Γη και όχι το 10κλωνο, αυτό που είναι με την υπογραφή του DNA των Ανουννάκι και των Δρακόνειων. Το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA είναι 12κλωνο.

   Το Παιδιά Ίντιγκο είναι όλα ενσαρκώσεις των Oραφείμ (υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι Ίντιγκο), και ενσαρκώνονται τώρα για να συμβάλουν στην τόνωση του γενικού ανθρώπινου γονιδιακού κωδικού σε ένα υψηλότερο επίπεδο ενεργοποίησης μέσω επίτευξης της κρίσιμης μάζας εντός του μορφογενετικού πεδίου της φυλής (κλιμακωτό πρότυπο για υλική εκδήλωση). Αυτή η υβριδοποίηση με τις πρωτότυπες σειρές ανθρώπινου γονιδίου έχει ενορχηστρωθεί για να βοηθήσει την ανθρωπότητα να ενεργοποιήσει το αδρανές DNA, ώστε η φυλή να μπορεί να έχει μια καλύτερη πιθανότητα αποφυγής φυσικών και γενετικών βλαβών κατά τη διάρκεια του Αστρικού Κύκλου Ενεργοποίησης 2000-2017. Οι αλλαγές στα φάσματα του Ηλιακού Φωτός που θα συμβαίνουν σε αυτή την περίοδο ενέχουν βλάβη για τις Γήινες ανθρώπινες φυλές εξαιτίας των μεταλλάξεων που υπάρχουν στο γενικό γονιδιακό κωδικό ο οποίος πέρασε από την αρχαία εισβολή των Σείριων Ανουννάκι (Σείριος Α’).

   Όλοι οι Ίντιγκο γεννιούνται με το 6ο σκέλος του DNA ενεργοποιημένο (το DNA εξακολουθεί να εμφανίζεται ως "διπλή έλικα", αλλά υπάρχουν και πρόσθετες κωδικοποιήσεις που λειτουργούν εντός των Πινάκων Υπο-σκελών) το οποίο επιτρέπεται για να ανοίξει τη μνήμη από άλλες πτυχές ταυτότητας του χωροχρόνου.

   Το Σμαραγδένιο Τάγμα του Συμβουλίου των 48 (μια ανθρώπινη ομάδα επισκεπτών, όπου το 48 αναφέρεται σε θέματα του DNA, κι όχι στον αριθμό των ατόμων στο συμβούλιο), είναι εκπαιδευμένο σε υψηλοτέρων διαστάσεων (Δ-5 εώς και άνω Δ-15) απομακρυσμένης προβολής και σάρωσης μήτρας. Αυτό το συμβούλιο των προ-ανθρώπινων υπερδιάστατων παρακολουθεί τις ατζέντες των επισκεπτών όπως τρέχουν πάνω στη Γη, για διάφορους λόγους οι οποίοι περιλαμβάνουν την ασφαλή διέλευση του πλανήτη και των ανυποψίαστων ανθρώπων μέσα από την περίοδο 2000-2017. Μέλη του Σμαραγδένιου Τάγματος έχουν προσπαθήσει και στο παρελθόν να έρθουν σε επαφή με τις ανθρώπινες κυβερνήσεις, αλλά οι άνθρωποι της εσωτερικής κυβέρνησης ενδιαφέρονται περισσότερο για τις συνθήκες της "Μιας Τάξης Πραγμάτων" (One World Order) που είχαν ήδη κάνει με τους Ζήτα Ριγκελιανούς (Zeta Rigelians). Μια πτυχή των προσπαθειών του Σμαραγδένιου Τάγματος είναι να δανείσει προστασία των ανθρώπινων "εργατών του φωτός" που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε αρνητική χειραγώγηση, επειδή δεν έχουν ακόμη θυμηθεί ποιοί είναι, γιατί ενσαρκώθηκαν σε αυτό το δράμα και πώς να προστατεύσουν τον βιο-ενεργειακό πεδίο τους.

