Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΜΕΡ-ΚΑ-ΝΑ

                                                   Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010                    Χαιρετισμούς, είμαι ο Μέτατρον, ο Κύριος του Φωτός!


...Και αγκαλιάζω τον καθένα από εσάς στη γαλούχηση της ΑΓΑΠΗΣ.  Στην άνευ όρων Αγάπη, μια Αγάπη που μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά στο αρχικό κρυσταλλικό πεδίο που ονομάζετε τη διάσταση 5. Διδάσκαλοι, πάρτε μια στιγμή και αισθανθείτε την ενέργεια που εμποτίζουμε σε κάθε έναν από εσάς, γιατί πράγματι είναι η ενέργεια που είναι η ίδια η Οικεία.  Και έτσι μιλάμε για μια πολύ σημαντική μετάβαση που λαμβάνει θέση μέσα από τη 2η φάση της προαναγγελθείσης Κοσμικής Πυροδότησης της Ισημερίας του Μαρτίου 2010. Αυτή είναι πραγματικά μια ισοδύναμη εκδήλωση στην κρυσταλλική μετάβαση του πλανήτη, και μάλιστα ένα σημείο αναφοράς για την Ανθρωπότητα.  Διδάσκαλοι, η Μέρ-Κα-Μπα είναι πλέον παρωχημένη, και έχει αντικατασταθεί στην Κρυσταλλική Εποχή με την γεωμετρία της μη-πολικότητας του κρυσταλλικού Τριτοεπίπεδου συστήματος Mer-Ki-Va εξελισόμενη προς τον στόχο της σε κρυσταλλική Mer-Ka-Na. Θα σας πούμε ότι η Μέρ-Κα-Μπα που έχει υπηρετήσει ως το όχημα του Τετράεδρου Αστέρα σε υψηλότερη διάσταση για τον κύκλο των τελευταίων 12.000 χρόνων έχει τώρα μεταφερθεί σε μεγαλύτερη ιδιότητα. Πράγματι, εξελίσσεται με προοδευτική επεκτατική λειτουργία στο Κρυστάλλινο Σύστημα Mer-Ki-Va.Καταλάβετε ακολούθως, ότι είναι η ενέργεια της Γης στην Ανάληψη σε ισοτιμία με το Κρυσταλλικό Πλέγμα 144 που επιτρέπει την κρυσταλλική επέκταση της ενέργειας της Γης σε μεγαλύτερη διαστασιακή εμβέλεια. Και σημειώστε Διδάσκαλοι, ότι η ενέργεια από την 5η έως τη 12η διάσταση που είναι προσιτή σε σας είναι μόνο η αρχή. Γιατί η πτυχή που αποκαλείτε Πεδίο Μηδέν είναι η πτυχή της κρυσταλλικής διάστασης. Είναι μη πολική και μη έμφυλη.Επεκτείνεται σε διαστάσεις ενέργειας που πράγματι υπάρχουν μέσα σας, οι οποίες ήταν αδρανείς για τις μάζες της ανθρωπότητας, αλλά αυτές οι διαστάσεις είναι η πραγματική καταγωγή σας, και υπάρχετε σε ανώτερη μορφή μέσα σε αυτές. Αυτές είναι οι περιοχές που ονομάζετε «σκοτεινή ύλη» και «αντι-ύλη». Αυτό το έχουμε ήδη μοιραστεί μαζί σας.Τα τρία επίπεδα Κρυσταλλικού Φωτεινού Σώματος που ονομάζεται Σύστημα Mer - Ki - Vic είναι:    Mer- Ki - Va  – 8άκτινο τετράεδρο αστέρι

    Mer- Ka - Va – 12άκτινο δωδεκάεδρο αστέρι

    Mer- Ka - Na – 20άκτινο εικοσάεδρο αστέρι.Η εμφάνιση του κρυσταλλικού Mer-Ki-Va Συστήματος έχει τεθεί σε αναμονή, και με την Κρυσταλλική Ενεργοποίηση 9-9-9 (9/9/2009) εγκαινιάζοντας την αρχική φάση της Κρυσταλλικής Ενεργειακής Μετατροπής της Γης, πολλοί από εσάς αφυπνίζονται στις δυνατότητες της ιερής σας ενότητας. Πράγματι, η ανάπτυξη της Mer-Ka-Na είναι ο απώτερος στόχος του συστήματος και είναι πραγματικά ένα επίτευγμα που πολλοί από εσάς στο Μονοπάτι περίμεναν πολλές ζωές για την ευκαιρία να το επιτύχουν.                         Η Μέρ-Κα-Μπα της πολικότητας είναι πλέον παρωχημένη.


