Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΑΡΚΤΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΟΧΙΜ IlliaEm (μέρος 33ο)

                                              Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


Αγαπητοί Αναληπτόμενοι Άνθρωποι,  


   Θα σας μιλήσουμε σήμερα για την αλχημεία της δημιουργίας. Η αλχημεία είναι μια διαδικασία αλλαγής της ύλης με την αύξηση του συντονισμού σε μια υψηλότερη συχνότητα. Ως εκ τούτου, η αλχημεία της δημιουργίας είναι στην πραγματικότητα μετατροπή. Στην τρίτη διάσταση, η δημιουργία είναι μία έννοια που δεσμεύεται από το χρόνο, η οποία είναι το εντελώς αντίθετο της καταστροφής. Ωστόσο, πέρα από το χρόνο δεν υπάρχουν αντίθετα, δεν υπάρχει γέννηση και κανένας θάνατος. Αντ 'αυτού, υπάρχει μετατροπή.


   Μια μορφή της μετατροπής είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα περιβλήματα της συνείδησης (σώματα ή και μορφές) αυξάνουν τον συντονισμό τους σε μια υψηλότερη συχνότητα ατομικής ή και ενεργειακής ταλάντωσης. Σε ένα φυσικό σώμα, τα άτομα της τριτοδιάστατης ύλης περιστρέφονται σε υψηλότερη συχνότητα, με αποτέλεσμα ένα υψηλότερο συντονισμό.


   Αν η ύλη/σώμα αυξάνει το συντονισμό του πριν ο κάτοικος του αυξήσει την κατάσταση της συνείδησης του, η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να μην είναι σε θέση να διατηρήσει τη βαθμονόμηση με το σώμα. Στην περίπτωση αυτή, η συνείδηση διαχωρίζεται από το σώμα, το οποίο στο φυσικό επίπεδο συχνά θεωρείται  ως θάνατος. Ωστόσο, ο θάνατος είναι στην πραγματικότητα μόνο μία κατάσταση της μορφής.
   Εάν ο συντονισμός της μορφής αυξάνεται ταχύτερα από τη συνείδηση του ανθρώπου, το οποίο σπάνια συμβαίνει, ο κάτοικος θα πρέπει να επιστραφεί στο Αστρικό Πεδίο για να περιμένει εκχώρηση ενός νέου σώματος. Ωστόσο, ένας άνθρωπος από μια υψηλότερη συχνότητα της συνείδησης μπορεί στη συνέχεια να κατοικήσει το σώμα, αν υπήρξε μία συμφωνία της Ψυχής με το προηγούμενο κάτοικο. Αυτό το σενάριο παρουσιάζεται με "Είσοδο" (Walk Ins). Με άλλα λόγια, όταν ο κάτοικος του σώματος δεν μπορεί να διατηρήσει τη βαθμονόμηση με την μορφή που διαρκώς αλλάζει, αυτός ο κάτοικος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από το σώμα και να επιτρέψει στη συνείδηση ενός υψηλότερου συντονισμού να το κατοικήσει.  


   Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιστατικά όπου η συνείδηση επεκτείνεται πέρα από το ρυθμό αλλαγής της συχνότητας της φυσικής μορφής. Όταν συμβεί αυτό, η συνείδηση αναλήπτεται πέρα από τα όρια της φυσικής μορφής και εγκαταλείπει τη φυσική μορφή, επειδή η συχνότητά της είναι πάρα πολύ χαμηλά για τη συνείδηση ώστε να κατοικεί άνετα στο σώμα. Σε όλη την ιστορία της Γης η εμπειρία αυτή είναι γνωστή ως προσωπική ανάληψη.


   Ένα τρίτο παράδειγμα μετατροπής είναι όταν τόσο το φυσικό σώμα όσο και η συνείδηση αλλάζουν με ένα τρόπο με τον οποίο η συνείδηση και η μορφή παραμένουν συμπαρασυρόμενα το ένα στο άλλο. Ως εκ τούτου, η συχνότητα συντονισμού της συνείδησης και του σώματος μεταβαίνουν σε υψηλότερες συχνότητες, ενώ παραμένουν σε βαθμονόμηση μεταξύ τους.  