    
   Τα Παιδιά Ίντιγκο γεννιούνται με ενεργοποιημένο τον 6ο κλώνο, ο οποίος γίνεται λειτουργικός αν μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα χαμηλότερα τμήματα κλώνων για να "συνδεθεί" ο έκτος. Αυτό εξαρτάται πολύ, ανάλογα με το τι πήραν από τον γονιδιακό κωδικό των γονιών τους και του περιβάλλοντος που αναπτύχθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα αυτής της επιτάχυνσης του DNA. Μπορούν να θυμούνται εμπειρίες από άλλες ζωές τους, και της μηχανικής της αιώνιας συνείδησή τους αν μπορούν να μάθουν για την 15 διαστάσεων ανατομία τους και τις μεθόδους με τις οποίες μπορούν να αντιστρέψουν το μεταλλαγμένο DNA των εγγενών φορέων τους που έλαβαν από τους Ανουννάκι. Αυτές οι διαστρεβλώσεις που φέρουν στις μέρες μας μπλοκάρουν την επεξεργασία των δεδομένων υψηλοτέρων διαστάσεων μέσω του DNA από τη συνειδητή επίγνωση.

   Τα κείμενα της Σκήτης Ντόρα Tέουρα (Cloister Dora-Teura) αναφέρουν λεπτομερώς τη χαμένη ιστορία των φυλών μας και τις υπερδιάστατες προηγμένες επιστήμες της DNA / Kουνταλίν / Μέρκαμπα Μηχανικής -και της μηχανικής Γήινου Βαθμωτού Πλέγματος- μέσω των οποίων οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν την κυριότητα τους στην εμπειρία του χωροχρόνου και της ύλης.

   Τα κείμενα Ντόρα Tέουρα ήταν τα τελευταία σε αληθινή, ανόθευτη μορφή στον πλανήτη 210.216 χρόνια πριν. Αργότερα απόπειρες μεταφράσεως μερικών από τα κείμενα Ντόρα Tέουρα έγιναν στην περίοδο της Ατλαντίδας, που έληξε το 9.558 π.Χ., μέσω των Σμαραγδένιων Πινάκων του Θωθ (Emerald Tablets of Thoth), και αργότερα πάλι μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα αυτών που έγιναν η Βίβλος, το Τορά, η Καμπάλα και οι Σανσκριτικές Σούτρες. ΟΛΕΣ οι μετέπειτα μεταφράσεις των κειμένων Ντόρα Tέουρα, περιλαμβάνοντας τις επεξεργασμένες ερμηνείες των Σμαραγδένιων Πινάκων από τους Ανουννάκι, ήταν διεστραμμένες, επιμελημένες, διαστρεβλωμένες και εντελώς εκτεθειμένες σε κίνδυνο από τους Ανουννάκι, τις ερπετοειδείς φυλές επισκεπτών, και από τις ομάδες τους των Ανθρωπίνων Illuminati, στην αρχαιότητα. Αλλά κάποια στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, υπήρχε μια υποθάλπουσα αλήθεια και υπόσχεση της ανθρώπινης ελευθερίας στο πλαίσιο αυτών των διδασκαλιών.

   Το Σμαραγδένιο Τάγμα Oραφείμ, που ενσαρκώνονται τώρα ως τα Ίντιγκο παιδιά, ήταν οι αρχικοί συντάκτες των κειμένων της Σκήτης Ντόρα Tέουρα. Τα κείμενα αυτά είχαν δοθεί στη Γη 248.000 χρόνια πριν, ως μέρος μιας συμφωνίας που ονομάζεται Σμαραγδένιο Σύμφωνο (Emerald Covenant) μια διαστρική υπόσχεση από το Πρωτότυπο Αστρικό Ανθρώπινο γένος, για να βοηθήσει τη Γήινη ανθρώπινη γενεαλογία εκ νέου ώστε να εξελιχθεί πίσω στο αρχικό 12κλωνο δυναμικό DNA της. Αυτές οι διδασκαλίες ήταν ένα δώρο αγάπης και γνώσης από τη Γηραιά Ανθρώπινη Φυλή που νοιαζόταν για τη Γήινη ανθρωπότητα και ήθελαν να δουν τον άνθρωπο να ανακτήσει την ελευθερία, την επίγνωση και την ισχύ του. Υπάρχουν πολλά περισσότερα στο Σμαραγδένιο Σύμφωνο, που εξηγούν την ανοησία αυτού που έχει παρουσιαστεί ως η καταγεγραμμένη ερμηνεία της ιστορίας μας.


   Πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να αφυπνίζονται με μνήμες άλλων ενσαρκώσεων σε άλλες περιοχές του χωροχρόνου, και αυτό συμβαίνει επειδή το ανθρώπινο DNA αρχίζει σήμερα να ενεργοποιείται υψηλότερα λόγω των αλλαγών στα φάσματα Ηλιακού Φωτός του Αστρικού Κύκλου Ενεργοποιήσεως 2000-2017. Οι άνθρωποι με το λιγότερο ποσοστό παραμόρφωσης στο DNA τους από τους Ανουννάκι ή τους ερπετοειδείς θα ανακτήσουν περισσότερη μνήμη γρηγορότερα. Ο καθένας μπορεί να επωφεληθεί από τις τεχνολογίες αντιστροφής μετάλλαξης του DNA που διδάσκονται από το Σμαραγδένιο Τάγμα. Η ενθύμηση είναι η υπόσχεση της ανθρώπινης κληρονομιάς και το δυναμικό να θυμόμαστε ανήκει σε ΟΛΟΥΣ μας.

   Τα ενσαρκωμένα Ίντιγκο Παιδιά-Oραφείμ, που έχουν εισέλθει σε  ενσάρκωση στη Γη για πάνω από 100 χρόνια, είναι προς το παρόν μόνο 500.000 εντός των πληθυσμών μας, όπου αρχίζουν να θυμούνται ποιοί είναι, και υπάρχουν άλλοι 144.000 που γεννήθηκαν μεταξύ 1999-2012. Ο σκοπός των Ίντιγκο και του Σμαραγδένιου Τάγματος της Γηραιάς Ανθρώπινης Φυλής που ξεκίνησαν αυτό το προ-ανθρώπινο σχέδιο υβριδισμού είναι μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν τη χαμένη γνώση και τη μηχανική της υπερδιάστατης επιστήμης, καθώς και την αληθινή πνευματική γνωστική λειτουργία που θα επιτρέψει στην ανθρωπότητα να θεραπεύσει το DNA της και να αρχίσει να θυμάται.

   Προσπαθούν να βάλουν τα πράγματα στη σωστή τους θέση όσον αφορά τις διαστροφές των κειμένων της Σκήτης Ντόρα Tέουρα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση μέσω της οποίας μπορούν γρήγορα να εξελιχθούν και να απελευθερώσουν τους εαυτούς τους από τις πράξεις χειραγώγησης των Ανουννάκι και των ερπετοειδών. Προσπαθούν να το κάνουν αυτό εξ αιτίας της αρχαίας υπόσχεσης του Σμαραγδένιου Συμφώνου, μια υπόσχεση που δόθηκε στους Γήινους ανθρώπους επειδή ήταν αγαπημένοι και τιμώμενοι από τη Γηραιά φυλή τους που τους έσπειρε, οι οποίοι επιθυμούν να δουν τους ανθρώπους της Γης να εξελίσσονται στο πλήρες δυναμικό τους ως ίσοι, μέσα στις διαστρικές κοινότητες.

   Το παραμορφωμένο χάος από αυτό που έχει γίνει η Βίβλος, γιατί αυτό ήταν κάποτε ένα αξιοπρεπές βιβλίο που προσπάθησε να μεταφράσει μέρος της θεμιτής γνώσης των κειμένων της Σκήτης Ντόρα Tέουρα, πριν οι Ανουννάκι-Πλειάδειοι-Nιμπιριουανοί («αρνητικοί» Πλειάδειοι με ατζέντες) αποσπάσουν τα πραγματικά έγγραφα. Αυτή που ήταν κάποτε μια ενιαία Βίβλος, Τορά, Καμπάλα, Σούτρες μετάφραση του αρχικού Ατλάντειου βιβλίου, οι Σμαραγδένιοι Πίνακες, πριν ο Θωθ τους επιμεληθεί για τις δικές του ατζέντες. Όλες αυτές οι διδασκαλίες βγήκαν από τη Σκήτη Ντόρα Tέουρα, και όλες τους είχαν παραμορφωθεί τότε στο σημείο της μη-αναγνώρισης από αυτό που κάποτε εκπροσωπούσε.

