Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Cobra                                                      Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί μετά το άνοιγμα της Πύλης στις 25 Μαΐου.  

  
   Στα μη φυσικά πεδία, η τελική επίθεση των Δυνάμεων του Φωτός για να καταργήσουν όλες τις υπόλοιπες αρνητικές οντότητες έχει αρχίσει. Αυτή η επίθεση θα συνεχιστεί μέχρι την οριστική και πλήρη απελευθέρωση των μη φυσικών πεδίων και οι Φωτεινές δυνάμεις δεν θα υποχωρήσουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.  


   Αυτή η επίθεση είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για την πλανητική απελευθέρωση και μπορούμε να τη συγκρίνουμε με την επίθεση "Επιχείρηση Overlord"  το 1944 που καθόρισε την νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο . Παρά το γεγονός ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση , η νίκη μας είναι εξασφαλισμένη. 


  Στο υπόγειο δίκτυο κάτω από την επιφάνεια του πλανήτη, μια διαδικασία ολοκλήρωσης του Κινήματος της Αντίστασης με την Γαλαξιακή Συνομοσπονδία λαμβάνει χώρα. Πολλές διαφορετικές θετικές κοσμικές φυλές χτίζουν τις βάσεις τους στα βαθύτερα τμήματα του υπόγειου δικτύου ως μέρος της πνευματικής, πολιτιστικής και κοινωνιολογικής διαδικασίας ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι μόνο το 70 τοις εκατό των Γαλαξιακών φυλών είναι ανθρωποειδή και υπάρχουν πολλές εξωτικές μορφές ζωής εκεί έξω. Παρ 'όλα αυτά, η Κοσμική Αγάπη είναι ο βαθύτερος δεσμός που συνδέει όλες αυτές τις φυλές και δεν έχει σημασία πόσο παράξενο ή εξωτικό μπορεί είναι το φυσικό σώμα τους ή η ψυχολογία τους  .  

  Αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης θα ενισχύσει την Κοσμική Αγάπη και την Αδελφοσύνη μεταξύ των διαφόρων κοσμικών φυλών και του Κινήματος της Αντίστασης στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την Πρώτη Επαφή για τον πληθυσμό της επιφάνειας που θα συμβεί μετά το "Γεγονός".  


Το άλλο μέρος αυτής της διαδικασίας θα περιλαμβάνει την εμφάνιση ορισμένων μελών από ορισμένες από αυτές τις φυλές στην επιφάνεια του πλανήτη μέσα σε αυτό το έτος 2013. Τα φαινόμενα μπορεί να είναι ή να μην είναι δημόσια. Οι λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το σχέδιο πρέπει να εξακολουθούν να κρατούνται σε ταξινόμηση προς το παρόν. 


Περιττό να πω, ότι υπάρχουν πολλά έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πίσω από τις σκηνές και ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα και θα έχω ενδιαφέρουσες ειδήσεις.


ΠΗΓΗ:  http://2012portal.blogspot.gr/2013/06/short-situation-update-significant_23.html?spref=fb
ΚΕΙΜΕΝΟ: Cobra
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Αρίστανδρος Ανδρομέδειος