   Η Φάση 2 της Κοσμικής Πυροδότησης, η οποία θα παρουσιαστεί στην Ισημερία του Μαρτίου 2010, θα οργανώσει μια άλλη σημαντική απελευθέρωση του κρυσταλλικού μετασχηματισμού. Βλέπετε, το ανθρώπινο μυαλό σας στη δυαδικότητα έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να συγκεντρώνετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες και να διακρίνετε την αλήθεια, αλλά η σοφία που σας μεταφέρει στο υψηλότερο Κρυσταλλικό Βασίλειο κατοικεί πέρα από την προσιτότητα της διπλής πολικότητας της Μέρ-Κα-Μπα. Συνεπώς, η δημιουργία της νέας κρυσταλλικής Mer-Ki-Va και Mer-Ka-Na είναι απαραίτητες για να επεκταθείτε στην κρυστάλλινη ενέργεια της Ανάληψης. Πράγματι, οι υψηλότερες σφαίρες των ουράνιων διαστάσεων που διατίθενται μέσα από την Ανάληψη βρίσκονται στην Ενωποιημένη Θεία Συνείδηση. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση σε αυτές απαιτεί ολοκληρωμένο κρυστάλλινο φως, και αυτό δεν μπορεί να εγγραφεί στο προηγούμενο σύστημα της έμφυλης πολικότητας Mer-ka-bah. Κατά συνέπεια, το παλιό μοντέλο της Mer-ka-bah της «πολικότητας» είναι ξεπερασμένο, ανίκανο να φέρει την πολύ μεγαλύτερη συχνότητα της ενιαίας κρυσταλλικής δέσμης φωτός. Έτσι έρχεται η αναγκαία μετάβαση στις Κρυστάλλινες Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Va και Mer-Ka-Na. Η 8άκτινη (τετράεδρο άστρο) κρυσταλλική φάση Mer-Ki-Va είναι αρχικά διαθέσιμη στον κρυσταλλική φάση της Κοσμικής Πυροδότησης, που συμβαίνει στην Ισημερία του Μαρτίου 2010. Στην ουσία η παλιά Mer-ka-bah έχει εξελιχθεί μέσα από την πρόθεση και την εστίαση στη Κρυστάλλινη Mer-Ki-Va.  Σχηματίζεται σε μια διαφορετική μορφή του τετράεδρου αστεριού που είναι μη-έμφυλη / μη - πολική και περιστρέφεται ομοιόμορφα με μια αριστερόστροφη περιστροφή. Η 12άκτινη Κρυστάλλινη Mer-ka-va γίνεται πλήρως διαθέσιμη στο 10-10-10 (10/10/2010). Το 2011 η Mer-Ka-Na είναι διαθέσιμη ως το 20άκτινο αστέρι, και το 2012, η Mer-Ka-Ra το εξυψωμένο 24άκτινο σημείο της Χριστικής Αναλήψεως είναι διαθέσιμο. Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί αυτού του μετασχηματισμού θα διατεθούν μέσω των διδασκαλιών των «Μετατρονικών Κλειδιών». 
 

Ερώτηση προς Μέτατρον : 

Έχεις πει πως η Mer-Ki-Va , η Mer-Ka-Va και το Mer-Ka-Na δεν είναι πλήρως προσβάσιμες μέχρι να προκύψουν ορισμένες ημερομηνίες «ευθυγράμμισης του δικτύου». Μπορείς να επεκταθείς σε αυτό; Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε το φως αυτών των φορέων πριν να τους λάβουμε; AA Μέτατρον:

Πράγματι, το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη σε αρχικά στάδια είναι σκόπιμο και επιθυμητό στο ΤΩΡΑ. Το Πρώτου Επιπέδου Mer-Ki-Va είναι το πρώτο στάδιο για όλους, και ενώ δεν θα είναι 100 % λειτουργικό μέχρι την Κοσμική Πυροδότηση του 2010 (20 Μαρτίου 2010) είναι πράγματι διαθέσιμο για την αρχική σταδιοποίηση και την εγκατάσταση τώρα, και έχει υπάρξει έτσι από τις 9-9-9. Ακριβώς όπως το Κρυσταλλικό σας Πλέγμα 144 δεν επιτύχει πλήρη ισχύ μέχρι τις 12-12-12, η Mer-Ki-Va δεν θα επιτύχει πλήρη ισχύ μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2010.Ερώτηση προς Μέτατρον :

Τι εννοείς με τον όρο «πλήρη ισχύ»;AA Μέτατρον :