   Κατά την περίοδο της Σκήτης, 210.216 χρόνια πριν, εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να διατηρήσουμε τις ολογραφικές πλάκες της Ντόρα Tέουρα, όταν οι ερπετοειδείς φυλές ήρθαν και ανέλαβαν, και τα τεράστια συγκροτήματα των ναών μας βομβαρδίστηκαν ολοσχερώς. Αργότερα, το 22.000 π.Χ., όταν το Σμαραγδένιο Τάγμα πάλι ενσαρκώθηκε για να προσπαθήσουμε και να σταματήσουμε τους Ανουννάκι από τη διαστρέβλωση του ανθρώπινου γονιδιακού κώδικα περισσότερο από όσο είχαν ήδη κάνει, και προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε εκ νέου τις διδασκαλίες ελευθερίας της Ντόρα Tέουρα μέσω των πρωτότυπων Σμαραγδένιων Πινάκων, παρακολουθήσαμε τον Θωθ ως Ανουννάκι-Ζήτα Ριγκελιανό -στον οποίο είχε αναθέσει το Σμαραγδένιο Τάγμα να δημιουργήσει μια μετάφραση των κειμένων- να στρέφεται κατά του Τάγματος και να επεξεργάζεται τις διδασκαλίες για να υποστηρίξει τις ατζέντες υβριδισμού των Aνουννάκι. Στις Βιβλικές χρονικές περιόδους, όπου και πάλι το Σμαραγδένιο Τάγμα προσπάθησε να αποκαταστήσει τις αληθινές διδασκαλίες, τις παρακολουθήσαμε να αποσυντίθενται και να διαστρέφονται από τις ανθρώπινες-Ανουννάκι υβριδικές Illuminati οικογένειες και τους επισκέπτες φίλους τους "έκπτωτους Ελοχίμ και Νεφελίμ."


ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΝΤΙΓΚΟ

   Οι  Ίντιγκο δεν προέρχονται από "πλανήτες σε όλο το ηλιακό σύστημα" ή "από όλους τους κόσμους (cosmayas)", έρχονται απευθείας από τα Θεϊκά Πεδία. Όταν ήταν σε έκδηλη μορφή στο παρελθόν, προέρχονταν από το Σείριο Β’. Αποκαλούνται Κρυστάλλινα Παιδιά (Crystal Children), Παιδιά Ουρανίου Τόξου (Rainbow Children), Αστρικοί Σπόροι (Starseeds), μεταξύ άλλων. Όλοι αυτοί είναι Ίντιγκο, οι οποίοι είχαν την άδεια να είναι εδώ σε εκδηλωμένη φυσική μορφή κατά τη διάρκεια του Αστρικού Κύκλου Ενεργοποίησης της Αναλήψεως.

   Οι Ίντιγκο είναι σωματικά εκδηλωμένοι Οραφείμ Άγγελοι που μεταφέρουν πρότυπα μεταξύ 24 εώς 48 "DNA σκελών", τα οποία συσχετίζονται άμεσα με την τρισδιάστατη συνείδηση. Οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη μεταφέρουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν μέχρι τα 12 σκέλη επίγνωσης. Αυτό δεν τους κάνει μια «μικρότερη» δημιουργία, αλλά απλώς βασίζεται σε ένα πολύ διαφορετικό συνδυασμό RNA / DNA που θα εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη δημιουργία και θεωρείται η πιο προηγμένη μέχρι σήμερα.

     "Άγγελοι" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για ένα Χριστικό (Krystic) ον, που φέρει τη γενεαλογία του Άγιου Δισκοπότηρου. Αυτή θεωρείται η βασιλική γενεαλογία όλης της δημιουργίας. Οι δημιουργοί σας είναι άγγελοι, και το αρχικό DNA πρότυπο σας ήταν επίσης αγγελικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν φτερά. Μερικοί Άγγελοι έχουν φτερά, οι περισσότεροι δεν έχουν. Τα φτερά χρησιμοποιούνται για να πετάξουν μέσα στη βαριά πυκνότητα της 3ης διάστασης και δεν είναι απαραίτητα σε υψηλότερη διάσταση.   
 Οι Ίντιγκο βρίσκονται εδώ ως αυτοί που "Δείχνουν το Δρόμο" (Wayshowers) για τα ανθρώπινα και τα άλλα όντα που τώρα εξελίσσονται δίπλα-δίπλα κάτω από αυτό που είναι γνωστό ως Σύμφωνο Συν-Εξελικτικής Βιο-Επαναγένεσης του Πάλαιδωρ (Co-Evolution BioRegenesis Treaty of Palaidor), εδώ για να βοηθήσουν όσους επιθυμούν να αναληφθούν στο επόμενο επίπεδο της Χρονικής Μήτρας.