   Με αυτόν τον τρόπο, ένα άτομο μπορεί να επιταχύνει τη συνείδησή του στη συχνότητα της πέμπτης διάστασης και πιο πάνω, ενώ η μορφή του ακολουθεί την άνοδο συντονισμού της συνείδησης και αντίστροφα. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιος μπορεί να διαλογίζεται για πολλά χρόνια και να επεκτείνει σε μεγάλο βαθμό τη συνείδησή του. Ταυτόχρονα, ειδική μεταχείριση δίνεται στο σώμα όσον αφορά τη τροφή, την άσκηση, κλπ.  


   Όταν η συνείδηση του κατοίκου του σώματος είναι αρκετά υψηλή, ο κάτοικος μπορεί να χρησιμοποιήσει την υψηλότερη κατάσταση της συνείδησής του για να συνδέσει το ανοικτό Τρίτο Μάτι του με την Υψηλή Καρδιά του. Με αυτή τη σύνδεση η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να κατευθύνει το σώμα της να απελευθερώνει ορισμένες ορμόνες. Η απελευθέρωση ορμονών εμφανίζεται ενώ ο κάτοικος είναι σε συνείδηση κύματος Δέλτα, έτσι ώστε αυτός να μπορεί να δώσει εντολή στον εγκεφαλικό φλοιό να κατευθύνει συνειδητά ορισμένες χημικές αλλαγές.  


   Για παράδειγμα, έμπειροι Γιόγκι μπορούν να καθίσουν στο χιόνι και να το αναγκάσουν να λιώσει, να περάσουν σε χειμερία νάρκη για εβδομάδες ή και συνειδητά να κατευθύνουν την Επίφυση να δώσει ορισμένα μηνύματα στην Υπόφυση, για να αυξήσουν το ποσοστό συχνότητας του σώματος. Πολλά τελετουργικά σχετικά με το φαγητό, τον ύπνο και την κίνηση συνεργάζονται, έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να αυξήσει το συντονισμό του αρκετά, ώστε η ανώτερη συνειδητότητα να κατοικεί ακόμα σε αυτή τη μορφή.     Ωστόσο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή την υψηλότερη κατάσταση της συνείδησης πρέπει κανείς να κατευθύνει όλη την προσοχή του προς αυτή την προσπάθεια. Ως εκ τούτου, είναι κυρίως εκείνοι που ζουν μια απομονωμένη ζωή στην οποία μπορούν να διαλογίζονται πολλές ώρες κάθε μέρα, ενώ η κοινότητά τους νοιάζεται για αυτούς που μπορούν να αφοσιωθούν σε αυτή τη διαδικασία. Με άλλα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι συνήθως χρειάζεται να αφιερώνουν τη ζωή τους για το ενφωτισμό. Στην πραγματικότητα, μπαίνουν συνήθως στη πνευματική κοινότητα τους, σαν παιδιά.  


   Από την άλλη, αυτό που συμβαίνει στο δικό σας ΤΩΡΑ είναι ότι το ανώτερο φως ενεργοποιεί το 97% του DNA σας και δημιουργεί εξελικτικές αλλαγές τόσο στην κατάσταση συνείδησης σας όσο και στου γήινου φορέα σας. Μόλις αυτό το DNA είναι πλήρως ενεργοποιημένο διευκολύνει την ανάκληση της πολυδιάστατης σκέψης, η οποία οδηγεί σε υψηλότερες καταστάσεις της συνείδησης. Το DNA λειτουργεί επίσης στα κύτταρα για να ξεκινήσει τη μεταστοιχείωση του σώματος σε μια υψηλότερη συχνότητα.


   Σε αυτή την περίπτωση, μια εξωτερική πηγή βοηθά τόσο τη συνείδηση όσο και το φορέα /σώμα να συντονιστούν σε μια υψηλότερη συχνότητα. Ωστόσο, αυτό το ανώτερο φως δεν περιορίζεται σε κάποιους που βρίσκονται σε έναν Ναό. Έτσι, οι άνθρωποι βιώνουν τη μεγάλη πρόκληση της επιστροφής στην πολυδιάστατη σκέψη, της επέκτασης της συνείδησή τους και της ολικής μετατόπισης της συχνότητας της μορφής τους, ενώ συνεχίζουν με τις τριτοδιάστατες υποχρεώσεις και καθήκοντά τους.     Μέσα από την αύξηση του συντονισμού της συνείδησής σας, μπορείτε να εξετάζετε τις εσωτερικές προσαρμογές στη συχνότητα της μορφής σας. Έτσι, η συνείδηση σας συμμετέχει ενεργά στις φυσιολογικές αλλαγές σας και ολόκληρο το σώμα λειτουργεί ως ΕΝΑ ον που κρατάει όλα τα ζωτικά όργανα και τις άλλες μορφές μηχανισμού στήριξης της ζωής να εργάζονται σε αρμονία με την επέκταση συντονισμού της συνείδησής σας.  