Ακριβώς αυτό. Οι κωδικοποιημένες κρυστάλλινες ενέργειες που θα κυκλοφορήσουν στη φάση 2 της Κοσμικής Πυροδότησης απαιτούνται για να εκτοπιστούν, να εκκενωθούν και να διαδοθούν εντός του Πλέγματος 144, προκειμένου να συνεργήσουν πλήρως με τον πλανήτη και την ανθρωπότητα σε συνεργιστική κρυσταλλογεωμετρική αρμονία σε πρόσβαση μη-πολικότητας. Είναι καλό να ξεκινήσει η εγκατάσταση της κάθε φάσης πριν από το πλήρες δυναμικό της. Πλήρης ενεργοποίηση του Πρώτου Επιπέδου εμφανίζεται στις 20 Μαρτίου 2010, η πλήρης ενεργοποίηση του Δεύτερου Επιπέδου είναι διαθέσιμη στις 10-10-10 και η πλήρης ενεργοποίηση του Τρίτου Επιπέδου Mer-Ka-Na , στις 20 Μαρτίου του 2011. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι η πλήρης τροφοδοσία εξακολουθεί να εξαρτάται από το «Φωτεινό Πηλίκο» του κάθε ατόμου, και την ικανότητα να κυριαρχήσει, να επιτύχει και να διατηρήσει τη βέλτιστη αναλογία 13-20-33 του Aυρικού Κυκλώματος. Κάθε νέα μήτρα, κάθε νέα γεωμετρία θα συμβεί σε στρώματα μέσα από διαστασιακά ανοίγματα που θα προκύψουν μέσα από τις ταχέως αναπτυσσόμενες πύλες της Αναλήψεως. Κάθε μια απαιτεί προσπάθεια και εργασία για να εγκατασταθεί. Η αδράνεια του πλανήτη σας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς καθώς το Κρυσταλλικό Πλέγμα 144 πλησιάζει τη συνολική ενέργεια ενεργοποίησης και την ολοκλήρωση. Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία, τη γεωμετρία και το μηχανισμό στην ανοδική μετατόπιση σε κρυσταλλικό Mer-Ki-Va και η αρχική λειτουργία αυτών θα σας δοθεί σε αυτή τη δοκιμασία. Αυτό που κάθε αναζητητής πρέπει να κάνει είναι η εκ προθέσεως ανάπτυξη και εσκεμμένη εξέλιξη του επεκτατικού ανθρώπινου πνεύματος της ολοκλήρωσης με το Κρυσταλλικό Πεδίο του Σημείου Μηδέν. Είναι στην ουσία μια ενοποίηση της φυσικής δυαδικότητας σε αιθερική συνοχή.  Συνδυάζει το μετωπικό μυαλό στην κρυσταλλική φύση του σούπερ υποσυνείδητου ή Θεϊκού Μυαλού με μια εσκεμμένη βιομηχανική (bioengineered) διαδικασία Άψογης Ολότητας.


                        Συγχωνεύοντας το Αρσενικό / Θηλυκό στην Ιερή Ενότητα

   Η προηγούμενη έκδοση της (έμφυλης πολικότητας) Mer-Ka-Bah είχε συνιστώσες των «αρσενικών» και «θηλυκών» ενεργειακών πεδίων εντός των δύο τετράεδρων της που περιστρέφονται σε αντίθετη κίνηση. Αυτό ήταν κατάλληλο για το επίπεδο της συνείδησης σας για να εισέλθετε σε αυτό το πεδίο. Η Κρυσταλλική φύση της ανοδικής μετάβασης είναι τότε σε μια πιο ενιαία πτυχή στον άφυλο τομέα μηδέν της μη-πολικότητας. Αυτή τότε η Κρυσταλλική φύση γίνεται ιερή OΛΟΤΗΤΑ.  Αγαπημένοι, οι περισσότερες μορφές ζωής σε δυαδικότητα στον πλανήτη σας έχουν την πολικότητα του φύλου, με τη μία ή την άλλη μορφή. Ως εκ τούτου το φύλο είναι μια μορφή δημιουργικής έκφρασης μέσα στη δυαδικότητα που απασχολείται από το Πνεύμα για να ενεργοποιήσει την εμπειρία της πολικότητας. Με αυτόν τον τρόπο της πολικότητας των δύο φύλων, η δύναμη της ζωής στη δυαδικότητα επιδιώκει το συμπληρωμά  της, και υπάρχουν μυριάδες σκοποί για αυτό. Και ενώ το φύλο δεν εκφράζει το πνεύμα, το πνεύμα εκφράζεται μέσα από το φύλο, ενώ βρίσκεται στην πολικότητα. Το πνεύμα είναι η ενεργός δύναμη που απασχολείται από Το ‘Ολα Όσα Υπάρχουν, αλλά είναι σε Ενότητα στις ανώτερες σφαίρες πάνω από τη δυαδικότητα. Και ενώ οι περισσότερες μορφές της ζωής στη δυαδικότητα βρίσκονται με τη μία ή την άλλη μορφή στη Μήτρα των φύλων, η κρυσταλλική πτυχή του Ορυκτού Βασιλείου δεν είναι. Πράγματι, αυτό είναι σε τέλεια ενότητα, είναι Κρυσταλλικό, και έτσι τα Ουράνια Βασίλεια είναι σε Κρυσταλλική Ενότητα.Ούτε οι Αναληφθέντες Διδάσκαλοι, τα Ουράνια Όντα, ούτε το Αγγελικό Βασίλειο περιλαμβάνουν αυτό που με όρους της γραμμικής - δυαδικότητας είναι το πραγματικό φύλο. Ωστόσο, τέτοιες ουράνιες ενέργειες επηρεάζουν έντονα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας με τα χαρακτηριστικά που στο ανθρώπινο γραμμικό πεδίο πολικότητας, συχνά ερμηνεύονται και χαρακτηρίζονται ως ένα συγκεκριμένο φύλο.