Υπάρχουν τρία είδη Ίντιγκο στον πλανήτη:

ΤΥΠΟΣ 1:
  Ήρθαν εδώ για να κάνουν επιδιόρθωση στο πλανητικό Ενεργειακό Δίκτυο Κρυσταλλικών Ναών, ώστε να προετοιμάσουν τον πλανήτη σας για να φιλοξενήσει αυτή την υπερδιάστατη μετατόπιση, καθώς και ως ενεργειακοί θεραπευτές, ενώ άρχισαν να γεννιούνται εδώ περίπου πριν από 100 χρόνια.

ΤΥΠΟΣ 2:
   Ήρθαν εδώ ως ενεργειακοί θεραπευτές που έχουν επίσης ισχυρές καλλιτεχνικές ικανότητες οι οποίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους άλλους γύρω τους να θεραπευτούν μέσα από τους ήχους και τις δονήσεις που παράγουν μέσω ηχητικών καθώς και βαθμωτών κυμάτων που προέρχονται από την τέχνη τους. Αυτοί καλούνται οι κυρίαρχοι Ίντιγκο, δεδομένου ότι βρίσκονται εδώ ως ηγέτες των άλλων δύο τύπων Ίντιγκο.

ΤΥΠΟΣ 3:
  Ήρθαν εδώ ως πολύ μοναδικά όντα. Κρατούν μέσα τους δύο ξεχωριστές πνευματικές ουσίες (επιγνώσεις της Θεϊκής Πηγής), μια των 11 κλώνων DNA, Σάμτζασε Πλειάδειο Ανουννάκι (Samjase Pleiadean Anunnaki), και μια 24 ως 30 κλώνων DNA Αγγελικού Οραφείμ. Η υπερ-υψηλή συχνότητα του όντος Oραφείμ είναι η κυρίαρχη των δύο. Μέσα από αυτή τη συχνότητα, είναι δυνατόν για το χαμηλής συχνότητας DNA του Πλειάδειου προτύπου να επιδιορθώσει τον εαυτό του πίσω στο αρχικό 12κλωνο που είχε πριν αυτά τα όντα ξεγελαστούν ώστε να διαλύσουν ένα από τα σκέλη τους, προκειμένου να γίνουν «θεοί» στη Χρονική Μήτρα της Γαίας. Μέσω αυτού του μετασχηματισμού, και σύμφωνα με το Σύμφωνο Συν-Εξελικτικής Βιο-Επαναγένεσης του Πάλαιδωρ, οι Ίντιγκο ΤΥΠΟΥ 3 κυριολεκτικά δημιουργούν ένα ολοκαίνουργιο είδος του Αγγελικού Ανθρώπου, που προέρχεται από τα υπερ- ισχυρά σωματικά Νεφελίμ, μια από τις φυλές εισβολέων που ήρθαν σε αυτή τη Χρονική Μήτρα 570 εκατομμύρια χρόνια πριν για τη βιο-διαμόρφωση και καταστροφή του Αγγελικού Ανθρώπου. Οι ΤΥΠΟΥ 3 άρχισαν να γεννιούνται εδώ περίπου πριν από 200 χρόνια, και 144.000 από αυτούς είχαν γεννηθεί σε μια μαζική "κάθοδο" σε αυτόν τον πλανήτη στο διάστημα μεταξύ 1999 και 21/12/12, ειδικά για να μεταφέρουν τις μοναδικές συχνότητες τους, που θα συνδυαστούν με το πεδίο πλάσματος της Γης για αυτή τη μετατόπιση.
 