   Αυτό το είδος της τεράστιας μεταστοιχείωσης της μορφής αρχίζει στη Πηγή. Η Άσπιλη Έννοια για τυχόν αλλαγές στη μορφή προέρχεται από την Πηγή. Οι Ελοχίμ είναι οι κάτοχοι της μορφής που λαμβάνουν την Άσπιλη Έννοια από την Πηγή και ξεκινούν τη διαδικασία της κρυστάλωσης αυτής της ιδέας στους κατώτερους κόσμους. Ο IlliaEm, το Ελοχίμ του Αρκτούρου θα περιγράψει αυτή τη διαδικασία.                                               ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

IlliaEm Ελοχίμ του Αρκτούρου  

Αγαπημένοι μας σε ανθρώπινη μορφή,  


   Εμείς, ο IlliaEm, δεν έχουμε μιλήσει μαζί σας μέσω αυτής της συνειδητής μορφής εδώ και πολλά χρόνια και είμαστε στην ευχάριστη θέση να κληθούμε και πάλι. Εμείς τα Ελοχίμ λαμβάνουμε την Άσπιλη Έννοια από την Πηγή Όλων Αυτών που Είναι και αρχίζουμε τη μακρά διαδικασία συγχώνευσης του πνεύματος στην ύλη για να δημιουργήσουμε μία μορφή για το κάθε Θείο Ιδανικό. Η διαδικασία μας αρχίζει στην ενδέκατη / δωδέκατη διάσταση και συνεχίζει σε κόσμους της ύλης.  


   Μπορεί να σκεφτείτε ότι η ύλη είναι μόνο φυσική, αλλά υπάρχουν διαφορετικές μορφές της "ύλης" σε διαφορετικές συχνότητες της πραγματικότητας. Όλη η ύλη ξεκινά ως ένα Θείο Ιδανικό, η οποία είναι στην πραγματικότητα μια θεϊκή σκεπτο-μορφή. Μόλις εμείς τα Ελοχίμ λάβουμε ένα Θείο Ιδανικό ξεκινάμε τη διαδικασία της ενίσχυσης προς τα κάτω μέσα από την άμορφη πραγματικότητα του στροβιλίζοντος φωτός έτσι ώστε το ιδανικό μπορεί να τροφοδοτηθεί με την ανιδιοτελή αγάπη, η οποία είναι η υψηλότερη συχνότητα του φωτός.  


   Αυτή η ανιδιοτελής αγάπη ανακατεύεται με το Θείο Ιδανικό για να δημιουργηθεί μια συλλογική μορφή παρόμοια με ένα πλέγμα. Η ύλη κάθε διάστασης μπορεί να συνδέεται με το πλέγμα μέσω της συνεκτικής δύναμης της ανιδιοτελούς αγάπης. Στις συχνότητες πάνω από την έβδομη, η μορφή συνεχώς μετατοπίζεται και αλλάζει, σαν ένας τεράστιος ωκεανός ή το εξωτερικό διάστημα. Αυτές οι μεταβολές της ενέργειας θα γίνουν αντιληπτές πολύ διαφορετικά από τα διάφορα ρεύματα της συνείδησης που το βιώνουν.  