 Κατά συνέπεια οι ανθρώπινες φόρμες υφής αρσενικού-θηλυκού/επιθετικού-παθητικού επηρεάζουν τη γραμμική αντίληψή σας, και μια προδιάθεση των φύλων ενεργοποιείται κατά την άποψή σας. Για αυτό αναθέτετε ορισμένα χαρακτηριστικά της πολικότητας των δύο φύλων σε ένα κατά τα άλλα ανδρόγυνο ον που βρίσκεται σε υψηλότερες σφαίρες του Ενιαίου Κρυσταλλικού Πεδίου της Θείας Ολότητας. Αλλά στην πραγματικότητα, οι Αρχάγγελοι που αντιλαμβάνεστε να έχουν φύλο είναι μη-έμφυλοι στην πραγματικότητα, ούτε αρσενικοί ούτε θηλυκοί, αλλά είναι σε μια αδιαίρετη κατάσταση Ιερής Ενότητας, Θείας Ολότητας. Είναι και πάλι, η περιορισμένη αντίληψη σας στη γραμμική δυαδικότητα που βλέπει τα Αγγελικά Όντα ως αρσενικά ή θηλυκά.  Τώρα θα προσθέσουμε την προειδοποίηση, ότι πολλοί από αυτούς που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως «φύλακες-αγγέλους», είναι ψυχές των μελών της οικογένειας και αγαπημένοι οι οποίοι έχουν περάσει προς τα πάνω. Συνεργάζονται μαζί σας με την υψηλότερη πρόθεση, με καθαρή αγάπη και επιμέλεια. Συχνά, αυτοί οι φύλακες φαίνεται να σας μιλούν με μια οικεία έμφυλη μορφή. Αλλά ενώ είναι σε μια σφαίρα πάνω τη γραμμική πτυχή σας, δεν είναι στις ανώτερες σφαίρες της Κρυσταλλικής Ενότητας. Αν και σας φαίνονται σαν άγγελος, γιαγιά, παππούς, αδελφός ή αδελφή, στην πραγματικότητα βρίσκονται σε ένα ενιαίο ανδρόγυνο πεδίο. Η Κρυστάλλινη Mer-Ki-Va είναι πάνω από την πολικότητα, σε Ιερή Ενοποιημένη Ολότητα, και αυτή η πτυχή είναι η πεμπτουσία. Στην εν εξελίξει αυγή της Κρυσταλλικής Αναλήψεως, είναι απαραίτητο να το καταλαβαίνετε αυτό. Η συνεχιζόμενη κρυσταλλική ένταξη θα διαλύσει παλιές δομές πεποιθήσεων και θα σας προσφέρει νέες δυνατότητες, οι οποίες με τη σειρά τους θα επιταχύνουν την πολυδιάστατη συνείδησή σας πέρα από οποιαδήποτε όρια μπορείτε να αντιληφθείτε σήμερα.


                                            Συγχώνευση με τη Δίδυμη Φλόγα

  Για να κινηθείτε υψηλότερα στο Τριών Επιπέδων Mer-Ki-Va, θα πρέπει να συγχωνευθείτε με το «άλλο σας μισό», τη «Δίδυμη Φλόγα σας». Αυτό σημαίνει ότι αν είστε γυναίκα, θα πρέπει να συγχωνευθείτε με την συμπληρωματική αρσενική πτυχή σας, και αν είστε άνδρας, να ανακαλύψετε και να συγχωνευθείτε σε ιερή αρμονική ισορροπία με τη θηλυκή πλευρά σας. Από μια ανώτερη άποψη, Αγαπητοί μου, δεν είστε κανένα από τα δύο αλλά και τα δύο. Η δήλωση αυτή μπορεί να φαίνεται παράδοξη, αλλά δεν είναι. Η σεξουαλικότητα, όπως τη θεωρείτε σε αυτή τη βιολογική δυαδικότητα δεν υπάρχει στις υψηλότερες σφαίρες, αλλά αυτά τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά που εκχωρείτε με μια ετικέτα φύλων στην δυαδικότητα, υπάρχουν στις υψηλότερες σφαίρες, αλλά τέτοια χαρακτηριστικά όπως η υποστήριξη και η δύναμη είναι χωρίς έμφυλες ετικέτες στον κβαντικό κρυσταλλικό συντονισμό των ουράνιων διαστάσεων. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές προηγμένες ψυχές έλκονται στην ισορρόπηση του «Θεϊκού Θηλυκού» με του «Θεϊκού Αρσενικού», και των δύο εντός, ώστε να επιτευχθεί η εσωτερική ισορροπία της αναπόσπαστης «Ψυχικής Αψίδας». Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε ζωές όπου το παλιό πρότυπο της κάποτε και αεί «Αδελφής Ψυχής» δεν εξυπηρετεί πλέον. Οι οριακές γραμμές της σεξουαλικής πολικότητας αναμειγνύονται σε αυτή τη διαδικασία για πολλούς. Η Θεία Απομόνωση είναι η διαδρομή που επιλέγεται για πολλές ψυχές διδασκάλων, οι οποίοι επιδιώκουν να συγχωνευθούν εσωτερικά με το άλλο μισό του εαυτού. Στο Μηδενικό Πεδίο, Διδάσκαλοι, δεν απαιτείται ένας εταίρος, αλλά περισσότερο μια ενοποίηση του ανδρόγυνου εαυτού, πολύ πάνω από τις πτυχές της πολικότητας του φύλου. Αυτή είναι η αλήθεια και η πιο αληθινή φύση σας πάνω από την πολικότητα, και μέσα σε αυτή θα συγχωνευθείτε περαιτέρω σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, στην Θεϊκότητα αυτού που μπορεί να ονομαστεί Ομαδική Συνείδηση, που πλέει στο Υπέρτατο Όλα Όσα Υπάρχουν. 