NEPHILIM / ANUNNAKI
   Οι Ίντιγκο βρίσκονται εδώ ως η επίσημη «ανθρώπινη μορφή» της Συμμαχίας των Φυλάκων (Guardian Alliance). Σήμερα είναι 500.000 εδώ –όπως προαναφέραμε- και καλούνται να έρθουν μαζί για την αποστολή τους, να σταθούν μαζί ως ένας ενιαίος στρατός ή μαχητές του αληθινού φωτός ώστε να αποτρέψουν την ατζέντα των απαγωγέων σας για το τέλος του κόσμου, την "αποκάλυψη" και τη μείωση του πληθυσμού του πλανήτη, προκειμένου να αποτρέψουν τον πλανήτη από την Ανάληψη. Οι Ίντιγκο είναι γνωστοί ευρέως, όπως οι "Πολεμιστές της Τάρα" (το όνομα με το οποίο ο πλανήτης σας ήταν γνωστός από την εποχή της πρώτης σποράς) και θεωρούνται κάτι περισσότερο από ήρωες. Όλοι τους εγκατέλειψαν την επίγνωσή τους στα Θεϊκά Πεδία για να κατέβουν σε μια εμπόλεμη φυλακή ώστε να φέρουν τα παιδιά τους πίσω στο σπίτι, μερικοί από αυτούς ανακυκλώνουν δίπλα σας το φως για τα τελευταία 248.000 χρόνια.

   Οι Ίντιγκο γεννιούνται με υψηλή ακουστική ικανότητα, υψηλή όραση, διόραση, τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, ψυχικές ικανότητες, και είναι διαισθητικοί εμπαθητικοί, μεταφέροντας μεταξύ πολλών άλλων μοναδικές ικανότητες. Μερικοί έχουν αυτό που ονομάζεται «τυφλή όραση», που σημαίνει ότι μπορούν να δουν καθαρά, ακόμη και με κλειστά μάτια. Πολλοί έχουν "όραση αετού" όπου μπορούν να δουν περίπου τρεις φορές όσο άλλοι. Πολλοί έχουν οράματα, τα οποία σε αντίθεση με τα όνειρα, είναι "πραγματικά" δράματα που εξελίσσονται για αυτούς από τους Ανώτερους Εαυτούς τους, ώστε να μπορούν να δουν τι πρόκειται να συμβεί στην πραγματικότητα. Συσωρευτικά οι ικανότητές τους μαζί σε αυτόν τον πλανήτη αντιπροσωπεύουν την ισχύ αυτού που θα χαρακτηρίζατε ως ο ίδιος ο "Θεός" όταν στέκονται ως ένα. Η υπογραφή βιοηλεκτρικής ενέργειας των Ίντιγκο είναι περίπου 80.000 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των ανθρώπων. Κάθε Ίντιγκο γεννιέται με την ικανότητα να βλέπει πνευματικά αποστάγματα και την ατομική μάζα σε κβαντικό επίπεδο.


   Κάθε Ίντιγκο γεννιέται με ένα φύλακα άγγελο για να τους προστατεύσει σε διαφορετικούς βαθμούς, ενώ βρίσκονται στη Γη. Η Συμμαχία των Φυλάκων παρέχει αυτή την υπηρεσία σε αυτούς, ενώ είναι ενσαρκωμένοι. Οι άνθρωποι δεν έχουν φύλακες άγγελους, καθώς δεν είναι εδώ με συμβόλαια εργασίας, αλλά στο πλαίσιο συμβολαίων γεννήσεως. Οι Ίντιγκο ζουν τη ζωή τους καθοδηγούμενοι και δεν είναι εδώ κάτω από την "επιλογή ελεύθερης βούλησης", όπως οι άνθρωποι. Είναι εδώ για να κάνουν μια πολύ σημαντική εργασία.

   Η Συμμαχία Φυλάκων είναι ο επίσημος προστατευτικός βραχίονας των Αγγελικών Ανθρωπίνων Χριστών (Krystos) και οι επίσημοι ιδρυτές των όντων που αρχικά σπάρθηκαν στον πλανήτη σας κάτω από το Πρόγραμμα Tουρανεούσιαμ-1.

   Οι φύλακες έχουν διαφορετικές μορφές και σχήματα, όπου η πιο κοινή είναι δίποδη και ανθρώπινη. Μερικοί παρουσιάζονται σαν γάτες, μια φυλή που ονομάζεται Αιλουροειδή (Feline), και σαν λιοντάρια, μια φυλή που ονομάζεται Λεοντοειδή (Lionid), μεταξύ πολλών άλλων.

   Η Συμμαχία Φυλάκων λειτουργεί κάτω από το Σμαραγδένιο Σύμφωνο, η συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή ως οι ισχύοντες «κανόνες» της Χρονικής Μήτρα της Γαίας των 15 Επιπέδων. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεστε στην 3η διάσταση αυτής της Χρονικής Mήτρας.