   Στις υψηλότερες συχνότητες της πραγματικότητας, τα στροβιλίζοντα φώτα της συνείδησης αντηχούν σε μεταβλητές μορφές ρευμάτων της δυνατότητας. Αυτά τα περιστρεφόμενα φώτα είναι μονάδες της συλλογικής συνείδησης που έχουν συγκεντρωθεί στην ενότητα. Όταν ένα συλλογικό δονείται σε απόλυτη ενότητα με τη Ροή σε κάθε δεδομένη ενέργεια σχεδίου/μήτρας, τότε μοιράζονται ΜΙΑ εμπειρία. Αυτό το συλλογικό δίνει μια χαλαρή μορφή σε αυτό το μοτίβο ενέργειας μέσω των ενιαίων αλληλεπιδράσεων και αντιδράσεων τους.   Αν το συλλογικό το επιθυμεί, μπορούν να πάνε κάτω αυτή την ενεργειακή μορφή σε μια χαμηλότερη συχνότητα της πραγματικότητας. Στις συχνότητες της έβδομης έως και της ανώτερης πέμπτης διαστάσεις, η μορφή υφίσταται για όσο χρονικό διάστημα ένα συνειδητό συλλογικό βίωμα διατηρεί την προσοχή του επάνω σε αυτό το σχέδιο/μήτρα. Έτσι, όταν μια συλλογική συνείδηση Ρέει σε αυτό το πρότυπο και συνδέεται με αυτό μέσω της ανιδιοτελούς αγάπης τροφοδοτούν τη ζωή στο Θείο Ιδανικό.  


   Αν αυτό το πρότυπο είναι από ένα ιδανικό, συμπεριφορά ή και έννοια, μπορεί να μεταφερθεί σε συλλογικότητες χαμηλότερης συχνότητες της πραγματικότητας, όπου η πιθανή πραγματικότητα μπορεί να γίνει μία φωτεινή μήτρα της μορφής. Κάθε έκφραση της συνείδησης αλληλεπιδρά με αυτή τη μήτρα φωτός του Θείου Ιδανικού σύμφωνα με τη συχνότητα της συνείδησής του και την πρόθεση της αλληλεπίδρασης του.  


   Έτσι, η ίδια μήτρα μπορεί να βιωθεί αρκετά διαφορετικά από της διαφορετικής συχνότητας συνείδησης του φωτός. Μερικές από αυτές τις συλλογικές οντότητες συνείδησης μπορεί να επιθυμούν να ενισχύσουν προς τα κάτω μια μήτρα με τη συχνότητα της συμπαντικής, πλανητικής ή και προσωπικής μορφής. Ως εκ τούτου, το Θείο Ιδανικό εισέρχεται στη σφαίρα των πιθανών μορφών. Αυτή, η μήτρα μπορεί να κλιμακωθεί προς τα κάτω σε μια συχνότητα της πραγματικότητας όπου η μορφή είναι πιο σταθερή και τα ιδανικά, οι συμπεριφορές και οι έννοιες αλληλεπιδρούν με το συναίσθημα.  


   Η ανιδιοτελής αγάπη δεν είναι ένα συναίσθημα. Είναι η υψηλότερη συχνότητα του φωτός. Ωστόσο, η ανιδιοτελής αγάπη είναι μια σταθερά για όλες τις συχνότητες της πραγματικότητας, η οποία γίνεται ένα συναίσθημα στους χαμηλότερους, βασισμένους στη μορφή κόσμους. Εάν μια ενεργειακή μήτρα με επιτυχία κατεβεί σε αυτές τις χαμηλότερες συχνότητες, το συναίσθημα της αγάπης μπορεί να το συγκεντρώσει σε μία μορφή.     Δεν φαίνεται ότι η "συμπεριφορά" μπορεί να λάβει μία μορφή, αλλά μπορεί. Καθώς η μήτρα αρχίζει να κρατάει μια πιο σταθερή μορφή προκαλεί το δικό της ενεργειακό πεδίο. Αυτό το πεδίο ενέργειας διεγείρει μια σταθερή συμπεριφορά των όντων αυτής της πραγματικότητας. Η συμπεριφορά είναι μια αντίδραση σε ερεθίσματα. Το να αντιδράς σε ερεθίσματα, αντί να παραδίδεσαι στα ερεθίσματα όπως στις υψηλότερες διαστάσεις, μειώνει περαιτέρω τη συχνότητα αυτού του Ιδανικού στη τρίτη / τέταρτη διάσταση.  


   Με τον τρόπο αυτό, τα σύμπαντα, γαλαξίες και πλανήτες έχουν σταθερές προθέσεις που οδηγούν σε συλλογικές αντιδράσεις που διεγείρουν τη συλλογική συμπεριφορά. Στη συνέχεια, τα ρεύματα της συνείδησης που επιθυμούν την εμπειρία της μορφής μπορούν να επιλέξουν ένα σύμπαν, γαλαξία ή πλανήτη, που θα τους παρέχει τις εμπειρίες που θα προκαλέσουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, η συμπεριφορά αναπαράγεται ξανά και ξανά για να γίνει η κύρια συμπεριφορά για την εν λόγω συλλογική πραγματικότητα.