 Αγαπητοί μου, υπάρχουν άπειρες πιθανότητες, χρονοδιαγράμματα, και διαδρομές που έχουν δημιουργήσει αυτό που αποκαλείτε Ανάληψη, και επέτρεψε την παρούσα επιστροφή στο Κρυστάλλινο Mer-Ki-Va.  Ναι, είπαμε επιστροφή. Σας λέμε ότι η κρυσταλλική Mer-Ki-Va δεν είναι κάτι καινούργιο...Πράγματι είναι το πώς φτάσατε εδώ. Αιώνες πριν, πολύ περισσότερο πριν από ό,τι η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί ήρθατε εδώ για να αναλάβετε μια συγκεκριμένη διαδρομή της εξέλιξης, μέσω του 4ου επιπέδου της Κρυσταλλικής Μήτρας ή Mer-Ka-Ra.  Καθώς λάβατε την πυκνή δυαδικότητα, η Κρυσταλλική Μήτρα αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρομαγνητική πολικότητα, και το συνεκτικό φως έγινε διασπασμένο και κατακερματισμένο. Η ερχόμενη Ανάληψη είναι η επιστροφή της ανθρωπότητας στην πύλη του κρυσταλλικού συνεκτικού φωτός. Αλλά ο δρόμος δεν ήταν άμεσος, γιατί η συνείδησή σας είχε την ανάγκη από μια ποικιλία εμπειριών, προκειμένου να επεκταθεί, και αυτά που έχετε κερδίσει από όλες τις πτυχές του πολυδιάστατου εαυτό σας. Ούτε η παρούσα Γη, ούτε Ανθρωπότητα σας ήταν έτοιμες ή ικανές να προχωρήσουν σε Κρυσταλλική Συνείδηση ​​μέχρι τώρα. Δεν ήταν μόνο η συχνότητα τους που δεν είναι ακόμη μέσα στην ίδια ζώνη συμβατότητας, αλλά θα μπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι και οι δύο είχαν τα χέρια τους «γεμάτα», να το πω έτσι.   Αγαπητοί μου, η Ανάληψη της Γης προ-απαιτείται για την Ανάληψη της Ανθρωπότητας. Και έτσι, καταλάβετε ότι η Γη θα αναληφθεί πράγματι πριν από την Ανθρωπότητα, προκειμένου η Ανθρωπότητα να αναληφθεί στην Κρυσταλλική φύση. Και έτσι η Ανάληψη του 2012 είναι σε μεγάλο βαθμό πλανητική. Είναι μόνο η αρχή για την Ανθρωπότητα, ο πραγματικός μαζικός Φωτισμός της Ανθρωπότητας είναι ακόμη 2 με 3 αιώνες μακριά. Πράγματι, πολλοί από εσάς θα επιλέξετε να επιστρέψετε στο Mer-Ka-Ra για το συγκεκριμένο συμβάν.Και σας λέμε αυτό...Η Ανάληψη ανοίγει τις πύλες για να επεκτείνετε τη διαστασιακή πρόσβασής σας. Αλλά θα είναι άλλοι δύο αιώνες πριν η συλλογική συνείδηση ​​της Ανθρωπότητας και η συχνότητα στον πλανήτη σας να είναι σε θέση να υποστηριχτούν πλήρως, να ζουν πλήρως το συντονισμό και ως εκ τούτου να προβάλλουν το πλήρες πηλίκο φωτός που απαιτείται για να διατηρηθεί η πλήρης συμμετοχή σας στη πολυδιάστατη Γη και του Πανσύμπαντος σε συνειδητοποιημένη επίγνωση ταυτόχρονα. Και οι δύο τώρα και μέχρι τότε, η ανθρωπότητα δεν θα αναληφθεί μαζικά, παρά μεμονωμένα, μία καρδιά, ένα μυαλό κάθε στιγμή. Ήταν πάντα έτσι, αν και όλο και μεγαλύτερες θα είναι οι ευκαιρίες και οι αριθμοί.

                           Η 10-10-10 Ενεργοποιεί την Κρυστάλλινη Μεταμόρφωση.

   Το 999 μπαίνει στο Κρυσταλλικό Πεδίο που επιτρέπει τόσο η Γη όσο και η ανθρωπότητα να μετακινήσουν τη συνείδηση στο Ενιαίο Κρυστάλλινο Πεδίο. Η Κοσμική Πυροδότηση και η 10/10/10 θα προωθήσουν περαιτέρω την αιτία της Κρυστάλλινης Συνείδησης ​​μέσω της Mer-Ki-Va, βλέπετε. Στις Θείες σας Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Va και Mer-Ka-Να, είστε πράγματι σε πλήρη συνείδηση ​​με όλους τους άπειρους διαστασιακούς διαδρόμους του Κόσμου και μέσα σε αυτούς τους τεράστιους κρυσταλλικούς διαδρόμους η σοφία αποκαλύπτεται και αναδεικνύεται ως πολυδιάστατα στρώματα αλήθειας, όταν η ψυχή επιτυγχάνει επαρκές πηλίκο κρυστάλλινου φωτός.Ο Θεϊκός Εαυτός σας, η Υπερψυχή σας δεν επηρεάζεται από την άπειρη απεραντοσύνη του χώρου, ούτε από το γεγονός ότι ένα Σύμπαν μπορεί να υπάρξει στο Κοσμικό κενό το ίδιο εύκολα όπως ένα άτομο ή ένα μόριο. Ο χώρος, όπως κι ο χρόνος είναι μια ψευδαίσθηση. Το μυαλό σας δεν το κατανοεί αυτό μέσα στη δυαδικότητα, αλλά η πεμπτοδιάστατη συνείδησή σας το κάνει, δεδομένου ότι αρχίζετε να εισέρχεστε στη Κρυστάλλινη Mer-Ki-Va.