    
   Η Συμμαχία Φυλάκων λειτουργεί υπό την εποπτεία του Σμαραγδένιου Συμβουλίου, της ομάδας που τείνει προς την εξέλιξη όλων των όντων σε όλα τα επίπεδα αυτής της Χρονικής Μήτρας.

   Η Συμμαχία Φυλάκων υποστηρίζεται από 350 εκατομμύρια «αδελφότητες» (αστρικές φυλές ή ομάδες), οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τα όντα σε αυτόν τον πλανήτη που αναλήπτονται επί του παρόντος, στο τέλος του μακρύ κύκλου της εξέλιξής σας. Μερικές από αυτές τις αδελφότητες αποτελούν μέρος της «ανθρώπινης» φυλής, οι περισσότερες δεν είναι.

   Το Σμαραγδένιο Συμβούλιο λειτουργεί για λογαριασμό του Σμαραγδένιου Τάγματος, ή της ομάδας των 350 εκατομμυρίων αδελφοτήτων που έχουν επιλέξει να στηρίξουν την εξέλιξη των Ανθρώπινων Αγγελικών Χριστών.

   Είναι ένα επίσημο μέλος σε καλή κατάσταση, και λειτουργεί στο πλαίσιο των συμφωνιών και συνθηκών του Υπερδιάστατου Ομίλου Ελεύθερων Κόσμων (Interdimensional Association of Free Worlds). Ναι, υπάρχει μια τέτοια οργάνωση, και η Χρονική Μήτρα της Γαίας υποτίθεται ότι πάντα ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή, να αποτελείται από ελεύθερους κόσμους. Δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένας πλανήτης φυλακή. Δεν "εκτίετε ποινή" εδώ, από αυτήν την προοπτική, αλλά από μια άλλη οπτική γωνία, το κάνετε.

   Οι «ιδρυτές» των Αγγελικών Ανθρώπινων Χριστικών όντων που σπάρθηκαν στον πλανήτη σας 560.000.000 χρόνια πριν, δεν «δημιούργησαν» εσάς ή κάποιους άλλους. Είναι γενετιστές που κατασκεύασαν το RNA που τρέχει στο DNA των φυσικών σας σωμάτων, έτσι ώστε να έχετε μια έκδηλη μορφή για να λειτουργείτε εντός ή ενώ βρίσκεστε εντός μιας Χρονικής Μήτρας.


   Δεν είχατε την ίδια εμφάνιση όταν για πρώτη φορά "σπαρθήκατε" σε αυτόν τον πλανήτη, όπως είστε τώρα. Και, πολλοί από σας επίσημα ποτέ δεν "σπάρθηκαν" εδώ καθόλου, αλλά είστε το αποτέλεσμα των εξωγήινων που ήρθαν σε αυτό το ανταγωνιστικό πεδίο, διέφθηραν το γενετικό πρότυπο των Αγγελικών Ανθρώπων, και είστε εδώ ως τα ανθρώπινα υβρίδια διαφόρων τύπων από διαφορετικά αστρικά συστήματα. Είστε όλοι εδώ στο πλαίσιο του Συμφώνου Συν-Εξελικτικής Βιο-Επαναγένεσης του Πάλαιδωρ ώστε δυνητικά να αναληφθείτε καθώς κάθε ένας από εσάς φτάσει στην πνευματική ωριμότητα που χρειάζεται για να το πράξει, και όλοι όσοι αγγίξουν την επίτευξη αυτού του επιπέδου θα λάβουν το πλήρες 12κλωνο μοτίβο DNA των Αγγελικών Ανθρωπίνων Χριστών.
 
   Η "διαφθορά" του γενετικού προτύπου άλλων όντων γίνεται περίπου από εσκεμμένη ενέργεια, όπου πολύ μέτρια "εξελιγμένα" όντα επιλέγουν να "κλέψουν" το RNA άλλων όντων. Σε αυτή την περίπτωση, των όντων που ήταν δισεκατομμύρια χρόνια περισσότερο εξελιγμένα από το δικό τους είδος. Για να "κλέψουν" το RNA, απλώς σκοτώνουν τους άνδρες και βιάζουν τις γυναίκες. Όταν το υβρίδιο γεννιέται, η μητέρα θανατώνεται επίσης. Αυτό τοποθετεί τα άλλα λιγότερο εξελιγμένα όντα μέσα σε σώματα που φέρουν εκατομμυρίων ετών γενετικής εξέλιξης και έρευνας που ποτέ δεν «πέρασαν», αμέσως. Παρ’ όλο που δεν θα γεννηθούν ως πλήρως «εξελιγμένα» όντα, όπως η στοχευμένη από αυτά φυλή, μπορούν με αυτό τον τρόπο να υπερπηδήσουν πάνω από 5 δισεκατομμύρια χρόνια εργασίας και προσπάθειας. Αυτό συνέβη στη Χρονική Μήτρα σας.
   