   Για παράδειγμα, όσοι έχουν επιλέξει να λάβουν μία μορφή στο Γαλαξία μας, το ηλιακό σύστημα του Sol (Ήλιου) και του πλανήτη της Γης έχουν επιλέξει να βιώσουν μια πολωμένη πραγματικότητα, που κυβερνάται από το χρόνο, το χώρο, το διαχωρισμό και τον περιορισμό. Όσοι από εσάς έχουν περάσει πολλές ενσαρκώσεις σε αυτήν την έκδοση της πραγματικότητας μπορεί να αναρωτιούνται γιατί κάποιο ρεύμα της ζωής θα επέλεγε τον κόσμο σας.  


   Ωστόσο, οι προκλήσεις του κόσμου σας προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία ερεθισμάτων, όπως την έννοια του χρόνου και τη ψευδαίσθηση της πολικότητας, το διαχωρισμό και την αντίσταση. Οι εμπειρίες αυτές μπορεί να είναι αρκετά ελκυστικές για μια συνείδηση της οποίας κάθε σκέψη και συναίσθημα έρχεται σε άμεση υλοποίηση. Αυτοί οι ενδεχόμενοι άνθρωποι επιθυμούν την εμπειρία της υλοποίησης σε αργή κίνηση όπου μυριάδες σχέδια υποκλοπών επηρεάζουν τις δημιουργίες τους.


   Ακριβώς όπως μπορείτε να επιλέξετε να πάτε "πίσω στη δουλειά" μετά από μια μακρά περίοδο διακοπών, αυτά τα ρεύματα της ζωής έχουν επιλέξει τη τρίτη / τέταρτη διάσταση της Γης για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός φυσικού κόσμου. Επιπλέον, πολλά ανώτερα όντα έχουν εισέλθει με την ενσάρκωση τους στη Γη για να βοηθήσουν τη Γαία στην επιστροφή της στην Aνώτατη Έκφρασή Της. Συχνά, είναι αφελείς όσον αφορά τις πολλές παγίδες της πυκνότητας της φυσικής πραγματικότητας, αλλά θα μάθουν γι αυτές αρκετά σύντομα.


   Από την άλλη πλευρά, η πλανητική οντότητα της τριτοδιάστατης σας Γαίας αισθάνεται πλήρης, με την εμπειρία της πολικότητας. Στην πραγματικότητα, η Γαία είναι αρκετά κουρασμένη με τη συνεχή απειλή για την πλανητική Της ύπαρξη. Ευτυχώς, η περιοχή του διαστήματος στην οποία η Γη αυτή τη στιγμή ταξιδεύει λούζει τον πλανήτη Της με τις υψηλότερες συχνότητες του Φωτός.  


   Αυτό το ανώτερο Φως αναβαθμίζει το τριτοδιάστατο λειτουργικό σύστημα της Γης σε ένα πολυδιάστατο λειτουργικό σύστημα. Προκειμένου η αναβάθμιση αυτή να ενταχθεί σε μια προσωπική μήτρα, κάθε άνθρωπος θα πρέπει να τερματίσει τα παλιά του, τριτοδιάστατα συστήματα. Αν δεν κλείσουν αυτά τα παλαιά συστήματα, συμπεριφορών, πράξεων, σκέψεων και συναισθημάτων, η πλανητική αναβάθμιση δεν θα είναι διαθέσιμη για τη προσωπική τους χρήση.  