Ως παράδειγμα, σκεφτείτε τη μεταμόρφωση της πεταλούδας. Η κάμπια τυλίγεται σε ένα κουκούλι από μετάξι και το μετατρέπει σε ένα υγρό τζελ για να μορφωποιηθεί στη θαυμάσια μορφή της πεταλούδας. Αυτό ακριβώς το κουκούλι είναι η Μέρκαμπα που επέτρεψε το πρώτο στάδιο της εξελικτικής μεταμόρφωσης. Όμως, η πεταλούδα, αφού προέκυψε δεν μπορεί να επιστρέψει σε αυτό, και μάλιστα έχει αυξηθεί πιο πάνω και τα όμορφα αραχνοΰφαντα φτερά της είναι η MerKiVah της που της επιτρέπει να φτερουγίσει και να πετάξει πάνω από τα δέντρα στον σπινθηροβόλο αέρα, χωρίς να περιορίζεται πλέον στο έδαφος. Αγαπητοί μου, δεν μπορείτε να επιστρέψετε σε μικρότερες ενέργειες ευαισθητοποίησης. Μπορεί για λίγο να ολισθήσετε και να πέσετε, αλλά η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση διατηρείται και είναι η ίδια η θεία ώθηση που σας προτρέπει σε απαραίτητα φτερά της ανανεωμένης πτήσης και στην προηγμένη εξέλιξη.


                                                 Τα επίπεδα του Mer-Ki-Va

   Ο Κρυστάλλινος Μετασχηματισμός είναι προϋπόθεση για όλους εκείνους που αναζητούν την ικανότητα να μεταφέρουν τη διευρυμένη ενέργεια του φωτός που πλημμυρίζει κατά την επέκταση την ενέργεια της Γης. Η Mer-Ki-Va συμβαίνει σε 3 κύρια στάδια και εξελίσσεται σε ένα τελικό σχηματισμό που ονομάζεται Mer-Ka-Ra:    1 : Το 8άκτινο Κρυσταλλικό Mer-Ki-Va τετράεδρο άστρο (αριστερόστροφη περιστροφή) - Αυτό το στάδιο μετατρέπεται γρήγορα στο αληθινό Mer-Ka-Va , τα 12άκτινο αστέρι, το αστερώδες δωδεκάεδρο.

    2 : Το 12άκτινο Κρυσταλλικό Mer-Ka-Va  αστερώδες Δωδεκάεδρο (δεξιόστροφη περιστροφή)

    3 : Το 20άκτινο Κρυσταλλικό Me-Ka-Na  αστερώδες Εικοσάεδρο (διπλής έσω περιστροφής με διπλή άπειρη ροή) Καταλάβετε ότι η Mer-Ka-Na είναι ο απώτερος στόχος του Συστήματος Mer-Ki-Va. Οι περίπλοκες λεπτομέρειες και οι μηχανισμοί αυτής της αλλαγής θα διατεθούν στη διδασκαλία των Μετατρονικών Κλειδιών και προσφέρονται σε όλους, γιατί υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά της περιστροφής να γίνουν κατανοητά και να εγκατασταθούν.

 Υπάρχει πράγματι ένα τέταρτο επίπεδο, που ονομάζεται Mer-Ka-Ra, που είναι σπάνια παρόν στη Γη, είναι το 24άκτινο Mer-Ka-Ra του Βασιλικού Χριστικού Φωτός, αυτό του Άβαταρ Χριστού. Ωστόσο, κάποιοι από εσάς είστε έτοιμοι και θα το επιτύχετε αυτό. Αυτοί που αναφέρονται ως 2ου σταδίου «Walks -In» έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γεωμετρική μήτρα. Διδάσκαλοι, πολλές αλλαγές έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη Γη σας, αλλά οι αλλαγές που θα εμφανίζονται από το 2009 ως το 2012 είναι λογαριθμικές. Πράγματι, οι μετατοπίσεις από το 2009 και μόνο είναι μεγαλύτερες από το άθροισμα όλων των μεταβάσεων από το 2001 ως το 2010 και προσφέρουν απείρως περισσότερα.