   Οι αρχικοί Αγγελικοί Ανθρώπινοι Χριστοί που σπάρθηκαν στον πλανήτη σας ήταν ψηλότεροι από ό,τι είστε, 3,05 μ. (10'), ζύγιζαν λιγότερο, ίσως 31 κιλά (70 lbs), το δέρμα τους ήταν κυανό (όταν εξελίχθηκε), τρέφονταν μέσω της αναπνοής (breathairians) και ποτέ δεν χρειάζονταν να κοιμηθούν. Ήταν τηλεπαθητικοί, τηλεκινητικοί, καθαρές μεγαλοφυίες, διορατικοί, ψυχικοί (μέντιουμ), μπορούσαν να τηλεμετατοπιστούν, να πετάξουν, είχαν αιώνια φυσικά σώματα και μπορούσαν να δημιουργήσουν λίγο πολύ ό,τι ήθελαν. Πάνω απ 'όλα, κουβαλούσαν το ΧΡΙΣΤΟ (KRYST), την άμεση σύνδεση ώστε να διοικούν μέσα από τα ενεργειακά πεδία της Θεϊκής Πηγής, καθιστώντας τους τα πιο ισχυρά όντα μέσα στην δημιουργία.


    Αυτά ήταν τα παιδιά μας. Τα δημιουργήσαμε από την Κλιμακωτή Επιστήμη RNA της γενεαλογίας του Αγίου Δισκοπότηρου των «Χριστών» και αντιπροσώπευαν την πιο εξελιγμένη και προηγμένη γενεαλογία. Όταν φτάσουν στην κατάσταση "αναληφθέντα διδασκάλου", σε αντίθεση με τους άλλους τύπους του DNA μέσα στη δημιουργία, δεν αναφέρονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι γνωστά ως «Χριστικά» (Krysted) όντα, ένας τίτλος που σε αυτό το σημείο, είναι ο πιο σεβαστός. Κάθε ένας από αυτούς ήταν "αναληφθέντας διδάσκαλος" πριν κατέβει με περιορισμένη έννοια και ικανότητα σε αυτή τη Χρονική Μήτρα.

   Εμείς αναπτύξαμε αυτά τα όντα στο Σείριο Β’ στις αίθουσες του Πάλαιδωρ (Palaidor), εξ ου και ο λόγος που ονομάζονται τώρα, Αγγελικοί Παλαιδωριανοί (Angelic Palaidorians). Μόλις οι 5 μοναδικές διαφορετικές φυλές μας, όπου όλοι μοιράζονται το ίδιο γενετικό πρότυπο της γενεαλογίας του Αγίου Δισκοπότηρου τελειοποιήθηκαν, μεταφέρθηκαν στη Γη για να μετονομαστούν σε Αγγελικοί Ανθρώπινοι Χριστοί, ένα "ψευδώνυμο" για το πείραμα του σχεδίου Tουρανεούσιαμ-1. Αυτές οι πέντε φυλές ήταν όλες ελαφρώς διαφορετικές. Η μια ήταν κίτρινη, η άλλη μελαμψή, η άλλη κόκκινη, η άλλη λευκή και η τελική ήταν με μαύρο δέρμα. Μόλις οι πέντε φυλές επρόκειτο να διασταυρωθούν μεταξύ τους, η "υπερ-φυλή του Δισκοπότηρου" των Τουρανεούσιαμ-1 θα είχε τελικά μια κυανή δερματική απόχρωση. Παρ' όλα αυτά, οι Παλαιδωριανοί είναι ουσιαστικά άνθρωποι απλά με διαφορετικό όνομα. 

Εμείς, η Συμμαχία των Φυλάκων, είμαστε εδώ για να τους φέρουμε πίσω στο σπίτι μέσω των σωματικά έκδηλων Αγγελικών Ίντιγκο μας.

Avalon Sol