   Το παραπάνω σενάριο είναι ακριβώς ό,τι έχει συμβεί στη Γη. Η Ανθρωπότητα προοριζόταν να είναι η πιο εξελιγμένη μορφή ζωής στη Γη. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι έχουν αρνηθεί να τερματίσουν ορισμένες συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα. Ως εκ τούτου, η πλανητική αναβάθμιση έχει μείνει στάσιμη. Στην πραγματικότητα, μερικοί άνθρωποι στη Γη δεν θέλουν μια αναβάθμιση. Είναι πολύ δεμένοι με την χαμηλότερης συχνότητας Εξουσία-πάνω-στους-Άλλους.   
   Ως εκ τούτου, αντιστέκονται στο Θεϊκό Ιδανικό μετατροπής της Γης στην πεμπτοδιάστατη έκφρασή Της. Όσοι επιθυμούν να διατηρήσουν την Εξουσία-πάνω-στους-Άλλους αντιλαμβάνονται αυτή το θεϊκό πεδίο ως απειλή για την προσωπική τους δύναμη. Ως εκ τούτου, δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην υλοποίηση αυτού του ιδανικού. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι προσπάθησαν να το σταματήσουν. Ωστόσο, ένας άνθρωπος δεν είναι σε θέση να παρεμβαίνει στην υλοποίηση ενός Θεϊκού Ιδανικού, ανεξαρτήτως πόσο μεγάλη δύναμη φαίνεται να έχει πάνω στους "άλλους".  


   Η αντίληψη της Εξουσίας-πάνω-στους-Άλλους έχει αγωνιστεί στο Γαλαξία για εκατομμύρια χρόνια. Ευτυχώς, οι περισσότερες από αυτές τις γαλαξιακές μάχες έχουν σταματήσει επειδή εκείνοι που ήθελαν Εξουσία-πάνω-στους-Άλλους αναγνώρισαν ότι θα επιτύχουν μια μεγάλη επέκταση της συνείδησης τους, ενεργοποιώντας την Εξουσία-μέσα-στον-ΕΑΥΤΟ τους. Ωστόσο, αυτή η μάχη συνεχίστηκε στη Γη, ειδικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2.000 χρόνων Της.  


   Η Γαία κουράστηκε από τους πολέμους και τις συγκρούσεις και έχει έρθει στην απόφαση ότι η πλανητική της ύπαρξή είναι σε σοβαρό κίνδυνο αν δεν ολοκληρώσει αυτήν την αναβάθμιση του νέου λειτουργικού συστήματος. Ως εκ τούτου, αυτή κινείται προς τα εμπρός, με την πλήρη υποστήριξη του φυτικού και ζωικού της βασιλείου. Ωστόσο, πολλά από τα ανθρώπινα ζώα έχουν αντισταθεί σε αυτήν την αλλαγή επειδή η συνείδηση τους έχει πάει τόσο χαμηλά ώστε να μην μπορούν καν να φανταστούν την ανιδιοτελή αγάπη, η οποία είναι η βάση της νέας αναβάθμισης.  


   Ωστόσο, οι άλλοι άνθρωποι που υποστηρίζουν την αλλαγή επέτρεψαν στη συνείδησή τους να αποδεχθεί τις υψηλότερες συχνότητες του Φωτός που τώρα λούζουν το πλανήτη Γη. Οι άνθρωποι της Γαίας κερδίζουν όλο και περισσότερο την πρόσβαση στην συχνότητα της ανιδιοτελούς αγάπης. Όταν η συνείδηση τους είναι εμποτισμένη με την ανιδιοτελή αγάπη, τότε κατέχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για τη δημιουργία από εκείνες που θα είχαν αν διατηρούσαν τη κατώτερη συνείδηση της Εξουσίας-πάνω-στους-Άλλους.  


   Ως εκ τούτου, όσο το ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού που συντονίζεται στην ανιδιοτελή αγάπη αυξάνεται, το οποίο σταθερά γίνεται, το ποσοστό του ανθρώπινου πληθυσμού που συντονίζεται στη συμπεριφορά που βασίζεται στο φόβο του να πέφτει θύμα των άλλων και στην Εξουσία-πάνω-στους-Άλλους θα μειωθεί. Τελικά, πολλοί θα αποδεχθούν πλήρως τη παύση ορισμένων συμπεριφορών, αντιλήψεων, σκέψεων και συναισθημάτων που αποτελούν τα θεμέλια του παλιού πολωμένου λειτουργικού συστήματος.   


   Αυτό το παλιό λειτουργικό σύστημα είναι σε διαδικασία αντικαταστάσεως με ένα κβαντικό λειτουργικό σύστημα που εργάζεται άμεσα με τα φωτόνια για να δημιουργείτε ακαριαία μέσω σκέψεων συγκεκρινοποιημένων σε μορφή από την ανιδιοτελή αγάπη. Ως εκ τούτου, νέες μορφές πραγματικά προκύπτουν στη Γη που μπορούν μόνο να βιωθούν από εκείνους των οποίων η συνείδηση, και συνεπώς και οι αντιλήψεις, συντονίζονται στην πέμπτη διάσταση και πιο πέρα. 