                                                      Η Κοσμική Πυροδότηση

   Τον Μάρτιο του 2009, η αρχική φάση της Κοσμικής Πυροδότησης  σημειώθηκε με την απελευθέρωση κωδικοποιημένων ηλεκτρομαγνητικών στον πλανήτη σας. Αυτό ήταν το πιο ισχυρό κύμα ενέργειας στον πλανήτη σας από τη Χρυσή Εποχή της Ατλαντίδας. Αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το 999 έφερε την ενεργοποίηση των 5 από τους 9 Κύριους Κρυστάλλους της Ατλαντίδας και το Πλέγμα 144 ξεκίνησε σε λειτουργία 75 %. Η Ισημερία του Μαρτίου 2010 θα είναι η απελευθέρωση εξαιρετικών αποθηκευμένων και κωδικοποιημένων κρυστάλλινων ενεργειών, για να φέρουν το κρυσταλλικό συστατικό της Κοσμικής Πυροδοτήσεως. Και η 10-10-10 ενεργοποιεί επιπλέον το Πλέγμα σε λειτουργία 84 %. (Η 11-11-11 επιτυγχάνει 92 % και η 12-12-12 επιτυγχάνει πλήρη λειτουργία.)  Αγαπητοί μου, η ενέργεια της Γης μεταπηδά σε υπερβολική φάση, και δεν θα είστε σε θέση να διατηρήσετε αυτή την ενέργεια χωρίς τη μεταστοιχείωση στη Κρυστάλλινη Mer-Ki-Va. Η «επανεκκίνηση» σε αυτό το MerKiVic σύστημα επιτρέπει ένα πολύ πιό επεκτεινόμενο πεδίο, με εκθετικά μεγαλύτερη ικανότητα να κρατήσετε Κρυστάλλινο Φως. Χωρίς αυτό, το προηγούμενο «αυρικό σώμα» σας θα κάνει σχισμή με αιθερικό βραχυκύκλωμα και θα σας ρίξει σε ανισορροπία. Αυτό το βραχυκύκλωμα είναι στην ουσία η κατάργηση του «παλαιού δέρματος». Αυτό που έχετε ξεπεράσει και δεν σας εξυπηρετεί πλέον. Έτσι, καταλάβετε ότι η μετάβασή σας σε Mer-Ki-Va είναι αναγκαία. Δεν θα είστε σε θέση να κρατήσετε το φως που απαιτείται για να βιώσετε την Ανάληψη χωρίς το νέο MerKiVic φωτεινό σώμα. Η επιτάχυνση της ίδιας της ζωής θα είναι συντριπτική σε σας, χωρίς τη μετάβαση σε μια πιο σύνθετη γεωμετρική μορφή.


                                Τα Orbs είναι Μετατρονικοί Κρυστάλλινοι Κώδικες

  Η επιτάχυνση της κρυσταλλικής ενέργειας αποδεικνύεται από την εμφάνιση αυτών που αποκαλείτε «σφαίρες» (Orbs). Πράγματι, αυτές έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στην «Νέα Εποχή» της μεταφυσικής. Σας λέμε πως αυτά τα orbs είναι απτή απόδειξη για όσους από εσάς τα βλέπετε και τα φωτογραφίζετε με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σας. Οι σφαίρες είναι μια πολύ πραγματική πτυχή του αναδυόμενου κρυσταλλικού πεδίου στη Γη. Όσοι από εσάς επιλέγετε να εξελιχθείτε σε κρυσταλλική Mer-Ka-Na, πράγματι, θα ξεκινήσετε να προσελκύετε και να δημιουργείτε σφαίρες καθώς επιτυγχάνετε την ακεραιότητα της Ιερής Ενότητας.  Πρόκειται για επιβεβαίωση της αυξημένης και αυξανόμενης ικανότητας να αντιλαμβάνεστε ενέργειες υψηλότερης διάστασης εντός του συνεκτικού φωτός του Θεϊκού Εαυτού.  Βλέπετε, οι κρυσταλλικές σφαίρες είναι γεωμετρικές εκπορεύσεις του Μετατρονικού συνεκτικού φωτός. Πρόκειται για κώδικες και επικοινωνίες που είναι τα εκδηλωτικά θεμέλια αποκαλύψεων. Αποκαλύψεις που αποκαλύπτουν ότι τα υπερθετικά πέπλα που σας έχουν χωρίσει από το « Άψογο Gestalt» του Δημιουργού Θεού, εξατμίζονται.


 Υπάρχουν διάφοροι τύποι των orbs. Μερικά είναι για την μαζική ανθρωπότητα, άλλα είναι ατομικά. Όλες οι σφαίρες είναι Μετατρονικής καταγωγής και φέρουν μια κωδικοποιημένη γεωμετρική αποτύπωση μοναδικού σκοπού. Αυτά που είναι φορτισμένες μάζες στροβιλίζουσας ενέργειας, είναι (μεταξύ άλλων) αιθερικά τηλεγραφήματα ενέργειας. Είναι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί των αληθινών αγρογλυφικών σας. Άλλα προορίζονται για το άτομο, καθώς αναπτύσεστε σε Mer-Ki-Vic, Mer-Ka-Vic και Mer-Ka-Nic Συνείδηση​. Αυτές οι σφαίρες μπορούν και γίνονται έκδηλες ειδικά για να αλληλεπιδράσουν μαζί σας καθώς προσπαθείτε να ρίξετε τις παλιές κατακερματισμένες πτυχές της πολικότητας και να αναπτύξετε τη συνεκτική κρυσταλλική φύση σας. Τα γεωμετρικά και κρυσταλλικά orbs κάνουν έλικα με ένα σχέδιο που σας βοηθά στην επανεπεξεργασία και στο ανέβασμα του δωδεκασκελούς (12) DNA, του εξασκελούς (6) RNA και των 3 ιερών αδένων. Βλέπετε η κρυστάλλωση είναι επίσης αναγκαία για την επίφυση, την υπόφυση και το θύμο αδένα. Αυτά, επίσης, επιβάλλονται εξαιρετικά με τη γεωμετρία του ατομικού επιπέδου Mer-Ki-Va, Mer-Ka-Na και Mer-Ka-Na σας και περιστρέφονται σε συγχρονισμό εντός και εκτός της ροής ύλης / αντιύλης. Αυτά ενεργοποιούν ένα διπλό κύμα του άπειρου προτύπου μέσα.Κλείσιμο :

    Όπως σας έχουμε πει, ο κόσμος ανακατασκευάζει τώρα τον εαυτό του και το κατά πόσον ή όχι η ανθρωπότητα μικροσκοπικά ή μακροσκοπικά είναι υποστηρικτική της επεκτατικής αλλαγής ή εναντίον της, είναι πραγματικά ένα επίμαχο ζήτημα, καθώς η αδράνεια του χρόνου - χρονολογία επιταχύνει πιο γρήγορα σήμερα από ό,τι χθες σε γραμμικούς όρους. Όλα είναι ταχύτερα, ο χρόνος επιταχύνεται, καθώς η Ανάληψη πλησιάζει. Έτσι, όπως ο ίδιος ο χρόνος αναδιαμορφώνεται θα αναμορφώσει την εμπειρία της ανθρωπότητας, των ορατών και αόρατων δυνάμεων της φύσης και ακόμα του προσώπου της Γης. Αυτή είναι πράγματι η Κρυστάλλινη Κοσμική Πυροδότηση, και ο χρόνος της είναι εδώ. Αγέρωχη είναι η μετάβαση εντός και εκτός της Κρυστάλλινης Τριών Επιπέδων Mer-Ki-Va. Πράγματι, ο στόχος της οποίας είναι η Βασιλική Mer-Ka-Na. Χωρίς αυτή, η επιτάχυνση της ενέργειας δεν μπορεί πραγματικά να βελτιστοποιηθεί ή πλήρως να διατηρηθεί. Αυτή είναι μια πρόκληση και ένα δώρο, ένα δώρο που ανοίγει το πέπλο και επιτρέπει απείρως περισσότερο φως στην αναπόσπαστη συνείδησή σας. Η ακεραιότητα οδηγείται από την πρώτη αιτία της δημιουργικής επέκτασης και αναπτύσεται στην εκπλήρωση.   Η απόκτηση της Κρυσταλλικής Mer-Ka-Na διευκολύνεται κατά πολύ με οργανωμένη μελέτη, αλλά μπορεί να επιτευχθεί με την απομόνωση του ατόμου μέσω επιμελούς πρόθεσης, επικεντρωμένης βούλησης και πρακτικής. Πράγματι, οι Ερμητικοί Διδάσκαλοι δεν συμμετείχαν στα σχολαστικά πανεπιστήμια για να αποκτήσουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Νου, αλλά λίγοι έχουν την ευκαιρία στις σπηλιές των Διδασκάλων στον ταχύ ρυθμού σημερινό κόσμο.   Πράγματι, η Ανάληψη, είναι μόνο ένα βήμα πριν από εσάς. Ισημερίες, Ηλιοστάσια, Τριπλών Ημερομηνιών Αστρικές Πύλες και Εκλείψεις είναι τα πιο ισχυρά από τα γεγονότα προ του Δεκεμβρίου 2012. Αυτές οι υπόλοιπες ημερομηνίες είναι εκθετικές με τις μεγεθυμένες ενέργειές τους, σε σχέση με τα συγκριτικά περιστατικά των προηγούμενων ετών. Λοιπόν, να συγκεντρώσετε και να ενισχύσετε τις ενέργειες ομαδικά, όπου αυτό είναι δυνατό. Πραγματικά το ποσό είναι μεγαλύτερο από τα μέρη.  Η μετάβαση στο Τριπλό Mer-Ki-Vic Σύστημα είναι γεωμετρική και ως τέτοιο είναι ένα στοιχείο που ονομάζεται Μετατρονικά Κλειδιά. Τα Κλειδιά είναι η ιερή επιστήμη της κρυσταλλικής γεωμετρικής συνείδησης, η οποία μάλιστα είναι το οικοδόμημα της Κοσμικής Γνώσης. Είναι ενταγμένη και κωδικοποιημένη μέσα στον καθένα από εσάς. Επιδιώξτε εντός και εκτός, ψάξτε και θα τη βρείτε, αυτός είναι ένας ανεξίτηλος Νόμος. Η πρόθεση και η δράση είναι ο κανόνας!

Και Αγαπητοί μου, λέμε και πάλι, πως οι πληροφορίες αυτές είναι μέσα στον καθένα από εσάς που αναζητεί πραγματικά.Είμαι ο Μέτατρον και μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις αλήθειες.

Είστε πολυαγαπημένοι.

Και έτσι είναι.ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ:  Tyberonn