   Όσοι διατηρούν τις χαμηλότερες καταστάσεις της συνείδησης του θύματος ή του θύτη δεν θα είναι σε θέση να βιώσουν τις νέες μορφές ζωής της Γης, επειδή δεν θα είναι σε θέση να τις αντιληφθούν. Η πνευματική τους μήτρα και η συχνότητα των συναισθηματικών αντιδράσεων/δημιουργιών τους δεν μπορεί να αντιληφθεί συχνότητες που συντονίζονται υψηλότερα από εκείνη των τριτοδιάστατων μορφών.  


   Έτσι, σύντομα θα "πέσουν έξω από το παιχνίδι", καθώς δεν θα είναι πλέον σε θέση να αντιληφθούν τον αγωνιστικό χώρο. Θα συνεχίσουν με τις τριτοδιάστατες αυταπάτες που θεωρήθηκαν ως πραγματικότητα, σύμφωνα με το παλιό τριτοδιάστατο λειτουργικό σύστημα. Δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθούν ή να συμμετέχουν σε πραγματικότητες υψηλότερης συχνότητας, αφού μπορεί κανείς να συμμετέχει μόνο σε μια πραγματικότητα την οποία μπορεί να αντιληφθεί.     Εν τω μεταξύ, όσοι δέχονται το πολυδιάστατο λειτουργικό σύστημα θα είναι σε θέση να βιώσουν την εκδήλωση του Θείου Ιδανικού της πλανητικής αναλήψεως στην καθημερινή τους ζωή. Εκείνοι που κάποτε έπαιζαν στο κατώτερο πεδίο συχνότητας της πραγματικότητας θα στρέψουν την προσοχή τους, και επομένως, και την αντίληψή τους, στα υψηλότερης συχνότητας πεδία για να ζήσουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. 


   Αυτή η διαδικασία θα είναι σαν να βλέπουν μια ταινία στο υπόγειο του θεάτρου, και στη συνέχεια, επιλέγοντας να αφήσουν αυτή την οθόνη να ανεβαίνουν τις σκάλες προς την κύρια αίθουσα για να δουν μια διαφορετική εκδοχή αυτής της ταινίας. Η ταινία στο υπόγειο στηρίζεται στην Εξουσία-πάνω-στους-Άλλους και το συνακόλουθο φόβο και την υποταγή, η οποία αλλάζει όταν οι πολεμιστές μάχονται και κερδίζουν έτσι ώστε μια άλλη ομάδα να μπορεί να έχει δύναμη πάνω σε αυτούς που μόλις πάλεψε.  


   Από την άλλη πλευρά, η κίνηση στη κύρια αίθουσα βασίζεται σε ανθρώπους που μαθαίνουν να απελευθερώνουν όλες τους τις προσκολλήσεις στη σύγκρουση. Στη πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται να συμμετάσχουν στην ψευδαίσθηση του διαχωρισμού και του περιορισμού γιατί έχουν ανακαλύψει μια διαφορετική πραγματικότητα που βασίζεται στην ανιδιοτελή αγάπη. Έχουν ανακαλύψει αυτή την πραγματικότητα επεκτείνοντας τη συνείδησή τους στις υψηλότερες συχνότητες στις οποίες η ανιδιοτελής αγάπη είναι φυσιολογική και ο φόβος είναι προ πολλού ξεχασμένος.

Ποια ταινία θα θέλατε να παρακολουθήσετε;


(συνεχίζεται)

Τα πρώτα μηνύματα από τον IlliaEm:  

http://www.multidimensions.com/superconscious/super_intuition_illia.html 


Περισσότερα σχετικά με την "Είσοδο" (Walk Ins) από τους Αρκτούριους (Αρκτουριανά Μαθήματα Κεφάλαιο 11):

http://suzanneliephd.blogspot.com/2012/03/arcturian-lessons-chapter-11.html


ΠΗΓΗ: http://www.suzanneliephd.blogspot.be/2013/05/the-alchemy-of-creation.html 
ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΑΦΗΣ: Suzanne Lie
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρίστανδρος Ανδρομέδειος